หรือคุณหมายถึง weßen?
Search result for

wessen

(5 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wessen-, *wessen*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wessenwhose [Add to Longdo]
wessentwegenon whose account; because of whom [Add to Longdo]
Wessen Idee ist das?Who's the brain behind? [Add to Longdo]
Wessen wird er beschuldigt?What is he accused of? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wessen [vɛsən]
     whose
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top