-prejudiced- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


28 ผลลัพธ์ สำหรับ prejudiced
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -prejudiced-, *prejudiced*, prejudic, prejudice

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, I'm prejudiced. ฟังนะ ผมมีอคติ Basic Instinct (1992)
She's prejudiced against Italians. เธอต่อต้านชาวอิตาลี Goodfellas (1990)
I can't believe this. A Jew broad, prejudiced against Italians. ฉันไม่อยากจะเชื่อ สาวยิวต่อต้านหนุ่มอิตาลี Goodfellas (1990)
You seem prejudiced against the sight-challenged. ดูเหมือนว่าพี่ชายท่านนี้มี ความประทับใจกับคนใส่แว่นเป็นพิเศษนะ Kung Fu Hustle (2004)
You're prejudiced 'cause she's American. ทอมกับโนล่าเขามีความสุขดี แม่เอาแต่ตั้งแง่ว่าเธอเป็นคนอเมริกัน Match Point (2005)
That's prejudiced! หยาบคาย! Episode #1.1 (2006)
"... partial, prejudiced, absurd." "... ลำเอียง อติ ไร้สาระ" Becoming Jane (2007)
You are prejudiced against me because I am a Christian. แกรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหน Burning House of Love (2008)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail. ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
It could be hard... once the prosecutor has prejudiced opinion. มันอาจจะยาก.. ที่อัยการจะมีความเห็นแบบ ไม่เข้าข้างใคร The Case of Itaewon Homicide (2009)
Please don't think I'm prejudiced. อย่าคิดว่าฉันอคติล่ะ.. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
-You're a mean, prejudiced old control freak. แม่มันคนใจแคบ มีอคติ แล้วก็ผิดปกติ Evil Is Going On (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prejudicedHe is prejudiced against her.
prejudicedHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
prejudicedOur child seems to be brilliant. Of course, we may be prejudiced.
prejudicedThe experience prejudiced her in favor of the Democratic Party.
prejudicedYou seem to be prejudiced against ideas that come from foreign countries.

CMU Pronouncing Dictionary
prejudiced

Oxford Advanced Learners Dictionary
prejudiced

EDICT JP-EN Dictionary
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced [Add to Longdo]
僻む[ひがむ, higamu] (v5m) (1) to be prejudiced; to be soured; (2) to have an inferiority complex; (3) to be jealous; (P) [Add to Longdo]
僻根性[ひがみこんじょう, higamikonjou] (n) prejudiced mind [Add to Longdo]
僻説[へきせつ, hekisetsu] (n) prejudiced opinion [Add to Longdo]
僻論[へきろん, hekiron] (n) prejudiced opinion [Add to Longdo]
偏する[へんする, hensuru] (vs-s, vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided [Add to Longdo]
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r, vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0256 seconds, cache age: 0.339 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม