ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yield,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yield,-, *yield,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yield, maturityผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, nominalผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yield \Yield\, v. t. [imp. & p. p. {Yielded}; obs. p. p. {Yold};
   p. pr. & vb. n. {Yielding}.] [OE. yelden, [yogh]elden,
   [yogh]ilden, AS. gieldan, gildan, to pay, give, restore, make
   an offering; akin to OFries. jelda, OS. geldan, D. gelden to
   cost, to be worth, G. gelten, OHG. geltan to pay, restore,
   make an offering, be worth, Icel. gjalda to pay, give up,
   Dan. gielde to be worth, Sw. g[aum]lla to be worth, g[aum]lda
   to pay, Goth. gildan in fragildan, usgildan. Cf. 1st {Geld},
   {Guild}.]
   [1913 Webster]
   1. To give in return for labor expended; to produce, as
    payment or interest on what is expended or invested; to
    pay; as, money at interest yields six or seven per cent.
    [1913 Webster]
 
       To yelde Jesu Christ his proper rent. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       When thou tillest the ground, it shall not
       henceforth yield unto thee her strength. --Gen. iv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish; to afford; to render; to give forth. "Vines
    yield nectar." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [He] makes milch kine yield blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The wilderness yieldeth food for them and for their
       children.               --Job xxiv. 5.
    [1913 Webster]
 
   3. To give up, as something that is claimed or demanded; to
    make over to one who has a claim or right; to resign; to
    surrender; to relinquish; as a city, an opinion, etc.
    [1913 Webster]
 
       And, force perforce, I'll make him yield the crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Shall yield up all their virtue, all their fame.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To admit to be true; to concede; to allow.
    [1913 Webster]
 
       I yield it just, said Adam, and submit. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To permit; to grant; as, to yield passage.
    [1913 Webster]
 
   6. To give a reward to; to bless. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Tend me to-night two hours, I ask no more,
       And the gods yield you for 't.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God yield thee, and God thank ye.   --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {To yield the breath}, {To yield the breath up}, {To yield
   the ghost}, {To yield the ghost up}, {To yield up the ghost},
    or {To yield the life}, to die; to expire; -- similar to
    {To give up the ghost}.
    [1913 Webster]
 
       One calmly yields his willing breath. --Keble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yield \Yield\, v. i.
   1. To give up the contest; to submit; to surrender; to
    succumb.
    [1913 Webster]
 
       He saw the fainting Grecians yield.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To comply with; to assent; as, I yielded to his request.
    [1913 Webster]
 
   3. To give way; to cease opposition; to be no longer a
    hindrance or an obstacle; as, men readily yield to the
    current of opinion, or to customs; the door yielded.
    [1913 Webster]
 
       Will ye relent,
       And yield to mercy while 't is offered you? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give place, as inferior in rank or excellence; as, they
    will yield to us in nothing.
    [1913 Webster]
 
       Nay tell me first, in what more happy fields
       The thistle springs, to which the lily yields?
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yield \Yield\, n.
   Amount yielded; product; -- applied especially to products
   resulting from growth or cultivation. "A goodly yield of
   fruit doth bring." --Bacon.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

yield ( Y IY1 L D),

 


  

 
yield
 • การยินยอม: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต [Lex2]
 • ให้ผลผลิต: ให้, ผลิต [Lex2]
 • ยอม: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน [Lex2]
 • ถูกแทนที่ด้วย[Lex2]
 • โค้งงอ: หัก [Lex2]
 • ยอมให้ไปก่อน (การจราจร)[Lex2]
 • ผลผลิต: ปริมาณผลผลิต [Lex2]
 • ผลลัพธ์: ผลที่ได้ [Lex2]
 • (ยีลดฺ) vt.,vi. ให้ผล,ผลิต,ให้,เกิด,ยอม,ยอมให้,ยอมจำนน,อ่อนข้อให้ n. การให้ผล,สิ่งที่เป็นผลขึ้น,ผล,ผลิตภัณฑ์,ประโยชน์ที่ได้รับ,ปริมาณผล ###SW. yieldable adj. yielder n. ###S. furnish,produce [Hope]
 • (n) ผลิตผล,การให้ผล,ผลผลิต,ประโยชน์,ผลิตภัณฑ์ [Nontri]
 • (vi) ยอมแพ้,อ่อนข้อ,ยอมจำนน,ยอมให้ [Nontri]
 • (vt) ผลิต,ทำให้เกิด,ให้ผล [Nontri]
 • /Y IY1 L D/ [CMU]
 • (v) /j'iːld/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top