Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ถูกต้องหรือไม่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


16 ผลลัพธ์ สำหรับ ถูกต้องหรือไม่  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ถูกต้องหรือไม่-, *ถูกต้องหรือไม่*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes? Correct? ถูกต้องหรือไม่ The Russia House (1990)
- Your wife Bonnie comes home at 9:30 in the a.m., correct? - ภรรยาของคุณบอนนี่มาบ้านในเวลา 9.30 นถูกต้องหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Had he set his course right? Was he still going on towards his home? ว่าเขากำหนดเส้นทางถูกต้องหรือไม่ เรือยังคงมุ่งหน้าไปสู่บ้านเขาหรือเปล่า Doubt (2008)
Every scientific catch, to me, is a dark spot on the record of this commission. พวกโลมาไปที่ที่เขาสังหารพวกมัน ตัวแทนจากฟินแลนด์: พวกเขาขอให้ญี่ปุ่นชี้แจงว่านี่เป็น ขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่ในการล่า The Cove (2009)
Remember that trooper out at the airport, busted Whitey... and got demoted and transferred? คุณทำอย่างนั้นไหม บางทีคุณอาจจะออกมา ทำเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ ผมไม่รู้ ผมไม่คิดว่าคุณรู้เรื่องพวกที่ร่วม อยู่ในธุรกิจกับคุณฆ่าลูกสาวผม Edge of Darkness (2010)
Isn't that right? ไม่ถูกต้องหรือไม่? Tangled (2010)
Isn't that right? ไม่ถูกต้องหรือไม่ The Beaver (2011)
But maybe the human perspective is limited. อีกครั้งเดียว ข้าทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ The Man Who Would Be King (2011)
That's why I'm asking you, Father. ข้าเลือกทางเดินที่ถูกต้องหรือไม่ The Man Who Would Be King (2011)
I really don't know if, with a successor like that, the company would be able to function properly. ผมไม่รู้ว่ามีผู้สืบทอดแบบนั้น ไม่ว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ Protect the Boss (2011)
People follow the rules. ผู้คนต่างก็ทำตามกฎ ไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ Say the Word (2012)
It was team leader Ma Sungee, correct? มันเป็นหัวหน้าทีม Ma Sungee ถูกต้องหรือไม่ Codename: Jackal (2012)

Hope Dictionary
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

Longdo Unapproved JP-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
確からしさ[たしからしさ, tashikarashisa] (n, phrase) ถูกต้องหรือไม่

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0508 seconds, cache age: 152.199 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม