ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ug

   
154 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ug-, *ug*
English-Thai: Longdo Dictionary
cough up(vi slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
thug(n slang) นักเลง, อันธพาล, วายร้าย, ผู้ร้าย, ฆาตกร, อาชญากร
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
Royal Ploughing Day(n) วันพืชมงคล
wall plug(n) พุก
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
fenugreek(n ) ลูกซัด
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ugh[INT] คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือความไม่พอใจ
ugly[ADJ] น่าเกลียด, See also: ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย, Ant. beautiful
ugly[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าอันตราย
Uganda[N] ประเทศอูกันดา (อยู่ในทวีปแอฟริกา)
uglify[VT] ทำให้น่าเกลียด, See also: ทำให้แย่ลง, Ant. beautify, embellish, prettify
uglily[ADV] อย่างน่าเกลียด
Ugandan[N] ชาวอูกันดา
Ugandan[ADJ] เกี่ยวกับประเทศอูกันดา
uglifier[N] ผู้ทำให้น่าเกลียด, See also: ผู้ทำให้อัปลักษณ์
ugliness[N] ความน่าเกลียด, See also: ความอัปลักษณ, ความไม่น่าดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uganda(ยูแกน'ดะ) n. ประเทศยูกันดา, See also: Ugandan adj.,n.
ugh(อูค,อู) interj. คำอุทานแสดงความรังเกียจไม่พอใจหรืออื่น ๆ
uglify(อัก'ลิไฟ) vt. ทำให้น่าเกลียด,ทำให้บาดตา., See also: uglification n. uglifier n.
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
aug.abbr. August
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด

English-Thai: Nontri Dictionary
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
AS as though(adv) ราวกับว่า,ดุจดัง,ประหนึ่งว่า
AS as though(con) คล้ายกับว่า, ยังกับว่า
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
aught(n) ส่วนใด,สิ่งหนึ่งสิ่งใด,สิ่งใดๆ
augment(vt) เพิ่มพูน,แผ่,ขยาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ugandaยูกันดา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ugh.เออ... . Let No Man Put Asunder (2010)
Ugh!โอ๊ย The Ho Ho Ho Job (2010)
Ugh.เอ่ออ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Ugh!อ้าก Something Wicked This Fae Comes (2011)
Ugh.โอ้ย The Dig (2011)
Ugh.อี๋ย! Witch's Lament (2011)
Ugh!โอ๊ย! You Take for Granted (2012)
Ugh!อ่า The Safe (2012)
- Ugh.- เอิ๊ก Mr. Sandman (2013)
Ugh!เฮอะ! A Katy or a Gaga (2013)
Ugh!โอ๊ย! Dark Hollow (2013)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ugAn ugly duckling became a graceful swan.
ugAn ugly man knocked on my door.
ugBetween ourselves, the fat ugly witch is on a diet.
ugBetween you and me, the fat ugly man is on a diet.
ugDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
ugDennis can make the ugliest face in town.
ugHis wife doesn't seem ugly to me.
ugI can truly say that baby is ugly.
ugMy house is old and ugly.
ugSeen close-up, things have a way of showing their defects, their innate ugliness.
ugShe got sick of the ugly animals.
ugShe was wearing an ugly dress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขี้ริ้ว[ADJ] ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
ความอัปลักษณ์[N] ugliness, See also: unloveliness, unbecomingness, Syn. ความงดงาม, Example: เขาเป็นคนป่าเถื่อนที่มีความอัปลักษณ์ทั้งหน้าตาและจิตใจ, Thai definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่เป็นมงคล, ลักษณะที่ไม่ดี, ชั่ว, เลวทราม
อุจาด[ADJ] disgraceful, See also: ugly, Syn. น่าเกลียด, น่าอาย, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพอุจาดตาสิ้นดี
อี๊[INT] ugh, Syn. ยี้, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อัปลักษณ์[ADJ] ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล
ทรลักษณ์[ADJ] ugly, See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed, Syn. ลักษณะไม่ดี, Ant. ลักษณะดี, Thai definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้ริ้วขี้เหร่[ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าเกลียด[ADJ] ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
น่าชัง[ADJ] ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir

CMU English Pronouncing Dictionary
UGH    AH1 G
UGLY    AH1 G L IY0
UGRIC    Y UW1 G R IH0 K
UGITY    AH1 G AH0 T IY0
UGLIER    AH1 G L IY0 ER0
UGARTE    UW0 G AA1 R T IY0
UGALDE    UW0 G AA1 L D IY0
UGOLIN    Y UW1 G AH0 L IH2 N
UGANDA    Y UW2 G AA1 N D AH0
UGANDA    Y UW0 G AE1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ugh    (uh) ˈɜːʴ (@@1)
ugly    (j) ˈʌgliː (uh1 g l ii)
Uganda    (n) jˈuːgˈændə (y uu1 g a1 n d @)
uglier    (j) ˈʌglɪəʴr (uh1 g l i@ r)
uglify    (v) ˈʌglɪfaɪ (uh1 g l i f ai)
Ugandan    (n) jˈuːgˈændən (y uu1 g a1 n d @ n)
ugliest    (j) ˈʌglɪɪst (uh1 g l i i s t)
Ugandans    (n) jˈuːgˈændənz (y uu1 g a1 n d @ n z)
uglified    (v) ˈʌglɪfaɪd (uh1 g l i f ai d)
uglifies    (v) ˈʌglɪfaɪz (uh1 g l i f ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难看[nán kàn, ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ, / ] ugly; unsightly, #10,311 [Add to Longdo]
丑陋[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, / ] ugly; repulsive, #18,859 [Add to Longdo]
[chī, , ] ugly woman, #26,707 [Add to Longdo]
乌干达[Wū gān dá, ㄍㄢ ㄉㄚˊ, / ] Uganda, #33,310 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] ugly woman, #58,201 [Add to Longdo]
[chuái, ㄔㄨㄞˊ, ] ugly and fat; too fat to move [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蠢く[うごめく, ugomeku] (vi) wriggle; squirm ไต่ยั้วเยี้ย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
動かす[うごかす, ugokasu] Thai: ย้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
genug(adv) พอ, เพียงพอ เช่น genug Geld, genug Zeit, Sie hat nicht genug geschlafen. , See also: S. genügend, ausreichend,
zugleichด้วยกัน, ในขณะเดียวกัน
Kaugummi(n) |der| หมากฝรั่ง
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ugallaralle {f} [ornith.]African Chestnut-headed Crake [Add to Longdo]
Ugandarötel {m} [ornith.]Jackson's Akelat [Add to Longdo]
Uganda [geogr.]Uganda (ug) [Add to Longdo]
Ugander {m}; Uganderin {f}Ugandan [Add to Longdo]
ugandisch {adj}Ugandan [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rouge(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีแดง
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
動かす[うごかす, ugokasu] bewegen [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] sich_bewegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top