adverse แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Earworm แปลว่าอะไร? [What a Word!] เคยเป็นมั้ย? หลายๆ ครั้งที่เรามักจะนึกถึงเพลงใดเพลงหนึ่ง ท่อนใดท่อนหนึ่งวนเวียนอยู่ในหัวไปมา ถึงแม้ว่าเพลงนั้นอาจจะไม่ใช่เพลงโปรดสักเท่าไหร่แต่เราดันจําและร้องได้ทันทีแม้ฟังเพียงไม่กี่ครั้ง ทำอะไรก็จะคิดถึงเพลงนั้นๆ วนไป ทํายังไงก็สลัดไม่ออก อาการแบบนี้เราเรียกว่า “Earworm” ระดับความยาก: 1 What on earth is an “earworm“? It sounds...
Sandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ จะใช้แบบไหนได้บ้างลองมาดูกันเลย ระดับความยาก: 2 “Sandbagging” is something we know very well in Thailand. Every year...
ฉันเพิ่งรู้ ฝรั่งไม่ใช้ “I just know that” I just know ไม่ได้แปลว่า เพิ่งรู้ แต่จะหมายถึง ฉันรู้แค่ว่า … เช่น I just know that my parents love me more than anyone else...
“ขับรถ” ฝรั่งไม่ใช้ “I drive a car.” เวลาเราได้ยินประโยค “I drive a car.” จะรู้สึกว่ามันไม่แปลก เพราะประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ฉันขับรถ ก็ดูเหมือนจะถูกแล้ว แต่สงสัยกันมั้ยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ใช้กัน ก็เพราะว่า Drive เฉยๆ ด้วยตัวมันเองก็แปลว่า ขับรถ แล้วจึงไม่ต้องมีคำว่า a car ต่อท้าย...
3 Ways to Say “It’s Untrue” [เรียนภาษาอังกฤษ in English] หลายครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวที่เกินจริง หรือยากที่จะเชื่อได้ บางครั้งเรื่องราวอาจจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างลองมาหาคำตอบจากบทความนี้กันเลยค่ะ ระดับความยาก: 1 Have you heard the expression “ring true”? As in: “That doesn’t ring true to...
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


62 ผลลัพธ์ สำหรับ adverse  AE0 D V ER1 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -adverse-, *adverse*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, See also: adverseness n., Syn. opposing

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
adverse(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, Syn. harmful
adverse(adj) ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. opposed

Hope Dictionary
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging

Nontri Dictionary
adverse(adj) ตรงข้าม, สวน, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [ ดู hostile possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse selectionการคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adverse witnessพยานปรปักษ์ [ ดู turncoat witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Adverse Effectผลกระทบอันไม่พึงประสงค์, Example: ผลกระทบที่ผิดปกติ ไม่เป็นที่ต้องการ หรืออันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ซึ่งชี้ให้เห็นโดยผลการศึกษาบางประการ เช่น ความตาย (mortality) การเปลี่ยนแปลงการกินอาหาร การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของร่างกายและอวัยวะ การเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่มองเห็นได้ (pathological change) การเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติที่มีนัยสำคัญทางสถิติของอวัยวะที่ได้รับสารเคมี ไม่จำเป็นต้องเป็นผลกระทบอันพึงประสงค์ (biologically adverse effect) เสมอไป ต้องคำนึงถึงขนาดของอวัยวะที่เปี่ยนแปลงไปจากระดับปกติ ความคงที่ของผลกระทบที่เปลี่ยนไป และความสัมพันธ์ของผลกระทบทางสรีระ ชีวเคมี และความเป็นอยู่ทั้งหมดของสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Adverse effectsผลไม่พึงประสงค์ [TU Subject Heading]
Adverse Effectsฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง [การแพทย์]
Adverse Effects, Psychologicalอาการไม่พึงประสงค์ทางจิตใจ [การแพทย์]
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adverse weather(n) สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
adversely(adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ, Syn. hostilely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site. การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
There's no evidence whatsoever of any adverse affects "ไม่มีหลักฐานใด ๆ "ถึงผลกระทบในทางร้าย The Corporation (2003)
There are few adverse reactions. มันมีผลข้างเคียงบ้าง Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
I'm beginning to think it's impossible to give people abilities without an adverse reaction. ผมเริ่มจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะ เรื่องการให้พลังคนอื่นโดยไม่ส่งผลในทางลบ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
It doesn't look like prison had to adverse an effect on you ดูเหมือนว่าคุกจะไม่ส่งผลกระทบ อันเลวร้ายต่อท่านเลยนะ Hostage Crisis (2009)
We had to determine whether the are any permanent adverse side effects. เราต้องตัดสินว่า มันมีผลข้างเคียงถาวร ที่เป็นอันตรายหรือไม่ The Plateau (2010)
There are no adverse effects. ไม่มีผลในเชิงลบ Rise of the Planet of the Apes (2011)
But it didn't solve our little issue with adverse reactions. แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเล็กๆของเรา ในเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองที่เป็นผลร้าย How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects. ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้ Upside Down (2012)
But we believe that this particular killer grew up in an environment so adverse that he never had a chance. แต่เราเชื่อว่า ฆาตกรที่ไม่ธรรมดาคนนี้ เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อม อันเลวร้าย ที่เขาไม่เคยได้รับโอกาส Profiling 101 (2012)
And while Vecuronium is slightly more expensive than its competition, it produces few adverse side effects. และในขณะที่ Vecuronium เล็กน้อย ราคาแพงกว่าการแข่งขันของ จะผลิตไม่กี่ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์. Nurse 3D (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adverseIf long-term beds are reduced, then it won't be possible to do that and normal sickbeds will also be adversely affected.
adverseIs there any adverse reaction?
adverseIt has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser
สวนกระแส[sūan krasaē] (adj) EN: adverse
ทวน[thūan] (v) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; contrary  FR: remonter
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adj) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse  FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse
ตรงข้าม[trongkhām] (adj) EN: opposite  FR: opposé ; adverse

CMU Pronouncing Dictionary
ADVERSE AE0 D V ER1 S
ADVERSE AE1 D V ER2 S
ADVERSELY AE0 D V ER1 S L IY0
ADVERSE(2) AE2 D V ER1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
adverse (j) ˈædvɜːʳs (a1 d v @@ s)
adversely (a) ˈædvˈɜːʳsliː (a1 d v @@1 s l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, ] adverse trade balance; trade deficit #30,362 [Add to Longdo]
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, ] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake #120,208 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Antiselektion { f }; Gegenauslese { f }adverse selection [Add to Longdo]
Beeinträchtigung { f }adverse effect [Add to Longdo]
Ersitzung { f }adverse procession [Add to Longdo]
Missgeschick { n }adverse fate [Add to Longdo]
Passivsaldo { n }; Unterbilanz { f }adverse balance [Add to Longdo]
gesundheitsschädigende Wirkungenadverse health effects [Add to Longdo]
widrig { adj } | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) #15,870 [Add to Longdo]
悪影響を及ぼす[あくえいきょうをおよぼす, akueikyouwooyobosu] (exp, v5s) (See 悪影響) to affect adversely; to have a negative influence (on) [Add to Longdo]
悪材料[あくざいりょう, akuzairyou] (n) adverse stock-market factors [Add to Longdo]
逆作用[ぎゃくさよう, gyakusayou] (n) reaction; adverse effect [Add to Longdo]
逆潮[ぎゃくちょう;さかしお, gyakuchou ; sakashio] (n) weather tide; adverse current [Add to Longdo]
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position [Add to Longdo]
逆風[ぎゃくふう, gyakufuu] (n, adj-no) head wind; adverse wind; (P) [Add to Longdo]
逆流[ぎゃくりゅう, gyakuryuu] (n, vs, adj-no) counter-current; adverse tide; regurgitation (of blood) [Add to Longdo]
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r, vi) to hinder; to adversely affect [Add to Longdo]
取り直す;取直す;取りなおす[とりなおす, torinaosu] (v5s, vt) (1) to re-grip; to re-wrestle (sumo); (2) to regroup (after some adverse event) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0855 seconds, cache age: 8.687 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม