ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tzen

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tzen-, *tzen*
German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
setzenตั้ง |setzte, gesetzt|
setzenนั่ง |setzte, gesetzt| เช่น Setzen Sie sich นั่งลงสิครับ
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ทำความสะอาด ขัดถู
sitzen(vi) |saß, hat gesessen| นั่งอยู่ อยู่ในอาการนั่ง
sich setzen(vt) |setzte sich, hat sich gesetzt| นั่งลง, กำลังนั่งลง เช่น Er setzte sich zu uns im Restaurant. เขานั่งลงกับพวกเราในร้านอาหาร
kotzen(vi slang) |kotzte, hat gekotzt| อาเจียน
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲンツェン[, gentsuen] (n) Gentzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top