ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

white house

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -white house-, *white house*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
White House[N] ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ดี ซี, Syn. Executive Mansion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
white housen. ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน ,รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
White House (Washington D.C.)ไวท์เฮาส์ (วอชิงตัน ดี. ซี.) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
White House sources have refused to confirm or deny that report.แหล่งที่มาของทำเนียบขาวได้ ปฏิเสธ เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธรายงานที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
They will record that the next day the president of the United States looked out the White House window and the premier of the Soviet Union looked out the Kremlin window and saw the new distant sun in the sky.พวกเขาจะบันทึกว่าในวัน ถัดไป ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเมริกา มองออกไปนอกหน้าต่าง ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
The White House has ordered a national disaster alert for all Northern states.รัฐบาลมีประกาศเตือนภัยร้ายแรง... ...ทั่วรัฐทางตอนเหนือ The Day After Tomorrow (2004)
He woke up his stable boy in the middle of the night and ordered him to take him to the White House to see Andrew Jackson, because it was urgent that he speak to the president.เขาปลุกคนเลี้ยงม้าตอนกลางดึกคืนนั้น และสั่งให้พาเขาไปที่ทำเนียบขาว เพื่อพบ แอนดรูย์ แจ็คสัน. เพราะมีเรื่องด่วนที่จะแจ้ง ท่านประธานาธิบดี. National Treasure (2004)
And a photo opportunity on the White House lawn.และก็ โอกาสที่จะได้ถ่ายรูป หน้าทำเนียบขาวซักครั้ง The Constant Gardener (2005)
That's the White House environment office.นั่นมันสำนักงานสิ่งแวดล้อมของทำเนียบขาว An Inconvenient Truth (2006)
And they organized a big White House conference to say, "Oh, we're on top of this."พวกเขาจัดการประชุมใหญ่ทำเนียบขาว แล้วสรุปว่า"เราน่ะสุดยอดเรื่องโลกร้อนนี่เลย" An Inconvenient Truth (2006)
I informed the White House that the rescue operation is back on track.ผมแจ้งทำเนียบขาวแล้วว่า การช่วยตัวประกันเป็นไปตามแผน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
There been any response from the White House since we killed the last hostage?มีคำตอบอะไรจากทางทำำเนียบไหม หลังจากที่เราฆ่าตัวประกันล่าสุดไป มีคำตอบอะไรจากทางทำำเนียบไหม หลังจากที่เราฆ่าตัวประกันล่าสุดไป Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
While there has been no official rebuke of the terrorists' demands, statements from the White House appear to confirm the president's position is unchanged, and that the treaty will be signed within the hour, as scheduled.มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. ว่าจะไม่ยกเลิกการลงนาม มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Cardinal One is the top Moscow spy in the White House office of....คาร์ดินัล วัน สายลับมอสโคว์ ในทำเนียบขาว กลุ่มที่คบคิดกัน เพื่อลอบสังหาร ปธน. Chuck Versus the Helicopter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
white houseHis white house is the most prominent one on the street.
white houseNaoko lives in that white house.
white housePoliticians from many countries made pilgrimages to the White House.
white houseThe premier paid a formal visit to the white house.
white houseThe prime minister paid a formal visit to the White House.
white houseTwo white houses face each other and stand across the way.
white houseWho designed the White House?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白宫[Bái gōng, ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ, / ] White House, #8,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホワイトハウス[, howaitohausu] (n) White House [Add to Longdo]
白亜館[はくあかん, hakuakan] (n) The White House [Add to Longdo]
麻薬問題担当長官[まやくもんだいたんとうちょうかん, mayakumondaitantouchoukan] (n) drug czar; Director of the White House Office of National Drug Control Policy; ONDCP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 White House
   n 1: the chief executive department of the United States
      government [syn: {White House}, {EXEC}]
   2: the government building that serves as the residence and
     office of the President of the United States

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top