Amt แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


52 ผลลัพธ์ สำหรับ amt
ภาษา
หรือค้นหา: -amt-, *amt*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Hope Dictionary
amt.abbr. amount
amtrac(แอม' แทรค) n. รถสะิทินน้ำสะเทินบก (amphibian
dreamt(เดรมทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ dream

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Amt

‖n.; pl. Amter E. Amts /plu>. [ Dan. & Norw., fr. G. ] An administrative territorial division in Denmark and Norway. [ 1913 Webster ]

Each of the provinces [ of Denmark ] is divided into several amts, answering . . . to the English hundreds. Encyc. Brit. [ Webster 1913 Suppl. ]


Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แม่น้ำท่าจีน[Maēnām Thā Jīn] (n, prop) EN: Tha Chin river ; Makhamthao River ; Suphan River ; Nakhon Chaisi
นกคอทับทิม[nok khø thapthim] (n, exp) EN: Siberian Rubythroat  FR: Rossignol calliope [ m ] ; Calliope sibérienne [ f ] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [ f ] ; Calliope de Sibérie [ f ] ; Calliope du Kamtchatka [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
amtech
amtrak
amtrack
amtrak's

Longdo Approved DE-TH
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
gesamten(adj) See also: gesamt
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, Syn. zusammen
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

DING DE-EN Dictionary
Amtsenthebung { f }; Absetzung { f }; Entthronung { f } | Amtsenthebungen { pl }deposition | depositions [Add to Longdo]
Amt { n }; Dienst { m }; Büro { n }office [Add to Longdo]
Amt { n } (Dienststelle) | Ämter { pl } | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Amt { n }post; office; duty; function; task [Add to Longdo]
Amt { n } (Telefon)exchange [Add to Longdo]
Amt { n }trunk [Add to Longdo]
Amt { n }; Dienst { m }; Betrieb { m }; Tätigkeit { f }commission [Add to Longdo]
Amt { n }; Anklage { f }; Angriff { m }charge [Add to Longdo]
amtlicher Zeitungsschreiber { m }gazetteer [Add to Longdo]
Amtsantritt { m } | Amtsantritte { pl }assumption of office | assumptions of office [Add to Longdo]
Amtsarzt { m }; Amtsärztin { f }public health officer; medical officer [Add to Longdo]
Amtsbefugnis { f }; Autorität { f } | Amtsbefugnisse { pl }; Autoritäten { pl }authority | authorities [Add to Longdo]
Amtsbefugnisse { f }; Befugnis { f }; Zuständigkeit { f }competence [Add to Longdo]
Amtsbereich { m } | Amtsbereiche { pl }prelacy | prelacies [Add to Longdo]
Amtsbezirk { m }administrative district [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アムトラック[amutorakku] (n) Amtrak [Add to Longdo]
ヨーロッパ機械翻訳協会[ヨーロッパきかいほんやくきょうかい, yo-roppa kikaihonyakukyoukai] (n) The European Association for Machine Translation; EAMT [Add to Longdo]
国際機械翻訳協会[こくさいきかいほんやくきょうかい, kokusaikikaihonyakukyoukai] (n) International Association for Machine Translation; IAMT [Add to Longdo]
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense) [Add to Longdo]
川八目;川八つ目[かわやつめ;カワヤツメ, kawayatsume ; kawayatsume] (n) (uk) (See シベリアヤツメ) Arctic lamprey (Lethenteron camtschaticum) [Add to Longdo]
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art [Add to Longdo]
鱈場[たらば, taraba] (n) (abbr) (See たらば蟹・たらばがに) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
麒麟草[きりんそう;キリンソウ, kirinsou ; kirinsou] (n) (uk) Kamchatka stonecrop (Sedum kamtschaticum) [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
任務[にんむ, ninmu] Amtspflicht, -Amt, Aufgabe [Add to Longdo]
任期[にんき, ninki] Amtszeit [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] Amtsentlassung [Add to Longdo]
公示[こうじ, kouji] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
官邸[かんてい, kantei] Amtswohnung, Residenz [Add to Longdo]
就任[しゅうにん, shuunin] Amtsantritt [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] AMT, BEHOERDE [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Amt, Behoerde [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] amtliche_Genehmigung [Add to Longdo]
発令[はつれい, hatsurei] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0317 seconds, cache age: 0.556 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม