และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


3 ผลลัพธ์ สำหรับ c1tfmk9k,xib,kipkmuj8iv[8iv'
ภาษา
หรือค้นหา: -และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง-, *และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try c1tfmk9k,xib,kipkmuj8iv[8iv'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a felony quantity. และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a felony quantity. และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And a felony quantity. และโทษตามปริมาณยาที่ครอบครอง Better Call Saul (2009)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0257 seconds, cache age: 13.305 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม