ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unworkable

AH0 N W ER1 K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unworkable-, *unworkable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unworkable(adj) ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้, Syn. inoperative, impractical, Ant. practical

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unworkableWhat must be done if the plan proves unworkable?

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNWORKABLE AH0 N W ER1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unworkable (j) ˈʌnwˈɜːʳkəbl (uh1 n w @@1 k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
机上空論[きじょうくうろん, kijoukuuron] (n) impractical desktop theory (proposition); unworkable idea; an idea that isn't worth the paper it's written on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unworkable \Unworkable\
   See {workable}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unworkable
   adj 1: not capable of being carried out or put into practice;
       "refloating the sunken ship proved impracticable because
       of its fragility"; "a suggested reform that was
       unfeasible in the prevailing circumstances" [syn:
       {impracticable}, {infeasible}, {unfeasible},
       {unworkable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top