Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ eulogy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


31 ผลลัพธ์ สำหรับ eulogy  Y UW1 L AH0 JH IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -eulogy-, *eulogy*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
eulogy(n) ถ้อยคำสรรเสริญ, See also: ข้อเขียนแสดงความยกย่องสรรเสริญ, Syn. commendation, glorification

Hope Dictionary
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ, การสรรเสริญ

Nontri Dictionary
eulogy(n) คำสรรเสริญ, การยกย่อง, การสรรเสริญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eulogyบทยกย่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Next, eulogy from a Kobane High สายอีกแล้วนะ / โทษที Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, let's not compose my eulogy just yet. งั้น ก็อย่ามาสรรเสริญฉันตอนนี้ Smiles of a Summer Night (2007)
Chandler's eulogy for his son? คำสรรเสริญลูกของเชนเดอร์? Self Made Man (2008)
I'll make sure this social eulogy doesn't get out of hand. ฉันจะทำให้มั่นใจว่าการยกย่องสังคมนี่ไม่เกินควบคุม The Grandfather (2009)
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service. เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ 137 Sekunden (2009)
An eulogy to the endless cycle of days. เราควรเก็บรักษาวันธรรมดาแบบนี้ไว้นะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Hey, eulogy guy. เฮ้ สุดหล่อ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Great eulogy someday, huh? ดูเป็นคำพูดที่ดีสินะ Women and Death (2012)
It's customary, of course, to give a brief eulogy to the district's fallen Tributes. มันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องกล่าวคำสรรเสริญ ให้กับทีมของเขตที่พ่ายแพ้ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
I remember you from the funeral. Your eulogy was beautiful. ฉันจำคุณได้ที่งานศพ คำกล่าวสดุดีของคุณซาบซึ้งมาก Nothing to Hide (2013)
Best eulogy ever. บทสรรเสริญที่ดีที่สุด Life (2017)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คำสรรเสริญ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำนิยม(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
อรรจน์(n) praise, See also: eulogy, admiration, Syn. การยกย่อง, การสรรเสริญ, การเยินยอ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium

CMU Pronouncing Dictionary
EULOGY Y UW1 L AH0 JH IY0
EULOGY'S Y UW1 L AH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
eulogy (n) jˈuːləʤiː (y uu1 l @ jh ii)

EDICT JP-EN Dictionary
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n, vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P) [Add to Longdo]
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P) [Add to Longdo]
賞詞;頌詞[しょうし, shoushi] (n) (words of) praise; eulogy [Add to Longdo]
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment [Add to Longdo]
褒辞[ほうじ, houji] (n) praise; eulogy [Add to Longdo]
頌徳[しょうとく, shoutoku] (n) eulogy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0414 seconds, cache age: 74.621 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม