Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ reproductive แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


46 ผลลัพธ์ สำหรับ reproductive  R IY2 P R AH0 D AH1 K T IH0 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -reproductive-, *reproductive*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
reproductive(adj) เกี่ยวกับการสืบพันธุ์, Syn. generative

Nontri Dictionary
reproductive(adj) เกี่ยวกับการแพร่พันธุ์,เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,เป็นการจำลอง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive ageวัยเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive behaviourพฤติกรรมการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive budตาสร้างอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive historyประวัติการเจริญพันธุ์, ประวัติการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive intentionความตั้งใจจะมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive organอวัยวะสืบพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reproductive periodระยะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
reproductiveวัยเจริญพันธุ์, วัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่สามารถสืบพันธุ์ได้  สำหรับคนใช้เกณฑ์ช่วงอายุประมาณ 15-44 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reproductive Cloningการโคลนเพื่อการสืบพันธุ์, Example: การสร้างทารกในครรภ์โดยอาศัยตัวอ่อนที่ได้รับจากการใช้เทคนิคการย้ายฝากนิวเคลียส ทารกที่เกิดจากกระบวนการนี้จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับผู้บริจาคนิวเคสียสที่ใช้ในกระบวนการนี้ทุกประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reproductive medicineเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Reproductive technologyเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Longdo Unapproved EN-TH
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter. ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
They are a sanctuary for the reproductive organs. เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการกำเนิดชีวิต Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs... ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ Bicentennial Man (1999)
The files described areas of chronic inflammation in the heart lungs kidneys spleen also reproductive effects also a whole series of other problems. เอกสารเหล่านี้บรรยายถึงการอักเสบเรื้อรัง ในหัวใจ ปอด ไต ม้าม รวมทั้งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ The Corporation (2003)
What you see here are the male reproductive organs. ที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพจำลอง อวัยวะของเพศชาย Jenny, Juno (2005)
You said it was impossible! The human reproductive system is complicated ไหนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้\ การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นเรื่องซับซ้อน Mirror, Mirror (2008)
And with that... my reproductive and sexual function. และเพราะเหตุฉะนั้น ชั้นก็ไม่สามารถทำเรื่องอย่างว่าได้อีกเลย Five the Hard Way (2008)
Reproductive biology and gene replacement. ชีววิทยาการเจริญพันธุ์ และทดแทนกันของยีน Night of Desirable Objects (2009)
Jackson Reproductive Replacement System, release 5.3. ระบบทดแทนอวัยวะสืบพันธ์แจ็คสัน รุ่น 5.3 Repo Men (2010)
Reproductive endocrinology. วิทยาต่อมไร้ท่อทางด้านการสืบพันธุ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
The specimen you left with me has no mature reproductive organs. เธอเป็นของฉัน อวัยวะสืบพันธ์ยังโตไม่เต็มที่ Piranha 3D (2010)
Mutation took us from single-celled organisms to being the dominant form of reproductive life on this planet. การกลายพันธุ์ ทำให้เราวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จนแพร่พันธุ์ และครอบครองโลกมาอย่างต่อเนื่อง X-Men: First Class (2011)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
วัยเจริญพันธุ์(n) reproductive age, Example: อัตรานี้ไม่ได้ระบุละเอียดถึงเปอร์เซ็นของวัยเจริญพันธุ์ หรือมีกี่คนที่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้
ที่ลับ(n) genitals, See also: reproductive organ, Example: เด็กผู้หญิงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะเริ่มมีประจำเดือนและเริ่มมีขนขึ้นตามร่างกายทั้งในที่ลับและที่แจ้ง, Thai Definition: ส่วนอวัยวะอันควรปกปิด เช่น อวัยวะเพศ
เจริญพันธุ์(adj) fertile, See also: reproductive, Example: การหาอัตราการเกิดในปีหนึ่งต่อสตรีในวัยเจริญพันธุ์เป็นการหาสัดส่วนเด็กเกิดต่อผู้อยู่ในวัยที่เป็นมารดาได้, Thai Definition: มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อวัยวะสืบพันธุ์[awaiyawa seūpphan] (n, exp) EN: reproductive organ  FR: organe reproducteur [m]
เจริญพันธุ์[jaroēnphan] (adj) EN: fertile ; reproductive  FR: fertile
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[kān khlōnning pheūa kān seūpphan] (n, exp) EN: reproductive cloning  FR: clonage reproductif [m]
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย[rabop seūpphan phēt chāi] (n, exp) EN: male reproductive system

CMU Pronouncing Dictionary
REPRODUCTIVE R IY2 P R AH0 D AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary
reproductive (j) rˌiːprədˈʌktɪv (r ii2 p r @ d uh1 k t i v)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
生殖器[shēng zhí qì, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ, ] reproductive organ; genitals, #24,877 [Add to Longdo]
生殖腺[shēng zhí xiàn, ㄕㄥ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, ] reproductive gland; gonad; sex organ, #110,622 [Add to Longdo]
生殖器官[shēng zhí qì guān, ㄕㄥ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] reproductive organ [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
リプロダクティブライツ[ripurodakuteiburaitsu] (n) reproductive rights [Add to Longdo]
生殖器[せいしょくき, seishokuki] (n) genital organ; genitalia; sexual organ; reproductive organ [Add to Longdo]
生殖機能[せいしょくきのう, seishokukinou] (n) reproductive function [Add to Longdo]
生殖細胞[せいしょくさいぼう, seishokusaibou] (n) germ cell; reproductive cell [Add to Longdo]
生殖補助技術[せいしょくほじょぎじゅつ, seishokuhojogijutsu] (n) assisted reproductive technology; ART [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]
繁殖力[はんしょくりょく, hanshokuryoku] (n) reproductive (procreative) power; fertility [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2548 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม