อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


3 ผลลัพธ์ สำหรับ vpjk'cojovoou [...] 1g%vc%g8vwfia
ภาษา
หรือค้นหา: -อย่างแน่นอนน [...] เวอแวเคอไดรฟ-, *อย่างแน่นอนน [...] เวอแวเคอไดรฟ*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try vpjk'cojovoouhgxho f1g%vc%g8vwfia
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is definitely Lower Wacker Drive. อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is definitely Lower Wacker Drive. อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is definitely Lower Wacker Drive. อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ The Blues Brothers (1980)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0226 seconds, cache age: 3.162 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม