Search result for

vanned

(132 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanned-, *vanned*, vann, vanne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vanned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vanned*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savanna[N] ทุ่งหญ้าสะวันนา, See also: ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่อยู่ในเขตร้อน, Syn. savannah
savannah[N] ทุ่งหญ้าสะวันนา, See also: ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่อยู่ในเขตร้อน, Syn. savanna
caravanning[N] การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savanna(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
savannah(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง
ป่าที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่แห้งแล้งภายหลัง จาก ที่ป่าธรรมชาติได้ถูกทำลายหรือถูกไฟป่าเผาไปหมด ดินมีสภาพเสื่อมโทรม ต้นไม้ไม่อาจขึ้น หรือเจริญเติบโตต่อไปได้ พวกหญ้าต่างๆ จึงเข้ามาแทนที่ สามารถพบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย บริเวณที่เป็นป่าร้างและไร่ร้าง หญ้าที่ขึ้นส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม หญ้าชันอากาศ หญ้าพง สาบเสือ เป็นต้น อาจจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กันบ้าง เช่น กระโดน กระกินป่าหรือกระถินพิมาน สีเสียดแก่น ประดู่ ซึ่งเป็นไม้พวกทนทานต่อไฟป่าได้ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Diet, Giovannettiอาหารซึ่งมีน้อยอย่างให้เลือกกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Havana?Havanna? 20,000 Leagues Under the Sea (1954)
TEDDY:Savannah. Girl Fight! (2010)
Giovanni!Giovanni! The Beach (Buggy) Boys - Part 2 (2016)
Maybe a certain someone wouldn't want these blowing around on the savanna.างที อาจจะมีคนที่ไม่อยากให้ รูปพวกนี้กระจายออกไปทั่วทุ่งซะวันนา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What do you think I vanna do now?คุณคิดว่า ผมอยากจะทำอะไรตอนนี้ล่ะ? The Love Guru (2008)
Giovanni, I brought the kids.รู้ไหมทำไมถึงมาอยู่นี่ Gomorrah (2008)
Hey, Giovanni, you got a refrigerator in there?เฮ้ จีโอวานนี่ นายลืม ตู้เย็นไว้ตรงนี้หรือ Fighting (2009)
Remember when we met Savannah and Svetlana?นึกถึงตอนที่เราอยู่ ซแวนนา กับ ซเวทลานา สิ Remains of the J (2009)
- I forgot about Savannah and Svetlana. - Svetlana.ชั้นลืมเรื่องพวนนั้นไปหมดแล้ว Remains of the J (2009)
You were with a friend of yours and you were calling yourself Savannah.และคุณเรียกตัวเองว่า ซาวานน่า Remains of the J (2009)
To españa! I met you last year. You were calling yourself savannah.ไปสเปนกัน เราเจอกันแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ คุณว่าคุณชื่อ Savannah Seder Anything (2009)
So how's savannah doing with this?แล้วซาวันน่าจัดการเรื่องนี้ยังไง? Desert Cantos (2009)
Patience is a virtue, Savannah.ความอดทนคือคุณความดี ซาวานน่า Today Is the Day: Part 1 (2009)
Mr. Ellison... my daughter, Savannah... she's missing.คุณเอลลิสัน ลูกสาวฉัน ซาวานน่าห์ เธอหายตัวไป Today Is the Day: Part 1 (2009)
John Henry, we're looking for my daughter, Savannah.จอห์น เฮนรี่ พกวเรากำลังตามหาลูกสาวฉัน ซาวานน่าห์ Today Is the Day: Part 1 (2009)
You're gonna tell me where Savannah is, and you're gonna tell me now.คุณต้องบอกผมมาว่า ซาวานน่าห์อยู่ที่ไหน และคุณก็ต้องบอกผมเดี๊ยวนี้ Today Is the Day: Part 1 (2009)
The sun is shining on Savannah.แสงอาทิตย์สาดส่องมาที่ซาวานน่า Today Is the Day: Part 1 (2009)
Savannah, are you okay?ซาวานน่าเป็นอะไรไหม Today Is the Day: Part 1 (2009)
The secret you kept could've harmed Savannah.ความลับนั่นจะทำร้ายซาวานน่า Today Is the Day: Part 1 (2009)
Hello, Savannah.สวัสดี, ซาวานน่า Adam Raised a Cain (2009)
Hello, Savannah. How are you today?สวัสดี สแวนนา วันนี้หนูเป็นไงบ้าง? To the Lighthouse (2009)
Where's Savannah?ซาวานน่าอยู่นี่ Adam Raised a Cain (2009)
And then... Savannah?แล้วก็... Adam Raised a Cain (2009)
Savannah, listen to my voice.ซาวานน่า ฟังผมนะ Adam Raised a Cain (2009)
The detective wants to speak with Savannah's friends.คุณนักสืบอยากคุยกับเพื่อนของซาวานน่า Adam Raised a Cain (2009)
If you can think of anyone else Savannah spends time with...ถ้าคุณจะคิดว่ามีคนอื่นที่ซาวานน่าเคยเล่นด้วย Adam Raised a Cain (2009)
Obviously, yes. Did she take Savannah?เห็นได้ชัดเลย เธอพาซาวานน่าไปด้วยไหม Adam Raised a Cain (2009)
Did she take Savannah?เธอพาซาวานน่าไปด้วยไหม Adam Raised a Cain (2009)
Our best chance to get Savannah back is for me to handle this.เรามีโอกาสที่จะได้ซาวานน่ากลับมา เป็นหน้าที่ของผมที่จะจัดการเรื่องนี้ Adam Raised a Cain (2009)
Is Sarah Connor going to hurt Savannah?ซาร่า คอนเนอร์จะทำร้ายซาวานน่าไหม Adam Raised a Cain (2009)
Right now, the most important thing is to find Savannah.ตอนนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือตามหาซาวานน่า Adam Raised a Cain (2009)
If I keep your secret, will you bring Savannah back?ถ้าผมเก็บความลับของคุณ คุณจะพาซาวานน่ากลับมาใช่ไหม Adam Raised a Cain (2009)
Let me have Savannah.ให้ซาวานน่ากับผม Adam Raised a Cain (2009)
Savannah's safe.ซาวานน่าปลอดภัย Adam Raised a Cain (2009)
It is not because I value John Henry more than Savannah.ไม่ใช่เพราะฉันเห็นว่าจอห์น เฮ็นรี่ สำคัญมากกว่าซาวานน่า Adam Raised a Cain (2009)
It's because I believe Savannah's survival may someday depend upon John Henry's survival.มันเพราะฉันเชื่อว่าความอยู่รอดของซาวานน่า วันใดวันหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการอยู่รอดของจอห์น เฮ็นรี่ Adam Raised a Cain (2009)
That you aren't Savannah's mother? That you aren't anyone's mother.ที่ว่าคุณไม่ใช่แม่ของซาวานน่า Adam Raised a Cain (2009)
Then we won't see Savannah again.ถ้าเขาล้มเหลวล่ะ เราก็จะไม่ได้เจอซาวานน่าอีก Adam Raised a Cain (2009)
Perhaps it's necessary to sacrifice Savannah for the greater good.เสียสละ อาจจะจำเป็นที่จะต้องเสียสละซาวานน่า เพื่อสิ่งที่ดีกว่า Adam Raised a Cain (2009)
In the elevator, you told Mr. Ellison... that Savannah's survival depended upon my survival.ในลิฟต์ คุณบอกคุณเอลลิสัน... ว่าการอยู่รอดของซาวานน่าขึ้นอยู่กับการอยู่รอดของผม Adam Raised a Cain (2009)
Where's Savannah? Row "J."ใช่ ซาวานน่าอยู่ไหน Adam Raised a Cain (2009)
"savannah's" terrible southern accent that night...อุบัติเหตุสำเนียงใต้แย่ๆของ "ซาวันน่าห์" คืนนั้น Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I am Giovanne Auditore,ข้าชื่อ จีโอวานนี ออดิตอเร Assassin's Creed: Lineage (2009)
What have you heard, Giovanni?เจ้าได้ยินมาว่าอย่างไร จีโอวานนี? Assassin's Creed: Lineage (2009)
Giovanni, did you find anything in Venice?จีโอวานนี เจ้าเจออะไรในเวนิสบ้าง? Assassin's Creed: Lineage (2009)
I'll send for you when it's done, Giovanni.เสร็จเมื่อไรข้าจะส่งไปให้เจ้า จีโอวานนี Assassin's Creed: Lineage (2009)
Go fetch Giovanni.ไปบอก จีโอวานนี Assassin's Creed: Lineage (2009)
Rome is a dangerous city, my dear Giovanni.โรม อันตรายมาก จิโอวานี่ Assassin's Creed: Lineage (2009)
Giovanni. That's your name, isn't it?เจ้าชื่อ จิโอวานนี ใช่มั้ย Assassin's Creed: Lineage (2009)
The world is changing under your feet, Giovanni.จีโอวานนี. Assassin's Creed: Lineage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vannBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างจักสาน[n.] (chang jaksān) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker   FR: vannier [m]
ดอน โจวันนี[n. prop.] (Døn Jōwannī) EN: Don Giovanni   FR: Don Giovanni
จักสาน[v.] (jaksān) EN: do basketry ; weave ; interlace   FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang jaksān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork   FR: vannerie [f]
เครื่องจักสานพนัสนิคม[n. exp.] (khreūang jaksān Phanat Nikhom) FR: vannerie de Phanat Nikhom [f]
เครื่องสาน[n.] (khreūang sān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker   FR: article en osier [m] ; vannerie [f]
นกหัวโตสีเทา[n. exp.] (nok hūa tō sī thao) EN: Grey Plover   FR: Pluvier argenté [m] ; Pluvier à ventre noir [m] ; Pluvier gris [m] ; Pluvier varié [m] ; Vanneau suisse [m]
นกกระแตหาด[n. exp.] (nok krataē hāt) EN: River lapwing ; Pied lapwing   FR: Vanneau pie [m] ; Vanneau armé de Duvaucel [m] ; Vanneau fluviatile [m]
นกกระแตหัวเทา [n. exp.] (nok krataē hūa thao) EN: Grey-headed Lapwing   FR: Vanneau à tête grise [m]
นกกระแตหงอน[n. exp.] (nok krataē ngøn) EN: Northern Lapwing   FR: Vanneau huppé [m] ; Pivite
นกกระแตแต้แว้ด[n. exp.] (nok krataē taē waēt) EN: Red-wattled Lapwing   FR: Vanneau indien [m] ; Vanneau de l'Inde [m]
นกตบยุงป่าโคก[n. exp.] (nok top yung pā khōk) EN: Savanna Nightjar   FR: Engoulevent affin [m] ; Engoulevent de Franklin [m] ; Engoulevent des savanes [m]
ป่าทุ่ง[n.] (pāthung) EN: savanna   FR: savane [f]
สะหวันนะเขต[n. prop.] (Sawannakhēt) EN: Savannakhet   FR: Savannakhet
ทุ่งหญ้าสะวันนา[n. exp.] (thung yā sawannā) EN: savanna   FR: savane [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VANN    V AE1 N
VANNY    V AE1 N IY0
VANNA    V AE1 N AH0
VANNI    V AE1 N IY0
IVANNA    IH0 V AA1 N AH0
VANNIE    V AE1 N IY0
VANNOY    V AE1 N OY0
VANNICE    V AE1 N IH2 S
VANNESS    V AE0 N IY1 S
VANNAME    V AE1 N AH0 M
VANNOTE    V AE0 N OW1 T
SAVANNA    S AH0 V AE1 N AH0
VANNEST    V AE0 N IY1 S T
GIOVANNI    JH AH0 V AA1 N IY0
VANNELLI    V AA0 N EH1 L IY0
SAVANNAH    S AH0 V AE1 N AH0
SAVANNAS    S AH0 V AE1 N AH0 Z
GIOVANNI    JH IY2 OW0 V AA1 N IY0
VANNUCCI    V AA0 N UW1 CH IY0
VANNATER    V AE0 N AE1 T ER0
VANNATTA    V AA0 N AA1 T AH0
VANNGUYEN    V AE2 N UW0 Y EH1 N
VANNATTER    V AE0 N AE1 T ER0
VANNORMAN    V AE0 N AO1 R M AH0 N
G'VANNI'S    JH IY2 OW0 V AA1 N IY0 Z
VANNGUYEN    V AE0 N G IY1 AH0 N
DIGIOVANNI    D IH0 JH OW0 V AA1 N IY0
GIOVANNI'S    JH AH0 V AA1 N IY0 Z
DIGIOVANNA    D IH0 JH OW0 V AA1 N AH0
GIOVANNINI    JH OW0 V AA0 N IY1 N IY0
GIOVANNONI    JH OW0 V AA0 N OW1 N IY0
GIOVANNI'S    JH IY2 OW0 V AA1 N IY0 Z
VANNOSTRAND    V AE0 N AA1 S T R AH0 N D
VANNORTWICK    V AH0 N AO1 R T W IH0 K
GIOVANNETTI    JH OW0 V AA0 N EH1 T IY0
BONGIOVANNI    B OW0 N JH OW0 V AA1 N IY0
VANNATTER'S    V AE0 N AE1 T ER0 Z
GIOVANNIELLO    JH OW0 V AA2 N IY0 EH1 L OW0
MASTROGIOVANNI    M AE0 S T R OW0 JH OW0 V AA1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savanna    (n) (s @1 v a1 n @)
Giovanni    (n) (jh i ou v a1 n ii)
savannah    (n) (s @1 v a1 n @)
savannas    (n) (s @1 v a1 n @ z)
savannahs    (n) (s @1 v a1 n @ z)
caravanning    (n) (k a2 r @ v a1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Savanne {f}savannah [Add to Longdo]
Savannenbussard {m} [ornith.]Savannah Hawk [Add to Longdo]
Savannennachtschwalbe {f} [ornith.]Allied Nightjar [Add to Longdo]
Savannenpieper {m} [ornith.]Yellowish Pipit [Add to Longdo]
Grasammer {f} [ornith.]Savannah Sparrow [Add to Longdo]
La Habana; Havanna (Hauptstadt von Cuba)La Habana; Havana (capital of Cuba) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サバンナ(P);サバナ[, sabanna (P); sabana] (n) savanna; sahel; (P) [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops) [Add to Longdo]
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大草原[dà cǎo yuán, ㄉㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] prairie; savanna, #29,988 [Add to Longdo]
沙畹[Shā wǎn, ㄕㄚ ㄨㄢˇ, ] Chavannes (name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top