หรือคุณหมายถึง yellow preß?
Search result for

yellow press

(5 entries)
(0.0724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yellow press-, *yellow press*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yellow press มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yellow press*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yellow pressn. หนังสือพิมพ์ลามก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boulevardpresse {f}yellow press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエロープレス[, iero-puresu] (n) yellow press [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top