ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verheiraten

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verheiraten-, *verheiraten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verheiraten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verheiraten*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To see her married in white in a dingy little church to a plumber...Um sie in einer muffigen kleinen Kirche mit einem Installateur zu verheiraten... Gigi (1958)
Led by Madame de Maintenon, and like all who are aging, he thinks only about marriage-broking.Und er will wie alle älteren Menschen andere verheiratenLe Bossu (1959)
I'd better marry them at once.Ich sollte sie jetzt lieber verheiratenThe 3 Worlds of Gulliver (1960)
Before she died, I promised your mother I'd look after youUnd ich versprach deiner Mutter, dich gut zu verheiratenThe Forger of London (1961)
The Comanches mate their women early.Die Komantschen verheiraten ihre Frauen früh. Two Rode Together (1961)
I mean us, sir.Ich meine verheiratenCarry on Cruising (1962)
- I've decided it's time he got married.Es wird Zeit, ihn zu verheiraten. * Er kichert. * The Manchurian Candidate (1962)
Don Luis wants to marry me to his stepson Don Diego.Don Luis will mich mit seinem Stiefsohn verheiratenInvincible Masked Rider (1963)
Mme de Balzac wants a wife for her son, Honor.Frau de Balzac wollte gern ihren Sohn Honoré verheiratenThe Soft Skin (1964)
Mme de Berny has two daughters to marry off.Sie lädt Frau de Berny ein, die zwei Töchter zu verheiraten hat. The Soft Skin (1964)
But how can they let themselves be married in droves?Aber wie können sie sich in Massen verheiraten lassen? Zulu (1964)
Marrying Bash off - it didn't seem right.Bash zu verheiraten - das schien verkehrt. How to Murder Your Wife (1965)
Admiring each other's beauty, but they can't get married.Bewundern die schöne Landschaften, können sich aber nicht verheiratenShadows of Forgotten Ancestors (1964)
When your little birds grow up, you have to get them husbands.Die Vöglein werden groß, man muss sie verheiratenWar and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Okay, until a little while ago, when he started trying to make her get married.Gut, bis vor einer Woche, als er versuchte, sie zu verheiratenHarper (1966)
Major Nelson, can we get on with the examination?Aber, Jeannie, ich hatte ja nicht vor, ihn zu verheiratenMy Wild-Eyed Master (1966)
We'll have you wedded today.Wir werden dich heute noch verheiratenAladdin and His Magic Lamp (1967)
- Who to?Sie möchte sich verheiratenOscar (1967)
All right, darling, marry us.Alles klar, Liebling, verheiraten Sie uns. How to Marry an Astronaut (1968)
You're ready to marry me to a cannibal, as long as he's rich.Du würdest mich fürs Geld an einen Kannibalen verheiratenStaraya, staraya skazka (1968)
Then my father will marry me to the winner?Mein Vater will mich also mit dem Gewinner verheiratenTokugawa irezumi-shi: Seme jigoku (1969)
- Let them marry and go on land.- Verheiraten und freilassen. Barbara the Fair with the Silken Hair (1970)
- Yes. Ideally, you should remarry.Sie sollten sich wieder verheiratenHibernatus (1969)
Why are you so anxious to marry me off?Warum wollen Sie mich unbedingt verheiratenMy Night at Maud's (1969)
Or maybe we'd really get you married? To Petrukha, in lawful wedlock.Vielleicht sollte ich dich wirklich mit Petrucha verheiratenWhite Sun of the Desert (1970)
Tell him to marry us.Sag ihm, er soll uns verheiratenEl Topo (1970)
She trying to get married.Sie will sich unbedingt verheiratenFelix si Otilia (1972)
I don't know why you want to marry him.Warum du ihn verheiraten willst, verstehe ich nicht. Felix si Otilia (1972)
I mean, if you can fix up a lot of idiots, then why not me?Sie können jeden Idioten verheiraten, warum nicht mich? Frenzy (1972)
You'll come down a peg or two when we get you married! That's tamed other rebels!Wenn ich dich erst verheiraten werde, wirst du schon zahmer werden. Three Wishes for Cinderella (1973)
Are those just threats or does he really want me to marry?Hat er nur gedroht, oder will er mich verheiratenThree Wishes for Cinderella (1973)
You marry to have a family, and divorce to be free.Man heiratet, um eine Familie zu gründen, man trennt sich, um frei zu sein. Und um sich wieder zu verheiratenConversation Piece (1974)
"who wishes me to marry against my will."Er will mich gegen meinen Willen verheiraten." Monty Python and the Holy Grail (1975)
All that's left for me to do is marry her off.Ich muss sie jetzt nur noch verheiratenTattooed Flower Vase (1976)
Nobody's trying to marry anybody off.Niemand versucht, jemanden zu verheiratenThe Quilting (1976)
You want to marry me off?Willst mich verheiratenUnfinished Piece for the Player Piano (1977)
Yes, a few adventures, but I've remained very provincial.Naja, ich habe noch keine gefunden. Aber wenn es so weit ist, kannst Du uns ja verheiraten! ? The Bloodstained Shadow (1978)
I have no wish to marry, father, if you please.Ich will mich nicht verheiratenThe Miser (1980)
I want to give her to-night, for a husband, a man as rich as he is good and the hussy tells me to my face that she scorns to take him.Ich will sie heut Abend mit einem reichen Manne verheiraten, und der Grasaffe will nichts davon hören. The Miser (1980)
I could make the Grand Turk marry the Republic of Venice.Ich könnte den Großtürken mit der Republik Venedig verheiratenThe Miser (1980)
Perhaps we'll marry her to someone worthy of her treacherous nature.Vielleicht verheiraten wir sie mit jemandem, der ihre Natur wert ist. Flash Gordon (1980)
I'm fed up being depressed. They want to wed you. They say you'd be docile when you get married.Sie wollen dich verheiraten, damit du ruhiger wirst. Yol (1982)
I'm sure Reb Alter... I mean, to save face, they're going to try to marry her off...Sie werden sie sicher mit jemand anders verheiraten, um das Gesicht zu wahren. Yentl (1983)
They may marry her to someone she doesn't know!Die verheiraten sie noch mit einem, den sie nicht kennt! Yentl (1983)
Sο we knοw that Blake left the studiοs and returned, giving him time tο carry οut οne οr bοth murders.Aber es ist Zeit, dass ich mich unabhängig von ihm mache. Sie wollen sich wieder verheiraten? Wie schön! Part 3 (1984)
I have never seen Charleston so full of excitement.Und dich verheiraten wir auch bald. Episode #1.5 (1985)
Now is a good time to do it, while Lords Fujimaki and Ayabe are with us.Es ist eine gute Gelegenheit und auch der Ort ist richtig. Fujimaki und Ayabe sind hier, um ihre T öchter zu verheiratenRan (1985)
He still has the authority to marry us. Mmm.Er darf uns rechtskräftig verheiratenBonds of Steele (1986)
He must have some reason why he wanted us to marry, some some scheme.Er muss einen Grund gehabt haben, uns zu verheiraten, einen ... einen Plan. Lady Jane (1986)
I'm sure my father will marry him... as Mrs. Olsen's concubine.Mein Vater würde ihn gerne als Frau Olsens Spielzeug verheiratenPelle the Conqueror (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว , See also: S. heiraten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trauen; sich trauen lassen; sich verheiraten; sich verehelichento get married; to marry [Add to Longdo]
sich mit jdm. verheiraten | verheiratend | verheiratetto marry sb.; to get married to sb. | marrying | married [Add to Longdo]
wiederverheiraten | wiederverheiratendto remarry | remarrying [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top