Search result for

waining

(195 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waining-, *waining*, wain
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา waining มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *waining*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wain[N] รถบรรทุกหรือเกวียนที่สำหรับบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร, See also: (คำโบราณ) (ทางวรรณคดี)
swain[N] หนุ่มบ้านนอก, See also: หนุ่มลูกทุ่ง, Syn. countryman
swain[N] ชายคนรัก, See also: คู่รัก, หนุ่มคนรัก, Syn. lover, beau, gallant
twain[ADJ] สอง
coxswain[N] คนถือท้ายเรือแข่ง, Syn. cox
coxswain[VI] คัดท้ายเรือแข่ง
coxswain[VT] คัดท้ายเรือแข่ง
wainscot[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. paneling, wainscoting
wainscot[VT] บุผนังด้วยแผ่นไม้
boatswain[N] เจ้าหน้าที่บนเรือคอยบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องใช้ในเรือ, Syn. bosun
wainwright[N] ช่างทำและซ่อมรถสี่ล้อที่ใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆ, Syn. wagon-maker, wheelwright
wainscoting[N] การบุหรือประกบผนังห้องด้วยแผ่นไม้, See also: การประกบผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wainscot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atwain(อะทเวน') adv. เป็นสอง, ต่างหาก
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
cockswain(คอค'ซัน) n. มือพายหัวหน้าเรือ แข่ง
cordwain(คอร์ด'เวน) n. หนังนิ่มและลื่น
cordwainer(คอร์ด'เวอเนอะ) n. ช่างทำรองเท้า
coxswain(คอค'เซิน,-สเวน) n. คนถือท้ายเรือแข่ง,หัวหน้ามือพายของเรือแข่ง,คนที่ทำหน้าที่ดูแลเรือบด, Syn. steersman
swain(สเวน) n. คนรัก,ชายหนุ่มลูกทุ่ง,ชายหนุ่มบ้านนอก,ผู้ขอแต่งงานด้วย., See also: swainish adj. swainness n., Syn. boy friend
twain(ทเวน) adj.,n. สอง, Syn. two
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร
wainscot(เวน'สคอท) n. แผ่นไม้ประกบผนัง vt. บุผนังด้วยแผ่นไม้, Syn. wood)
wainscoting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
wainscotting(เวน'สโคทิง) n. การบุผนังห้องด้วยแผ่นไม้,แผ่นไม้ประกบผนัง
wainwright(เวน'ไรทฺ) n. ช่างทำรถบรรทุก

English-Thai: Nontri Dictionary
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ
coxswain(n) สรั่ง,คนถือท้ายเรือ
swain(n) คู่รัก,คนรัก,หนุ่มลูกทุ่ง
twain(adj) ทั้งคู่,ทั้งสอง
twain(n) คู่,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สอง
wainscot(n) ไม้ปูผนัง,ไม้ประกับ
wainscot(vt) ปูไม้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Full speed ahead, Mr. Boatswain.ความเร็วเต็มไปข้างหน้านายกะลาสี ความเร็วเต็มไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)
Coxswains from Marseille!เย็นน่า เดี๋ยวโปสการ์ด รูปควยนักพายเรือมาร์แซย์ไปให้ Wild Reeds (1994)
Waingro.เวนโกร้ Heat (1995)
Waingro.เวนโกร้ Heat (1995)
My name's Waingro.ผมชื่อเวนโกร้ Heat (1995)
Waingro.เวนโกร้ Heat (1995)
Waingro.เวนโกร้ Heat (1995)
Next, Waingro, okay?คนต่อไปเวนโกร้ โอเค Heat (1995)
Waingro, where is he?เวนโกร้อยู่ไหน Heat (1995)
Apparently, Neil got sold out to us by this cowboy named Waingro.ปรากฏว่านีลถูกขายให้เรา โดยคาวบอยชื่อเวนโกร้ Heat (1995)
Waingro used to be a part of Neil's crew, then went to work for a money launderer:เวนโกร้เคยเป็นลูกทีมของนีล ตอนนี้เป็นพวกแวนแซนท์ Heat (1995)
If Neil goes after anybody else, it's going to be Waingro.ถ้านีลจะเก็บใครอีกก็ต้องเป็นเวนโกร้ Heat (1995)
Waingro just got himself a suite at the Airport Marquis... under the name Jamieson.เวนโกร้สิงอยู่ที่โรงแรมแอร์พอร์ต ภายใต้ชื่อเจมีสัน Heat (1995)
Nothing's going on. Waingro went for ice.ไม่มี เวนโกร้ไปเอาน้ำแข็งแค่นั้น Heat (1995)
Shania twain entertains us.- เยี่ยม เยี่ยม - เรารู้จักกันรึยังครับ I Heart Huckabees (2004)
What? Mark Twain said that.อะไรนะ นี่เป็นของมาร์ค ทเวน(นักเขียนชื่อดัง)ต่างหาก That Night, a Forest Grew (2007)
Twain was never on Deep Space Nine. He was on Next Generation.ทเวนไม่เคยเล่นใน ดีพ สเปซ ไนน์ เขาโผล่มาในภาค เนกซ์ เจเนเรชั่น That Night, a Forest Grew (2007)
Detective Sergeant Wainwright and Detective Constable Cartwright.จ่าเวนไรท์ฝ่ายสอบสวน กับพลฯคาร์ทไรท์ Hot Fuzz (2007)
I've been waing for this{\to happen} since they came out of the coffin two years ago.ฉันรอมาตั้งนาน ตั้งแต่พวกเขาออกจากโลงเมื่อ 2 ปีก่อน Strange Love (2008)
Yeah, I want Shania Twain to give me a tuggy.ใช่ ฉันอยากได้แม่สาวชาเนีย ทเวน มาชงเหล้าให้ฉันว่ะ Cancer Man (2008)
Then I married Shania Twain and lived happily ever after.จากนั้นน้าก็จะแต่งงานกับแม่สาวชาร์เนีย ทเวน และอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดกาล A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Canada has just delivered its most delightful gift since Shania Twain.แคนาดาเพิ่งจะส่ง มันเป็นของขวัญที่น่ายินดีมาก Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Canada's greatest gift since Shania Twain.ของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากแคนนาดา Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Mark twain.มาร์ค ทเวน Masterpiece (2008)
I, Sir Owain, accept your challenge.ข้า, เซอร์โอเว่น ขอรับคำท้า Excalibur (2008)
Do you think Owain can beat him?ท่านคิดว่าโอเว่นจะล้มมันได้ไหม? Excalibur (2008)
Owain picked up the gauntlet.โอเว่นหยิบถุงมือนั่นขึ้นมาแล้ว Excalibur (2008)
Owain is the one who must fight. That is the Knight's Code.เขาก็ต้องสู้ด้วยตัวเขาเอง มันเป็นกฏของอัศวิน Excalibur (2008)
Come on, Owain!สู้เขา! Excalibur (2008)
He took a hit. Owain didn't land a blow.เขาโดนแทง โอเว่นแทงพลาด Excalibur (2008)
Terry Leather, Kevin Swain, Martine Love, Eddie Burton.เทอร์รี่ เล็ทเธอร์ เควิน สเวน มาร์ทีน เลิฟ เอ็ดดี้ เบอร์ตัน The Bank Job (2008)
Mark Twain said not to use exclamation points 'cause it's like laughing at your own joke... but sometimes you gotta laugh at your own joke 'cause it's funny.มาร์ค ทเวน กล่าวไว้ว่าอย่าไปใส่เครื่องหมายตกใจ เพราะมันเหมือนกับนายหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง แต่บางครั้งนายก็ต้องหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง เพราะว่ามันตลกดี Marley & Me (2008)
You guys were pretty good except you were two penises short of a Shania Twain re-imagination band.พวกนายก็ดูดีอ่ะนะ เว้นแต่ว่า พวกนายมีไอ้จ้อนสั้น2อันเหมือนวงทำใหม่ของชาเนีย ทเวนเลยว่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I wain Africa a few months ago.ตอนผมอยูที่แอฟริกาเมื่อหลายเดือนก่อน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Hey, Wainfleet! Get it done!เฮ้ วินเฟย์ Avatar (2009)
My apologies to Mark Twain.ด้วยคำขอโทษต่อ Mark Twain Easy A (2010)
Mark Twain wrote,มาร์ก ทเวน ได้เขียนไว้ว่า Remembrance of Things Past (2010)
I'm Gwaine.ข้าคือเกวน Goblin's Gold (2010)
Merlin. Gwaine.เมอร์ลิน เกวน Gwaine (2010)
How's Gwaine?เกวนเป็นยังไงบ้าง? Gwaine (2010)
I'm Gwaine.ข้าชื่อเกวน Gwaine (2010)
That was Gwaine, he went to the tavern and... he couldn't pay for it.นั่นเป็นของเกวน เขาไปที่โรงเหล้าและ เขาไม่มีเิงินจ่าย\ เจ้าเลยบอกว่าข้าควรจ่ายหรือ? Gwaine (2010)
Gwaine...เกวน Gwaine (2010)
They are arrogant thugs. Gwaine!พวกเขาเป็นวายร้ายจองโอหัง เกวน Gwaine (2010)
But Gwaine is my guest here too.แต่เกวนเป็นแขกของข้าที่นี่ด้วย Gwaine (2010)
Gwaine risked his life to save mine.เกวนเสี่ยงชีวิตเขาเพื่อช่วยข้า Gwaine (2010)
Gwaine is a good man. He deserves clemency.เกวนเป็นคนดี เขาควรได้รับการผ่อนผัน Gwaine (2010)
Then, once again I owe Gwaine my life.อีกครั้งแล้วที่ข้าเป็นหนี้ชีวิตเกวน Gwaine (2010)
I'm sorry, Gwaine.ข้าขอโทษ เกวน Gwaine (2010)
Hello, Gwaine. Ah, Merlin.เกวน , อาาา เมอร์ลิน The Eye of the Phoenix (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wainThe coxswain egged his crewmen on, and made a winning spurt at the last lap of the regatta.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวทุ่งสีจาง[n. exp.] (yīo thung sī chāng) EN: Pallid Harrier   FR: Busard pâle [m] ; Busard blafard [m] ; Busard de Swainson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAIN    W EY1 N
TWAIN    T W EY1 N
SWAIN    S W EY1 N
WAINIO    W EY1 N IY0 OW0
WAINER    W EY1 N ER0
GAWAIN    G AA1 W AH0 N
SWAINE    S W EY1 N
MCWAIN    M AH0 K W EY1 N
MCSWAIN    M AH0 K S W EY1 N
WAINOCO    W EY2 N OW1 K OW0
WAINMAN    W EY1 N M AH0 N
TWAIN'S    T W EY1 N Z
MCELWAIN    M AE1 K AH0 L W EY2 N
MCILWAIN    M AE1 K IH2 L W EY2 N
MCILWAIN    M AH0 K IH1 L W EY2 N
MCELWAINE    M AE1 K AH0 L W EY2 N
SWAINSTON    S W EY1 N S T AH0 N
WAINOCO'S    W EY2 N OW1 K OW0 Z
WAINRIGHT    W EY1 N R AY2 T
WAINSCOTT    W EY1 N S K AH0 T
WAINWRIGHT    W EY1 N R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wain    (n) (w ei1 n)
swain    (n) (s w ei1 n)
twain    (n) (t w ei1 n)
wains    (n) (w ei1 n z)
swains    (n) (s w ei1 n z)
twains    (n) (t w ei1 n z)
Hwainan    (n) (h w ai2 n a1 n)
coxswain    (n) (k o1 k s n)
wainscot    (n) (w ei1 n s k @ t)
boatswain    (n) (b ou1 s n)
coxswains    (n) (k o1 k s n z)
wainscots    (n) (w ei1 n s k @ t s)
boatswains    (n) (b ou1 s n z)
wainscoted    (j) (w ei1 n s k @ t i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ワイン[わいん, wain, wain , wain] (n ) ไวน์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauernbursche {m} | Bauernburschen {pl}swain | swains [Add to Longdo]
Bootsmann {m} | Bootsmänner {pl}boatswain | boatswains [Add to Longdo]
Steuermann {m}; Steuerfrau {f} (Rudern) [sport] | Vierer mit Steuermann | Vierer ohne Steuermanncox; coxswain | coxed fours | coxless fours [Add to Longdo]
Täfelung {f} | Täfelungen {pl}wainscot | wainscots [Add to Longdo]
Verkleidung {f}wainscoting [Add to Longdo]
Wagen {m}wain [Add to Longdo]
verkleiden | verkleidend | verkleidet | verkleidet | verkleideteto wainscot | wainscoting | wainscoted | wainscots | wainscoted [Add to Longdo]
zweitwain [Add to Longdo]
Zwergdrossel {f} [ornith.]Swainson's Thrush (Catharus ustulatus) [Add to Longdo]
Präriebussard {m} [ornith.]Swainson's Hawk [Add to Longdo]
Swainsonfrankolin {m} [ornith.]Swainson's Francolin [Add to Longdo]
Swainsonkolibri {m} [ornith.]Hispaniolan Emerald [Add to Longdo]
Swainsontukan {m} [ornith.]Chestnut-mandibled Toucan [Add to Longdo]
Rotsteiß-Ameisenvogel {m} [ornith.]Swainson's Antcatcher [Add to Longdo]
Fleckenmantel-Feueraugef [ornith.]Swainson's Fire-eye [Add to Longdo]
Swainsontyrann {m} [ornith.]Swainson's Flycatcher [Add to Longdo]
Swainsonbülbül {m} [ornith.]Red-tailed Bulbul [Add to Longdo]
Swainsonwaldsänger {m} [ornith.]Swainson's Warbler [Add to Longdo]
Swainsonsperling {m} [ornith.]Swainson's Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスワイン[, gurasuwain] (n) glass of wine (wasei [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
シャトーワイン[, shato-wain] (n) chateau wine [Add to Longdo]
スパークリングワイン[, supa-kuringuwain] (n) sparkling wine [Add to Longdo]
テーブルワイン[, te-buruwain] (n) table wine [Add to Longdo]
デザートワイン[, deza-towain] (n) dessert wine [Add to Longdo]
トウェイン[, touein] (n) {comp} TWAIN [Add to Longdo]
ハーディーワインベルクの法則[ハーディーワインベルクのほうそく, ha-dei-wainberuku nohousoku] (n) Hardy-Weinberg principle [Add to Longdo]
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine [Add to Longdo]
ボースン[, bo-sun] (n) boatswain; bosun [Add to Longdo]
ポートワイン[, po-towain] (n) port wine [Add to Longdo]
リワインド[, riwaindo] (n) rewind [Add to Longdo]
ロゼワイン[, rozewain] (n) rose (wine) (fre [Add to Longdo]
ワイナリー[, wainari-] (n) winery [Add to Longdo]
ワイン[, wain] (n) wine; (P) [Add to Longdo]
ワインオープナー;ワイン・オープナー[, wain'o-puna-; wain . o-puna-] (n) wine opener; corkscrew [Add to Longdo]
ワインカラー[, wainkara-] (n) wine color; wine colour [Add to Longdo]
ワインクーラー[, wainku-ra-] (n) winecooler [Add to Longdo]
ワイングラス[, waingurasu] (n) wine glass [Add to Longdo]
ワインセラー[, wainsera-] (n) wine cellar [Add to Longdo]
ワインテイスティング[, wainteisuteingu] (n) wine tasting [Add to Longdo]
ワインディングロード[, waindeinguro-do] (n) winding road [Add to Longdo]
ワインドアップ[, waindoappu] (n) windup (baseball) [Add to Longdo]
ワインドアップポジション[, waindoappupojishon] (n) windup position [Add to Longdo]
ワインバー[, wainba-] (n) wine bar [Add to Longdo]
ワインバーグサラム理論[ワインバーグサラムりろん, wainba-gusaramu riron] (n) Weinberg-Salam theory (particle physics) [Add to Longdo]
ワインビネガー[, wainbinega-] (n) wine vinegar [Add to Longdo]
ワインラック[, wainrakku] (n) wine rack [Add to Longdo]
ワインリスト[, wainrisuto] (n) wine list [Add to Longdo]
ワインレッド[, wainreddo] (n) wine red [Add to Longdo]
ワイン色[ワインいろ, wain iro] (n) burgundy (red) [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
羽目板[はめいた, hameita] (n) wainscoting; wainscotting [Add to Longdo]
河猪[かわいのしし, kawainoshishi] (n) bush pig [Add to Longdo]
禍の府[わざわいのふ, wazawainofu] (n) sink of iniquity [Add to Longdo]
貴腐ワイン[きふワイン, kifu wain] (n) wine made with grapes affected by noble rot [Add to Longdo]
口は禍の元[くちはわざわいのもと, kuchihawazawainomoto] (exp) (id) Out of the mouth comes evil [Add to Longdo]
腰羽目[こしばめ, koshibame] (n) waist-high wainscoting; waist-high wainscotting [Add to Longdo]
腰張り;腰張(io)[こしばり, koshibari] (n) (1) wainscoting; wainscotting; (2) sliding door's decorative paper skirt [Add to Longdo]
赤ワイン[あかワイン, aka wain] (n) red wine [Add to Longdo]
操舵手[そうだしゅ, soudashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]
他愛ない;他愛無い;たわい無い[たわいない, tawainai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
他愛のない;他愛の無い[たわいのない, tawainonai] (adj-i) (uk) (See 他愛もない) silly; foolish; absurd; childish; easy; trifling; guileless [Add to Longdo]
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance [Add to Longdo]
舵手[だしゅ, dashu] (n) helmsman; coxswain [Add to Longdo]
舵付き;かじ付き[かじつき, kajitsuki] (adj-f) coxed (rowing); having a coxswain [Add to Longdo]
艇長[ていちょう, teichou] (n) skipper (of a boat); coxwain [Add to Longdo]
内張り[うちばり, uchibari] (n) lining; ceiling; wainscoting; wainscotting [Add to Longdo]
白ワイン[しろワイン, shiro wain] (n) white wine [Add to Longdo]
発泡ワイン[はっぽうワイン, happou wain] (n) sparkling wine; spumante; mousseux [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, / ] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温 [Add to Longdo]
船老大[chuán lǎo dà, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, ] coxswain; steersman; boatswain (bo'sun) [Add to Longdo]
马克・吐温[Mǎ kè, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ· Tu3 wen1, / ] Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens 1835-1910), US writer, novelist and humorist, author of Adventures of Huckleberry Finn 哈克貝利·芬歷險記|哈克贝利·芬历险记 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トウェイン[とうえいん, touein] TWAIN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top