ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wall street

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wall street-, *wall street*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wall Street(n) ถนนวอลสตรีท เป็นถนนในกรุงนิวยอร์ก, See also: ย่านศูนย์กลางทางธุรกิจและการเงินสำคัญของสหรัฐอเมริกา
Wall Street(n) ตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินสำคัญของสหรัฐอเมริกา, See also: ตลาดหุ้นวอลสตรีท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wall streetn. ศูนย์กลางธุรกิจการเงินแห่งสำคัญของอเมริกา, ตลาดการเงินของอเมริกา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wall Streetวอลล์สตรีท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go to Wall Street and get real crooks.ไปวอลสตรีทแล้วจะเจอโจรตัวจริง Goodfellas (1990)
- Those Wall Street bastards.- ไอ้พวกสารเลวจากวอลล์สตรีท - คุณสนใจอะไรด้วย ? Pi (1998)
- Wall Street analysts are confident... - Shit! My mom's home.แย่แล้ว แม่ฉันมา! Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Right across the street from where we're hiding, at the intersection of Wall Street and Broadway.ตรงข้ามถนนที่เราอยู่, ตัดกันระหว่าง วอลล์สตรีสกับบอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Simple. "Heere at the wall." Wall Street and Broadway.ง่ายๆ. "Heere ที่กำแพงl." วอลล์สตรีส กับ บอร์ดเวย์. National Treasure (2004)
Wall Street follows the path of an actual wall that the original Dutch settlers built as a defence to keep the British out.วอลล์สตรีส เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพง ที่ชาวดัชท์สร้างเพื่อป้องกันอังกฤษ. National Treasure (2004)
Do you read to the child from "The Wall Street Journal"?คุณอ่านอะไรให้เด็กฟังหรือครับ "หนังสือพิมพ์วอลสตรีท" The Nanny Diaries (2007)
You saw Jerry, those Wall Street guys, even Martinez would get in on this.นายเห็นเจอร์รี่ อยู่ที่วอลสตรีทไหมเพื่อน อย่างน้อยมาร์ติเนซ คงจะไปเอาที่นี้ Fighting (2009)
You know how I made so much money on wall street back in the day?รู้ไหม ผมหาเงินได้มากในวอลสตรีทได้ไง Look What He Dug Up This Time (2009)
You know, it sucks for me, because Senator Armstrong was hooking me up with his Wall Street connections, and now that's not going to happen.คุณรู้มั้ย มันแย่มากสำหรับผม เพราะผู้แทนอาร์มสตรองเคยแย่ง เส้นสาย \"วอลล์สตรีท\" ของเขา Earth (2009)
This follows Mr. Tobin's confession last month to operating the largest Ponzi scheme in Wall Street history... bankrupting thousands of victims.ตามที่โทบินได้สารภาพเมื่อเดือนที่แล้วจาก การทำแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Wall Street ทำให้มีผู้รับเคราะห์ล้มลายเป็นพัน Your Secrets Are Safe (2010)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wall streetRumors of a Wall Street crash sparked a dollar selling spree.
wall streetShe covers Wall Street.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wall Street (n) wˈɔːl-striːt (w oo1 l - s t r ii t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ,    /   ] Wall Street #14,821 [Add to Longdo]
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ,      /     ] Wall Street Journal #26,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォール街[ウォールがい, uo-ru gai] (n) Wall Street; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wall Street \Wall Street\
   A street towards the southern end of the borough of
   Manhattan, New York City, extending from Broadway to the East
   River; -- so called from the old wall which extended along it
   when the city belonged to the Dutch. It is the chief
   financial center of the United States, hence the name is
   often used for the money market and the financial interests
   of the country; -- in American financial publications, also
   referred to as {the street}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wall Street
   n 1: a street in lower Manhattan where the New York Stock
      Exchange is located; symbol of American finance [syn: {Wall
      Street}, {Wall St.}]
   2: used to allude to the securities industry of the United
     States [syn: {Wall Street}, {the Street}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top