ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xylotomy

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xylotomy-, *xylotomy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylotomy[N] การตัดเนื้อไม้เพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xylotomy(ไซลอท'ทะมี) n. ศิลปะการตัดเนื้อไม้เพื่อตรวจส่องกล้องจุลทรรศน์, See also: xylotomist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xylotomyกายวิภาคศาสตร์ของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xylotomy \Xy*lot"o*my\, n. [Pref. xylo- + -tomy.]
   Art of preparing sections (transverse, tangential, or radial)
   of wood, esp. by means of a microtome, for microscopic
   examination.
   [Webster 1913 Suppl.]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top