Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ discriminate แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


49 ผลลัพธ์ สำหรับ discriminate  D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -discriminate-, *discriminate*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
discriminate(vt) ทำให้เห็นความแตกต่าง, Syn. recognize, identify
discriminate(vi) แบ่งแยกเชื้อชาติ, See also: แบ่งแยกสีผิวหรือเผ่าพันธุ์, Syn. exclude, isolate, Ant. unite, integrate
discriminate(vi) แยกแยะ, See also: วินิจฉัย, เห็นความแตกต่าง, Syn. recognize, identify
discriminate from(phrv) แยกแยะความแตกต่างจาก, See also: แบ่งแยกจาก, Syn. differentiate from, discern from, distinguish from
discriminate against(phrv) ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ, See also: เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ
discriminate between(phrv) บอกความแตกต่างระหว่าง, See also: แยกแยะระหว่าง

Hope Dictionary
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ, แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, วินิจฉัย., Syn. distinguish
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง, ตามอำเภอใจ, สุ่มตัวอย่าง, ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual

Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้, เห็นความแตกต่าง, รู้จักเลือก, พินิจพิเคราะห์
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน, ไม่พิจารณา, ไม่เจาะจง, ยุ่งเหยิง, ตามอำเภอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you discriminate against brunettes? ทีนี้คุณเป็นฝ่าย ต่อต้านคนผมสีน้ำตาลเหรอ Legally Blonde (2001)
Heh? The hurt don't discriminate between the old and young. เฮ้ ความเจ็บไม่เลือกหน้าว่าอ่อนหรือแก่ The City of Violence (2006)
But I'm not one to discriminate based on race, gender or disability. แต่ผมไม่แบ่งแยกหรอก เชื้อชาติ เพศ หรือแม้แต่จะพิการ It's Alive! (2007)
We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone... เราจะไม่กีดกันใครเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ เราจะบริการใครก็ได้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Like somebody would discriminate against you, a well-to-do white guy. อย่างเช่นอาจจะมีบางคนอยาก แข่งกับนาย 1408 (2007)
They don't discriminate against trigger fingers. พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
You can't discriminate against my kid because of his sex, Religion, political affiliation คุณจะเลือกปฏิบัติกับลูกผม เพราะเรื่องเพศ, ศาสนา, การเมือง Wheels (2009)
Uh, I believe that society discriminates and disenfranchises you folks. ฉันเชื่อว่าสังคมยังแบ่งแยกสีผิว ลิดรอนสิทธิ์พวกนาย Horrible Bosses (2011)
No way. At this diner, we don't discriminate due to age. ไม่มีทาง มื้อค่ำนี้ เราไม่ได้แยกด้วยอายุ And the Pretty Problem (2011)
What if they see me that I have small eyes and discriminate against me? ถ้าพวกเขาคิดว่าหนูยังเด็ก Episode #1.1 (2011)
I heard that you discriminate each other by money. ครูได้ยินว่า พวกเธอแบ่งแยกกันด้วยเงิน Episode #1.13 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discriminateDon't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.
discriminateIt is wrong of you to discriminate against people because of their race.
discriminateSubtle differences in tone discriminate the original from the copy.
discriminateWe must be able to discriminate between objects and situations.
discriminateYou should not discriminate against people because of their sex.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถือเขาถือเรา(v) discriminate, See also: distinguish, be a partisan, separate, Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก, Example: มัวถือเขาถือเรากันอยู่อย่างนี้จะสามัคคีกันได้อย่างไร, Thai Definition: ถือว่าเป็นคนละพวก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยไม่เลือกหน้า[dōi mai leūak nā] (adv) EN: indiscriminately
กราด[krāt] (adv) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random
พร่ำ[phram] (adv) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly  FR: continuellement
แยกพวก[yaēk phūak] (v, exp) EN: discriminate
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU Pronouncing Dictionary
DISCRIMINATE D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T
DISCRIMINATED D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
DISCRIMINATED D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T IH0 D
DISCRIMINATES D IH0 S K R IH1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
discriminate (v) dˈɪskrˈɪmɪnɛɪt (d i1 s k r i1 m i n ei t)
discriminated (v) dˈɪskrˈɪmɪnɛɪtɪd (d i1 s k r i1 m i n ei t i d)
discriminates (v) dˈɪskrˈɪmɪnɛɪts (d i1 s k r i1 m i n ei t s)

EDICT JP-EN Dictionary
やとらに[yatorani] (adv) indiscriminately [Add to Longdo]
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp, n) indiscriminate imitation (lit [Add to Longdo]
丸暗記;丸諳記[まるあんき, maruanki] (n, vs) indiscriminate memorizing [Add to Longdo]
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp, adv, conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp, adv, conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation [Add to Longdo]
見境なく[みさかいなく, misakainaku] (adv) (See 見境) indiscriminately [Add to Longdo]
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to [Add to Longdo]
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp, v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate [Add to Longdo]
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1135 seconds, cache age: 7.591 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม