-detaching- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


15 ผลลัพธ์ สำหรับ detaching
ภาษา
หรือค้นหา: -detaching-, *detaching*, detach

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When we use up the Discovery's fuel we detach. เมื่อเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดิสคัเฟอรีของ เราถอด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches. ขณะที่หัวเรือจม มันดึงให้ท้ายเรือตั้งฉาก จนในที่สุดแยกจากกัน Titanic (1997)
I did not own detachable ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นา Sex Is Zero (2002)
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages. กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี Robots (2005)
It looks like my soul is easily detachable. ดูเหมือนว่าวิญญาณผมจะแบ่งส่วนได้ง่ายนะ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
I would ask you if you could remain emotionally detached but I don't think that's your problem, is it, Bond? ฉันอยากจะขอให้เธอไม่เอาอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ...แต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาสำหรับเธอหรอกนะ บอนด์? Casino Royale (2006)
And here is the French detachment. นั่นเป็นกองกำลังฝรั่งเศส Flyboys (2006)
It has helped. The pills detach you from your problems. ยาช่วยแก้ปัญหาได้ Faith Like Potatoes (2006)
So when giving a patient the bad news, you want to be polite and detached, but not cold. ดังนั้น ตอนบอกข่าวร้ายกับคนไข้ คุณจะต้องสุภาพ เฉยๆไว้ แต่ต้องไม่เย็นชา The Heart of the Matter (2007)
How can you be detached but not cold? เฉยๆแต่ไม่เย็นชา คุณทำยังไง The Heart of the Matter (2007)
Regimental reconnaissance detachment,  หน่วยลาดตระเวนที่แยกจากกรมทหาร See-Through (2007)
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body. โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก Numb (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary
detaching

EDICT JP-EN Dictionary
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching [Add to Longdo]
着脱[ちゃくだつ, chakudatsu] (n, vs) attaching and detaching; putting on and removing [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0245 seconds, cache age: 0.019 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม