Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hostile แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ hostile  HH AA1 S T AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hostile-, *hostile*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
hostile takeovers(n) การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hostile(adj) ซึ่งเป็นศัตรู, See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. antagonistic, opposed, unfriendly, Ant. friendly

Hope Dictionary
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ ดู adverse possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

Longdo Unapproved EN-TH
hostile witness(n) พยานปรปักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got right in everyone's hostile face. ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride. Fight Club (1999)
- So they kicked you out? - Hostile takeover. But don't worry. พวกนั้นเลยไล่นายออกจากกลุ่มหรอ โดนเทคโอเวอร์น่ะ แต่ไม่เป็นไร 10 Things I Hate About You (1999)
You seem a little hostile today. คุณดูเหมือนต่อต้านนิดหน่อยนะวันนี้ The Woodsman (2004)
Captain's log. Bargain the hostile environment. กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ Madagascar (2005)
This operation's about to have a hostile takeover. กิจการนี้เกือบจะถูกเทคโอเวอร์ Happily N'Ever After (2006)
We've got six hostiles wearing explosive vests. คนร้าย6คนใส่เสื้อติดระเบิด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
One of the hostiles got too close,  คนร้ายคนนึงเข้ามาใกล้เกิน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
- How many hostiles are there? - Approximately 10 to 12. คนร้ายมีกี่คน / ประมาณ 15 ถึง 20 Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've got six hostiles wearing explosive vests. 4 คนยืนอยู่ใกล้ๆ ตัวประกัน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I need you to let me know if the hostiles adjust their profile in any way. รับทราบ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
- Yeah. Okay, I'm going to send a picture of one of the hostiles over to your screen. โอเค ผมจะส่งภาพคนร้ายคนนึงไปที่จอคุณ รอเดี๋ยว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
The primary kill shots will take out the hostiles wearing bomb vests. หน้าที่หลักคือจัดการคนร้ายที่ใส่เสื้อระเบิด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostileHe is hostile to the proposal.
hostileI don't feel hostile toward you.
hostileI met with a cool, not to say hostile, reception.
hostileI see that I am surrounded by hostile faces.
hostileMany of us are hostile to the consumption tax.
hostileShe is hostile to me.
hostileShe was aware of their hostile feelings toward her.
hostileSome people took hostile attitudes toward the illegal aliens.
hostileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
hostileThe hostile army began to attack.
hostileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ไพริน(n) enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count Unit: คน, พวก
ไพรินทร์(n) hostile king, See also: king who is an enemy, Example: ข้ารู้สึกโกรธแค้นไพรินทร์ผู้นี้มาก เราไม่เคยไปทำอะไรให้มันเจ็บใจเลย มันยังกลับมาทำลายเรา, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เป็นศัตรู[pen sattrū] (adj) EN: hostile  FR: hostile

CMU Pronouncing Dictionary
HOSTILE HH AA1 S T AH0 L
HOSTILE HH AA0 S T AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
hostile (j) hˈɒstaɪl (h o1 s t ai l)
hostilely (a) hˈɒstaɪliː (h o1 s t ai l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against, #27,189 [Add to Longdo]
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] hostile; hostility, #141,901 [Add to Longdo]
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀 / ] hostile [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) { adj } | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
敵視[てきし, tekishi] (n, vs) looking on (somebody) as hostile [Add to Longdo]
敵性国家[てきせいこっか, tekiseikokka] (n) hostile nation [Add to Longdo]
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout [Add to Longdo]
敵対的買収[てきたいてきばいしゅう, tekitaitekibaishuu] (n) hostile takeover [Add to Longdo]
敵地[てきち, tekichi] (n) enemy territory; hostile place [Add to Longdo]
敵方[てきがた, tekigata] (n) hostile party; enemy side [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp, v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1017 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม