ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vernachlässigbar

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vernachlässigbar-, *vernachlässigbar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finding a precise face for a crowd of characters that in your script are so rough, so vague, so superficial...Ein präzises Gesicht einer Gruppe von Figuren zuzuordnen, die laut Drehbuch so oberflächlich, vage, vernachlässigbar sind ... 8½ (1963)
In daily life that chance is negligible.Im täglichen Leben ist diese Wahrscheinlichkeit vernachlässigbar klein. Earth (1996)
The concentration of isotopes is nearly negligible.Die Isotopenkonzentration ist beinah vernachlässigbar. The Begotten (1997)
The amount going to charter schools is negligible.Die Summe, die an Charterschulen geht, ist vernachlässigbar. Chapter 3 (2013)
Willis Tower, Wrigley Field, negligible.Willis Tower, Wrigley Field, vernachlässigbar. YHWH (2015)
The difference seems negligible.Der Unterschied scheint vernachlässigbar zu sein. Fast Lane (2016)
Negligible homicide.Vernachlässigbare Tötung. 7th (2016)
Unless somebody killed you, that would be negligible homicide.Außer bei dir, da wäre es vernachlässigbar. 7th (2016)
Look, now, this may be the rum talking, but as long as the unpinning rate of the vortices is kept within 1.1 and 1.3, the Magnus force issue should be negligible.Also, dass mag der Rum sein, der aus mir spricht, aber... solange sich der ungelöste Anteil der Wirbel zwischen 1, 1 und 1, 3 bewegt, sollte der Magnus-Effekt vernachlässigbar sein. The Positive Negative Reaction (2016)
Wasn't a mark on it except some negligible fingerprints that the police couldn't identify.Es waren keine Spuren darauf, nur vernachlässigbare Fingerabdrücke, die die Polizei nicht kannte. The Spider Woman (1943)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedeutend; vernachlässigbar { adj }negligible [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top