disparity แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languages







English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


35 ผลลัพธ์ สำหรับ disparity
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -disparity-, *disparity*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
disparity(n) ความไม่เหมือนกัน, See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. contradiction, deviation, Ant. accord, correspondence

Hope Dictionary
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน, Syn. gap, difference

Nontri Dictionary
disparity(n) ความต่าง, ความไม่เสมอกัน, ความไม่เหมือนกัน

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way. ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน The Wicker Man (2006)
No dispare. โน ดิส แปร์ Under & Out (2008)
And the disparity between the rich and the poor became even wider. ข้าไม่รู้หรอกนะว่ามันดีหรือมันแย่ Goemon (2009)
his orchestra is... too disparate in talent. วงนี้ มันทักษะห่างกันคนละโยชน์เลยแฮะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
He got a recent physical trauma. Could be a stressor. Wide disparity of victims. ร่างกายเขาบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียด เหยื่อมีความแตกต่างกัน To Hell... And Back (2009)
Well, a very large disparity in income can often have a detrimental effect on a relationship. รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสัมพันธ์เสมอ The Bond in the Boot (2009)
In fact, I may well have reconciled thousand's of years of theological disparities. ที่จริงผมอาจอนุมานความแตกต่าง ของทฤษฎีนับพันๆปีได้ด้วยซ้ำไป Sherlock Holmes (2009)
I've never realized how large the language disparity was. ฉันรู้สึกถึงมันตลอดเวลา แต่ไม่เคยรู้ว่าช่องว่างมันจะมากขนาดนี้ Episode #1.7 (2010)
We can't allow any disparity in race or physical type between you and the rest of the line up. เราจะปล่อยให้มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ หรือรูปร่างไม่ได้ ระหว่างคุณกับผู้ต้องสงสัยที่เหลือ Limitless (2011)
I recognize, Mr. Reese, that there's a disparity between how much I know about you and how much you know about me. ผมยอมรับ คุณรีส ว่ามีความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับคุณ และสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับผม Pilot (2011)
I think we age also no disparity. จูบนี้เพียงพอสำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา Spellbound (2011)
Identity disparity. Parents oppose or nature difference similar. แล้วรูปร่างเธอล่ะ 8 7 6 หรือ 5 Spellbound (2011)

CMU Pronouncing Dictionary
disparity

Oxford Advanced Learners Dictionary
disparity

WordNet (3.0)
disparity(n) inequality or difference in some respect

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Disparity

n.; pl. Disparities [ LL. disparitas, fr. L. dispar unlike, unequal; dis- + par equal: cf. F. disparité. See Par, Peer. ] Inequality; difference in age, rank, condition, or excellence; dissimilitude; -- followed by between, in, of, as to, etc.; as, disparity in, or of, years; a disparity as to color. [ 1913 Webster ]

The disparity between God and his intelligent creatures. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

The disparity of numbers was not such as ought to cause any uneasiness. Macaulay.

Syn. -- Inequality; unlikeness; dissimilitude; disproportion; difference. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ,  ] disparity; gap #2,382 [Add to Longdo]
两性差距[liáng xìng chǎ jù, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄚˇ ㄐㄩˋ,     /    ] disparity between the sexes [Add to Longdo]
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ,     /    ] disparity between rich and poor [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ungleichheit { f } | Ungleichheiten { pl }disparity | disparities [Add to Longdo]
Verschiedenheit { f } | Verschiedenheiten { pl }disparity | disparities [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
差異[さい, sai] (n) difference; disparity; (P) #9,004 [Add to Longdo]
格差[かくさ, kakusa] (n) qualitative difference; disparity; (P) #12,409 [Add to Longdo]
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees [Add to Longdo]
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap [Add to Longdo]
経済格差[けいざいかくさ, keizaikakusa] (n) economic disparity [Add to Longdo]
軒輊[けんち, kenchi] (n, vs) high and low; disparity [Add to Longdo]
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth [Add to Longdo]
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na, n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P) [Add to Longdo]
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality [Add to Longdo]
不釣り合い;不釣合い[ふつりあい, futsuriai] (adj-na, n) unbalance; imbalance; asymmetry; disparity [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0291 seconds, cache age: 1.14 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม