Search result for

tufs

(484 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tufs-, *tufs*, tuf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tufs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tufs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
stuff one's face(v phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., S. feed one's face

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tufa[N] หินปูน
tuft[N] ปอยผม, See also: ปอย, ผมจุก
stuff[VT] ยัดไส้, See also: ใส่ไส้, Syn. cram, fill
stuff[VT] บรรจุ, See also: อัดแน่น, Syn. compress, pack
stuff[N] สิ่งของ, See also: วัตถุ, Syn. belongings, objects, things
stuff[N] คำพูดหรือการกระทำ, Syn. action, speech, words
stuff[N] เนื้อแท้, See also: แก่นแท้, ธาตุแท้, Syn. basic nature, character, essence
stuff[N] เรื่องเหลวไหล, See also: คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. silly talk, tommyrot
stuffy[ADJ] อบอ้าว, See also: อากาศไม่ถ่ายเท, Syn. airless, unventilated
stuffy[ADJ] ซึ่งอยู่ในกรอบประเพณี, See also: หัวโบราณ, ล้าสมัย, Syn. conservative, old-fashioned
stuffy[ADJ] คัดจมูก, See also: หายใจไม่ออก, Syn. bolcked with mucus
tufted[ADJ] เป็นกระจุก
tufted[ADJ] ประดับพู่
stuffed[SL] มีปัญหา
dyestuff[N] สารย้อมสี, See also: สีย้อม
stuff it[PHRV] ทน (คำสแลง)
stuff up[PHRV] อุด, See also: ปิด, กั้น, Syn. block up, bung up, seal up
stuffing[SL] มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ
stuffing[N] เครื่องยัดไส้อาหาร, Syn. dressing, filling
stuffing[N] ของที่ใช้ยัดไส้หมอนหรือที่นอน, Syn. padding, wadding
feedstuff[N] อาหารสัตว์
foodstuff[N] ของกิน, See also: สิ่งบริโภค
tufaceous[ADJ] เกี่ยวกับหินปูน
stuff down[PHRV] ยัดลง, See also: อัดใส่, Syn. force down, push down
stuff into[PHRV] ยัดลง, See also: อัดใส่
stuff with[PHRV] อุดด้วย, See also: ปิดด้วย
stuff with[PHRV] ทำให้เต็มไปด้วย, See also: อัดแน่นด้วย, อิ่มแปล้ด้วย
bit of stuff[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
be stuffed up[PHRV] ทำให้หนาวเย็น, See also: เต็มไปด้วยความเย็น, Syn. bung up
stuffed shirt[N] คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนอวดรู้, คนวางมาด
tufted titmouse[N] นกเล็กชนิดหนึ่ง
stuff and nonsense[IDM] ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เชื่อไม่ได้, ไม่มีประโยชน์
stuff someone's head with[IDM] สั่งสอนเกี่ยวกับ
stuff something down someone's throat[IDM] บังคับให้เชื่อ จดจำ หรือยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. force down, push down, ram down, thrust down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadstuffn. แป้งทำขนมปัง,วัตถุที่ทำขนมปัง
dyestuff(ได'สทัฟ) n. สารสี,สารสีย้อม
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
hot stuffผู้เชี่ยวชาญ,คนที่มีความรู้สึกทางเพศได้ง่าย,สิ่งที่นิยมกัน
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
tuffy(ทัฟ'ที) adj. มีกระจุก,มีพู่,ประดับด้วยกระจุก,เป็นกลุ่ม,เป็นปอย,เป็นปุย., See also: tuftily adv.
tuft(ทัฟทฺ) n.,vi. (กลายเป็น) (ใช้) ปอย,ปุย,กระจุก,กลุ่ม,พู,หนวดใต้คาง, Syn. bunch,clump,cluster,ruff
tufted titmousen. นกเล็ก มีส่วนที่เป็นพู่ที่ศรีษะ

English-Thai: Nontri Dictionary
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
stuff(vt) ยัดไส้,บรรจุ,ใส่,อุด,จัด
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lithic tuffเถ้าเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stuffing, ballot boxการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
siliceous tufaทูฟาเนื้อซิลิกา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ballot box stuffingการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bit stuffingการสอดแทรกบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit stuffingการสอดแทรกบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calcareous tufaทูฟาเนื้อปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cespitose; caespitose; soboliferous; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crystal tuffหินเถ้าผลึกภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
caespitose; cespitose; soboliferous; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
floccule; tuftกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tufaทูฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tuffหินเถ้าภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tuffaceous-เนื้อเถ้าภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tuft; flocculeกลุ่ม, กระจุก, ปอย, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tufted; caespitose; cespitose; soboliferousเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Wildlife Stuff ซากของสัตว์ป่า
ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะชำแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife Stuff ซากยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ [สิ่งแวดล้อม]
Capillary Tuftขดหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Capillary Tuft, Glomerularกลุ่มหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Dyestuff, Solidสีที่เป็นของแข็ง [การแพทย์]
Food Stuffของบริโภค [การแพทย์]
Food-Stuffเก็บอาหาร [การแพทย์]
Foodstuffอาหาร [การแพทย์]
Fractures, Tuft-Burstingกระดูกปลายนิ้วแตกละเอียด [การแพทย์]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิส
LOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ

ลักษณะที่จำเป็นของการเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรยังมีอยู่และเชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ LOCKSS จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหาและมีการทำสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอระหว่างวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคชอื่นๆ ถ้าเนื้อหาระหว่างวารสาร 2 ฉบับไม่ตรงกัน ระบบจะจัดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ที่สมบูรณ์กว่าจากสำนักพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ตัวอื่นของ LOCKSS

LOCKSS ไม่ห่วงในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการเก็บถาวร เพราะถ้าฮาร์ดแวร์ล้าสมัย เนื้อหาที่แคชไว้แล้ว สามารถย้ายไปยังตัวใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบของแฟ้มข้อมูลเปลี่ยน อาจทำให้ไม่สามารถอ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ LOCKSS ได้พัฒนาระบบที่ทำให้ส่งข้อมูลที่เก็บไว้จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้โดยการผ่านวิธี "migration on access" ซึ่งหมายถึง เนื้อหาจะถูกรักษาไว้ในรูปแบบของมันเอง จนกระทั่งเมื่อมีผู้อ่านเรียกใช้จึงถูกแปลงไปสู่ระบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. "การเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อสังเกตซอฟต์แวร์ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" วารสารห้องสมุุด 49, 3 (ก.ค.-ก.ย. 48) : 2-11.

Lots Of Copies Keep Stuff Safe. Available: http://lockss.stanford.edu/

Mariion Prudio. "E-Archiving: An Overview of Some Repository Management Software Tools". April 2005, Ariadne Issue 43 http://www.ariadne.ac.uk/issue43/prudlo/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Glomerular Tuftกลุ่มหลอดเลือดโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Materials, Stuffingวัสดุอัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
overstuff (vt) ยัดเยียดเกินไป อันแน่น ใส่จนล้น
tuft[ทัฟท] (n ) กระจุก, ปอย(เชือก, ผม, หญ้า)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, do we really need all this stuff?กับตัน: เฮ้ พวกเราต้องการของพวกนี้หรอ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
You know a lot about this stuff.คุณรู้มากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ Pilot (2010)
Some ugly stuff in there, mark.เรื่องราวแย่ๆ อยู่้ในนั้น The Edge (2010)
But there's enough other stuff to get the point across.แต่นั้นก็เพียงพอแล้ว ที่ให้เผยเรื่องนี้ออกมา The Edge (2010)
No, all the stuff with my parents, you know,ไม่อยากรับภาระทุกเรื่อง จากพ่อแม่ของผม This Is Why We Stay (2010)
We learned about this stuff in chemistry class.เราได้เรียนรู้จักข้าวของพวกนี้กัน ในชั้นเรียนวิชาเคมี This Is Why We Stay (2010)
that's what we used to call her, because she was always grabbing at stuff.." นั่นเป็นคำที่เราชอบเรียกเธอ เพราะว่าชอบสะสมของพวกนี้ This Is Why We Stay (2010)
Weyland International sells this stuff dirt-cheap.Weyland International ขายสิ่งนี้ dirt cheap Death Race 2 (2010)
But whenever I say stuff like that to you, you always react like I've just awarded you some runner-up prize,แต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ ฉันพูดแบบนั้นกับนาย คุณมักจะทำท่าว่า ไำด้รางวัลให้ตัวเอง เหมือนกับได้รางวัล Incursion: Part 2 (2010)
I saw their clothes. I saw their stuff!ผมเห็นเสื้่อผ้าพวกเขา ผมเห็นข้าวของของพวกเขา Questions and Antlers (2010)
Why don't you just go upstairs and unpack your stuff? I will learn how to swallow my rage.คุณจะไม่เสียใจเลย If... (2010)
Somebody said, Lionel, "You're very good at this speech stuff.เราขอบคุณมาก ท่านอาร์คบิชชอป แต่นี่เป็นศีรษะของเรา! The King's Speech (2010)
Can we just skip to the part where I get stuff?เราข้ามไปถึงตอนที่บอกว่าฉันจะได้อะไรเลยได้มั้ย You Gotta Get a Gimmick (2010)
What's it going to take, a silver bullet? All right, look, I'm gonna go home, pack up our stuff. You stay here.ถ้าโมนาอาการดีขึ้น If... (2010)
You can't buy stuff like that with food stamps. I know.แล้วเราต้องม้วนผมทรงหลอดๆนั่น If... (2010)
This is why I don't tell her stuff.นี่ไง ฉันถึงไม่เล่าอะไรให้แม่ฟัง How About a Friendly Shrink? (2010)
I was dealing with a lot of stuff... problems with my parents having to move again.ผมต้องรับมือกับอะไรหลายอย่าง เรื่องพ่อแม่ เรื่องปรับตัว You Gotta Get a Gimmick (2010)
You know, to help us with our stuff.คุณก็รู้ ช่วยเราพวกเรื่องทั้งหลายไง How About a Friendly Shrink? (2010)
Can we talk about our stuff later?คุยกันทีหลังได้มั้ย How About a Friendly Shrink? (2010)
You don't care about that stuff anymore, remember?คุณไม่สนใจของพวกนั้นแล้วไม่ใช่รึไง The Glamorous Life (2010)
Take it from the reigning odd duck on the Lane, nobody cares about all that silly stuff.เท่าที่เห็นโดยทั่วไปนะ ไม่มีใครสนเรื่องขี้ปะติ๋วหรอก How About a Friendly Shrink? (2010)
I was going through some of M.J.'s stuff, and I found these math workbooks from last year.ฉันจัดของของเอ็ม เจ แล้วก็เจอแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของปีก่อน How About a Friendly Shrink? (2010)
I know Danny has been through rough stuff.หนูรู้ว่าแดนนี่เจอมาเยอะ How About a Friendly Shrink? (2010)
I like to be liked, and because of that, a lot of the ugly stuff I defer to you.ผมชอบที่จะเป็นที่ชื่นชอบ และเพราะอย่างนั้น สิ่งต่างๆที่ผมไม่ชอบ ผมก็ยอมทำตามคุณ The Glamorous Life (2010)
Let me grab my stuff.ไปเอาของก่อนนะ The Glamorous Life (2010)
and I guess I got caught up in my own stuff so much that I didn't realize she'd gotten so close to me.I got caught up in my own stuff so much Warrior (2010)
God, all those memory hits I got from your stuffพระเจ้า, ความจำที่ฉันได้จากของเธอ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
You're selling all our old stuff, you got new clothes, a new haircut...ขายของเก่าๆ ซื้อชุดใหม่ ตัดผมใหม่... Home (2010)
With Quinn and-and basketball and girls and stuff,เรื่องควินน์และบาสเก็ตบอล เรื่องผู้หญิงและเรื่องอื่นๆ Hell-O (2010)
Hiya, hot stuff.ไง รูปหล่อ Home (2010)
There was so much stuff in the basement.มีของตั้งเยอะในนั้น Dream On (2010)
Look, Kurt, I love you, and I am sympathetic to all of your stuff, but come on, buddy, we got a deal here.ฟังนะเคิร์ท พ่อรักแก พ่อเห็นใจแก... ไม่เอาน่า Home (2010)
I like setting stuff on fire and ating up people I don't know. I own at.ผมเคยต่อยตีคนอื่น เผาโน่นนี่ Bad Reputation (2010)
Look, I know I've been kind of angry lately, and sometimes I kick over chairs and stuff, but I didn't do it.พักนี้ผมโมโหบ่อย เตะข้าวของ แต่ผมไม่ได้ทำ Bad Reputation (2010)
But I've realized, over time, that I've got other stuff going on.แต่ฉันก็คิดได้ Laryngitis (2010)
No man of mine is gonna be pulling stuff like this.แฟนฉัน ต้องไม่ทำแบบนี้ Laryngitis (2010)
It hurt you, didn't it? When I was talking sports with your dad and stuff.นายคงไม่ชอบ ที่ฉันคุยกีฬากับพ่อนาย Home (2010)
Do you have any baby stuff in your house- something that might give us a clue?เธอเก็บของสมัยเด็กไว้มั้ย อาจมีเบาะแส? Dream On (2010)
My kids don't do stuff like this. Is that so?- เด็กผมไม่ทำแบบนี้ Bad Reputation (2010)
Look maybe I got carried away doing stuff with Finn.ฟังนะ... พ่ออาจไปไหนมาไหน กับฟินน์ Laryngitis (2010)
Finn kept sticking his tongue out, and I couldn't stop picturing him licking stuff.ฟินน์แลบลิ้นตลอด กวนใจฉันมาก Theatricality (2010)
I don't wanna have to worry about that kind of stuff in my own room, man!- แล้วมัน"เรื่อง"อะไร? Theatricality (2010)
- And what "stuff' are you referring to?- นายรู้ Theatricality (2010)
¶¶Oh, whoa-oa-oa ¶¶ ¶¶And I got something ¶¶ ¶¶That will sure 'nuff set your stuff on fire ¶¶# และฉันมีบางอย่าง ที่จะทำให้เธอเร่าร้อน # Funk (2010)
Oh, hey, Finn. Come on in. I'm learning all this amazing stuff about Lady Gaga.酿Թ ѹͧ ͧŴ ҡ Theatricality (2010)
Then I learned all this KISS stuff and... while Jackie Daniels is a great name for a power boat or something... it's not right for a baby girl.และฉันก็เข้าใจ จากเพลง KISS แจ็คกี้ แดเนี่ยลส์ เหมาะกับชื่อเรือ แต่ไม่เหมาะกับ เด็กผู้หญิง Theatricality (2010)
It took meeting you to realize all this stuff that I missed out on.ได้พบเธอ ฉันถึงได้รู้ว่า ฉันขาดอะไร Journey to Regionals (2010)
Having fucked up with the stuff I handed over to you, did you think I'd take you to a private eye to get it back? You stinking mother fucker!แกทำบ้าอะไรกับของว่ะ คิดเหรอว่าลอดหูตาของพวกนักสืบได้ ไอ้บ้าเอ๊ย The Man from Nowhere (2010)
I got a call from Tochi. Found out about the bitch who siphoned off our stuff.โทชิโทรหาฉัน บอกว่าเจอของที่ืทางน้ำ The Man from Nowhere (2010)
Told you..you should steal other people's stuff.ที่เคยบอกเธอ ว่าขโมยของคนอื่นได้ The Man from Nowhere (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tufOh, just the usual stuff.
tufWe ought to buy some new office equipment: the stuff we've got is out of date.
tufWe decided to branch out into selling some foodstuffs.
tuf"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
tufOooh sick! What is that stuff? It's all spongy.
tufWhat stuff is this jacket made of?
tufThe mayor is a stuffed shirt.
tufWhat is that greasy stuff on your shirt?
tufIt was very stuffy in that room with all the windows closed.
tufI have a stuffed-up nose.
tufThey aren't smart enough to understand this stuff.
tufIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.
tufThere was so much stuff on his desk that he had nowhere to write.
tufWhen I'm at home there's a lot of stuff to do; I don't even have time to watch TV.
tufI wanted to buy a huge stuffed bear at Ken's but it was not for sale.
tufGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.
tufWater is strange stuff.
tufTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
tufIt's very stuffy in here.
tufThe shoes were made of some soft stuff that looked like leather.
tufDon't leave your stuff behind.
tufShe really showed her stuff in the English speech contest.
tufMy clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.
tufI'm not good at posting stuff online.
tufThere is an abundant supply of foodstuffs.
tufI don't understand how in the world they can take your stuff for safekeeping, but then the post office guy has the nerve to tell you "Sorry, we lost it" and expect that to be the end of it.
tufOn the way we dropped in at the shops and bought foodstuffs. They say well prepared means no worries.
tufIt's talking about how, thanks to air transport, we've lost the sense of 'season' for foodstuffs.
tufThe boy stuffed cake into his mouth.
tufShe doesn't wear the cheap stuff.
tufMy nose is stuffed up.
tufI'm always writing weird and hoopy stuff so I'm sure it's difficult to comment on.
tufIf you stuff the box too full, the bottom will fall out.
tufIt seems that the stuff about the fine was made up.
tufPlaying country-western music on guitar is real kid stuff to a true professional.
tufThe drawer is stuffed full of odds and ends.
tufI hear you've done some pretty extreme stuff.
tufThe store sells foodstuffs, such as butter, cheese, and sugar.
tufThis room is very stuffy.
tufDo you have the stuff you need to make the rug?
tufI can't drink such sweet stuff.
tufWill you open the window and air out this stuffy room?
tufHe was busy collecting stuff for his report.
tufNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
tufThen he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.
tufI'm a thief, I'll leave when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.
tufI don't see how you can eat that stuff.
tufThis sort of thing, it's buying stuff that's fun. Whether you use it or not is secondary.
tufThe smell of various foodstuffs drifted up from the lunch box.
tufIt's love-it-or-hate-it stuff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
ไข่ยัดไส้[N] stuffed omelette, Example: อาหารยอดนิยมของร้านนี้คือ เนื้อผัดกะเพรา ไข่ยัดไส้ ยำวุ้นเส้น และไก่ห่อใบเตย
อบ[V] be stuffy, See also: be sultry, be sweltering, be stifling, Syn. อบอ้าว, Ant. โล่งสบาย, Example: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ, Thai definition: อากาศถ่ายเทไม่ได้
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Count unit: ชิ้น, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งของที่ซื้อขายกัน
ไส้[N] stuff, Example: คนฝรั่งเศสจะกินขนมเค้กยัดไส้ด้วยครีมอัลมอนด์ หรือที่เรียกว่า Galette des Rois ในการฉลองวันปีใหม่, Thai definition: ของที่อยู่ข้างในซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น เช่น ไส้ตะเกียง หรือที่ใส่ข้างใน เช่น ไส้ขนม
หย่อม[N] patch, See also: clump, cluster, tuft, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มาก แม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่เป็นหย่อมก็ตาม, Thai definition: หมู่เล็กๆ, กองเล็กๆ
ยัด[V] stuff, See also: cram, squeeze, press, fill, ram, tuck, Syn. อัด, Example: คนร้ายยัดศพหญิงสาวใส่กล่องกระดาษทิ้งไว้ที่บริเวณข้างหมู่บ้าน, Thai definition: บรรจุหรือใส่โดยอัดดันเข้าไป
เก้าอี้นวม[N] sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
เกล้า[V] wear hair in a bun or coil, See also: gather hair up, dress a tuft of hair, tie up hair in a bun, Syn. รวบ, มุ่น, Ant. ปล่อย, Example: ทางด้านวัฒนธรรม ชาวผู้ไทสวมเครื่องประดับ สร้อยข้อมือ ข้อเท้าด้วยโลหะเงิน เกล้าผมมวยสูงตั้งตรง มัดมวยด้วยผ้าแถบผืนเล็กๆ, Thai definition: มุ่นผมให้เรียบร้อย
คัดจมูก[V] have a stuffed nose, See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction, Example: ไวรัสชนิด Rhino Virus ทำให้เป็นหวัดซึ่งหวัดชนิดนี้มีอาการน้อยแค่ คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย เจ็บคอเป็นอยู่ไม่นานก็หายเองได้
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
วัสดุ[N] material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai definition: วัตถุที่นำมาใช้
เครื่องกิน[N] food, See also: foodstuff, edibles, eatables, Syn. อาหาร
ปอย[N] tuft, See also: bunch, a lock of hair, wisp, Syn. กระจุก, Example: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
พู่[N] tuft, See also: tassel, Example: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 การตกแต่งช้างทรงจะแต่งด้วยพู่หน้าหูช้าง, Count unit: พู่, Thai definition: กลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์ ไหม ด้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยมากใช้ห้อยประดับ
ปุยฝ้าย[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ปุยนุ่น, สำลี, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นฝ้ายก็คือจากปุยฝ้ายและเมล็ดฝ้าย โดยปุยฝ้ายจะมีคุณค่าถึงร้อยละ 90
ปุยนุ่น[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Example: มนุษย์ได้ประโยชน์จากต้นนุ่นก็คือ จากปุยนุ่นและเมล็ดนุ่น, Thai definition: สิ่งที่เป็นใยฟูสีขาวของผลนุ่น
สำลี[N] cotton wool, See also: tuft of cotton wool, Syn. ต้นสำลี, Example: เมล็ดของสำลีมีปุยขาว สามารถนำไปใช้ทอผ้าหรือยัดหมอนได้, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Gossypium barbadense Linn. var. acuminatum Mast. ในวงศ์ Malvaceae เมล็ดมีปุยขาวใช้ทอผ้าได้; ชื่อเรียกปุยของเมล็ดฝ้ายหรือเมล็ดสำลี
สอดไส้[V] stuff, See also: fill, Syn. ใส่ไส้, ยัดไส้
อุดอู้[ADJ] stuffy, See also: airless, Syn. อับ, Ant. โปร่ง, Example: การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กำลังในบริเวณห้องเครื่องที่อุดอู้อับทึบ ทำให้ใบหน้าแวววับด้วยหยาดเหงื่อ, Thai definition: ไม่โปร่ง (ใช้แก่สถานที่)
สีย้อม[N] dye, See also: colorant, dyestuff, pigment, stain, tincture, Syn. น้ำย้อม, Example: ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีสีย้อมที่มีตะกั่วผสม ซึ่งอาจปล่อยสารพิษออกมาได้, Thai definition: สีที่ใช้อาบหรือชุบให้เปลี่ยนเป็นมีสีตามสีนั้น
ตีนกา[N] goose grass, See also: clivers, yard grass, coarse tufted annual, eleusine indica, Syn. หญ้าตีนกา, หญ้าปากคอก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อหญ้าชนิด Eleusine indica Gaertn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นแบน ช่อดอกเป็นก้านเดี่ยว ปลายก้านแตกเป็นแขนงสั้นๆ คล้ายตีนกา ใช้ทำยาได้
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ท้องกาง[ADJ] be inflate belly, See also: be distend stomach, be stuff belly, Syn. พุงกาง, Ant. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว, Example: ชายผู้นั้นอดข้าวมาหลายวัน ด้วยความหิวโซเขาจึงกินเสียจนท้องกาง, Thai definition: ท้องที่กางออกมากกว่าปกติเพราะกินเกินขนาด
เบื้องญวน[N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง
รองทรง[N] a hair style short in back but long on top, See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว
ซาลาเปา[N] steamed stuff bun, See also: steamed dumpling, Example: พี่ชอบกินซาลาเปา, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลี ปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม, Notes: (จีน)
กระจุก[N] tuft, See also: cluster, clump, bunch, pinch, Syn. กลุ่ม, Thai definition: สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
กระยาหาร[N] food, See also: foodstuff, cuisine, Syn. อาหาร, Thai definition: เครื่องกินที่มีข้าว
กอ[CLAS] clump, See also: cluster, tussock, grove, tuft, Example: ซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นได้ง่ายมาก เพราะจะมีไผ่อยู่ 2 กอหน้าปากทาง, Count unit: กอ
ของ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ของกิน[N] foodstuff, See also: victuals, edibles, things to eat, Syn. อาหาร, Example: หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว, Thai definition: ของสำหรับกิน
ของเค็ม[N] salty food, See also: sour foodstuffs, Example: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม, Thai definition: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
ของสดของคาว[N] fresh food, See also: raw food, raw meat, meat product, perishable foodstuff, Syn. ของสดคาว, Example: แม่ครัวเตรียมของสดของคาวเพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงแขก, Thai definition: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลาทั้งสุกและดิบ
จุก[N] tuft, See also: bunch, topknot, Syn. ผมจุก, หัวจุก, Example: หัวนาคที่เขาพระวิหารเป็นหัวนาคที่ไม่มีจุก, Count unit: จุก, Thai definition: ผมเด็กๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม
ตึ[ADV] stuffy, See also: stale, musty, fusty, Syn. ตึๆ, ตุๆ, Example: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
นวม[N] padding, See also: quilt, filling, lining, stuffing, wadding, quilt, Count unit: อัน, ชุด, Thai definition: สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น
เมาลี[N] topknot, See also: chignon, tuft or lock of hair left on the crown of the head, Syn. เมาฬี, จอม, ยอด, ผมจุก
เมาะ[N] child's mattress, See also: a loosely stuffed bed for children, Syn. ฟูก, ที่นอน, เบาะ, Example: มีแต่เด็กไม่เดียงสายังนอนอยู่ในเมาะเท่านั้น, Thai definition: ที่นอนทำคล้ายฟูก แต่ยัดนุ่นหลวมๆ สำหรับเด็ก
เสบียง[N] (army) provisions, See also: foodstuffs, (food) reserves, Syn. เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร, Example: ตำรวจได้ดักซุ่มโจมตี ผกค. ที่ลงมารับเสบียง, Thai definition: อาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกล
เสบียงอาหาร[N] provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน
หางแกละ[N] two tufts of hair on the sides of boy's head, Example: เด็กคนนั้นมีหางแกละยาวถึงหลัง, Thai definition: ผมที่เอาไว้เป็นแหยมที่แง่ศีรษะ
หางเต่า[N] hair ends over the back of the neck, See also: small spindle-shaped tuft of hair at the occipital portion of the head, Example: เด็กคนนั้นมีหางเต่ายาวมาถึงกลางหลัง, Thai definition: ปอยผมที่อยู่บริเวณท้ายทอย
เหม็นอับ[V] be musty, See also: be stuffy, be moldy, be stale, Syn. เหม็นสาบ, Example: ห้องนี้เหม็นอับจริงๆ ต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศระบายออก
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ
แหยม[N] tuft of hair, Thai definition: ปอยผมที่เอาไว้เป็นกระจุกบนหัวนอกจากจุก
ปอยผม[N] lock (of hair), See also: tuft or strand of hair, wisp, Example: ขณะที่บรรยายไปเธอก็เผลอเอามือเขี่ยปอยผมตลอด, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กระจุกหรือกลุ่มผม
อิ่มตัว[V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว
ของชำ[N] grocery, See also: dry foodstuff, Syn. ของแห้ง, Ant. ของสด, Example: พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน, Thai definition: ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
หินทัฟฟ์[n. exp.] (hin thap) EN: tuff   FR: tuf [m]
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods   FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของกิน[n. exp.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat   FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
เครื่องบริโภค[n. exp.] (khreūang børiphōk) EN: foodstuffs   
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun or coil ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun   
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกผม[n. exp.] (krajuk phom) EN: tuft of hair   FR: touffe de cheveux [f]
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries   
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
นกโพระดกหนวดแดง[n. exp.] (nok phōradok nūat daēng) EN: Fire-tufted Barbet   FR: Barbu à collier [m]
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck   FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
ผีเสื้อเจ้าป่า[n. exp.] (phīseūa jao pā) EN: Tufted Jungleking ; Jungleking   
ผมจุก[n. exp.] (phom juk) EN: tuft   
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
ปอย[n.] (pøi) EN: tuft ; tassel ; lock   FR: épi [m] ; touffe [f]
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff   FR: nourrir ; alimenter
ปุยฝ้าย[n.] (puifāi) EN: cotton wool ; tuft of cotton woo   FR: cotton [m]
ปุยนุ่น[n. exp.] (puinon) EN: cotton wool ; tuft of cotton wool   
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling   FR: farce [f]
ไส้[v.] (sai) EN: stuff ; fill   FR: fourrer ; farcir ; remplir
สตัฟฟ์[n.] (sataf = satap) EN: stuff   
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
สีย้อม[n.] (sī yøm) EN: dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture   FR: colorant [m] ; teinture [f]
เต่าร้าง [n.] (taorāng) EN: Burmese fishtail palm ; Clustered fishtail palm ; Common fishtail palm ; Wart fishtail palm ; Tufted fishtail palm   
ตึ[X] (teu) EN: stuffy ; stale   FR: pourri ; rassi ; étouffant
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck   FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed   FR: farci ; fourré ; garni
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft   FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUFA    T UW1 F AH0
TUFF    T AH1 F
TUFT    T AH1 F T
TUFO    T UW1 F OW0
TUFTS    T AH1 F T S
STUFF    S T AH1 F
TUFTE    T AH1 F T
TUFNEL    TH AH1 F N AH0 L
STUFFY    S T AH1 F IY0
STUFFS    S T AH1 F S
TUFANO    T UW0 F AA1 N OW0
TUFTED    T AH1 F T AH0 D
STUFF'S    S T AH1 F S
STUFFED    S T AH1 F T
STUFFER    S T AH1 F ER0
TUFTLIKE    T AH1 F T L AY2 K
DYESTUFF    D AY1 S T AH2 F
PETSTUFF    P EH1 T S T AH2 F
STUFF-IT    S T AH1 F IH2 T
STUFFING    S T AH1 F IH0 NG
DYESTUFFS    D AY1 S T AH2 F S
FOODSTUFF    F UW1 D S T AH2 F
OVERSTUFF    OW1 V ER0 S T AH2 F
STUFF-IT'S    S T AH1 F IH2 T S
INSITUFORM    IH2 N S IH1 T UW2 F AO0 R M
FOODSTUFFS    F UW1 D S T AH2 F S
OVERSTUFFED    OW1 V ER0 S T AH2 F T
STUFFLEBEAM    S T AH1 F AH0 L B IY2 M
STUFFLEBEAN    S T AH1 F AH0 L B IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuft    (n) (t uh1 f t)
stuff    (v) (s t uh1 f)
tufts    (n) (t uh1 f t s)
stuffs    (v) (s t uh1 f s)
stuffy    (j) (s t uh1 f ii)
tufted    (j) (t uh1 f t i d)
stuffed    (v) (s t uh1 f t)
dyestuff    (n) (d ai1 s t uh f)
stuffier    (j) (s t uh1 f i@ r)
stuffily    (a) (s t uh1 f i l ii)
stuffing    (v) (s t uh1 f i ng)
candytuft    (n) (k a1 n d i t uh f t)
dyestuffs    (n) (d ai1 s t uh f s)
foodstuff    (n) (f uu1 d s t uh f)
sob-stuff    (n) - (s o1 b - s t uh f)
stuffiest    (j) (s t uh1 f i i s t)
candytufts    (n) (k a1 n d i t uh f t s)
foodstuffs    (n) (f uu1 d s t uh f s)
stuffiness    (n) (s t uh1 f i n @ s)
breadstuffs    (n) (b r e1 d s t uh f s)
greenstuffs    (n) (g r ii1 n s t uh f s)
overstuffed    (j) (ou2 v @ s t uh1 f t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstufung {f}; Nuance {f}; Zwischenton {m} | Abstufungen {pl}; Nuancen {pl}nuance | nuances [Add to Longdo]
Abstufung {f}; Einteilung {f} | Abstufungen {pl}graduation; gradation | gradations [Add to Longdo]
Alarmstufe {f}alert phase [Add to Longdo]
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class [Add to Longdo]
Anzapfstufe {f}extraction stage [Add to Longdo]
Ausbaustufe {f}increment [Add to Longdo]
Ausbildungsstufe {f}training level; training stage [Add to Longdo]
Belebungsstufe {f}activated phase [Add to Longdo]
Brotgetreide {n}breadstuffs [Add to Longdo]
Büschel {n} | Büschel {pl}tuft | tufts [Add to Longdo]
Dreieckstufe {f}spandrel step [Add to Longdo]
Dreistufen...; dreistufig {adj}three-step [Add to Longdo]
Druckstufe {f}pressure stage [Add to Longdo]
Druckvorstufe {f}pre-press [Add to Longdo]
Ebene {f}; Niveau {n}; Pegel {m}; Stand {m}; Stufe {f}; Höhe {f} | Ebenen {pl}; Niveaus {pl}; Pegel {pl}; Stände {pl}; Stufen {pl}; Höhen {pl}level | levels [Add to Longdo]
Ebene {f}; Rang {m}; Stufe {f}rank [Add to Longdo]
Eingangsstufe {f}doorstep [Add to Longdo]
Einkommensstufe {f}income group [Add to Longdo]
Einstufung {f} | Einstufungen {pl}classification | classifications [Add to Longdo]
Einstufung {f}; Bewertung {f}grading [Add to Longdo]
Endstufe {f}power amplifier [Add to Longdo]
Etage {f}; Stufe {f}tier [Add to Longdo]
Farbstoff {m} | Farbstoffe {pl} | vormetallisierter Farbstoffdye stuff; dye | dye stuffs | pre-metallized dye [Add to Longdo]
Flipflop {n}; bistabile Kippstufe {f}; bistabile Kippschaltung {f} [electr.]flip-flop [Add to Longdo]
Füllung {f} (Braten) | Füllungen {pl}stuffing | stuffings [Add to Longdo]
Futtermittel {n}feeding stuff [Add to Longdo]
Gehaltsstufe {f}; Gehaltsklasse {f}salary level; salary grade [Add to Longdo]
Geheimhaltungsstufe {f}security rating [Add to Longdo]
Gewalttätigkeit {f}rough stuff [Add to Longdo]
Gewebe {n}stuff [Add to Longdo]
Grad {m}; Stufe {f}; Rang {m}degree [Add to Longdo]
Grad {m}; Stufe {f}; Qualität {f}; Rang {m}; Klasse {f}grade [Add to Longdo]
Grünzeug {n}green stuff [Add to Longdo]
Kalktuff {m} [min.]tufa [Add to Longdo]
Kornabstufung {f}; Kornverteilung {f}grading [Add to Longdo]
Langeweile {f}stuffiness [Add to Longdo]
Lebensmittel {n}; Nahrung {f}; Nahrungsmittel {n} | Lebensmittel {pl} | leicht verderbliche Lebensmittelfood; foodstuff | foods; foodstuffs | perishable food [Add to Longdo]
Leistungsstufe {f}power stage [Add to Longdo]
die Materie beherrschento know one's stuff [Add to Longdo]
Mehrstufengradient {m}multi-segment gradient [Add to Longdo]
(korngestuftes) Mineralstoffgemisch {n} (Bau)(well graded) aggregate [Add to Longdo]
Mittelstufe {f} (Schule)middle school [Br.]; junior high [Am.] [Add to Longdo]
Nährmittel {n}processed foodstuff [Add to Longdo]
Nahrungsmittel {n}foodstuff [Add to Longdo]
Palatschinke {f} [Ös.] | Palatschinken {pl} [Ös.]stuffed pancake | stuffed pancakes [Add to Longdo]
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs [Add to Longdo]
Planungsstufe {f} | Planungsstufen {pl}design phase | design phases [Add to Longdo]
Plüschtier {n}; Stofftier {n}cuddly toy; fluffy toy; soft toy; stuffed toy [Add to Longdo]
Präkursor {m}; biologische Vorstufe [biol.]precursor [Add to Longdo]
Rangordnung {f}; Rangfolge {f}; Stufenfolge {f}hierarchy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
エトピリカ[, etopirika] (n) tufted puffin (ain [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
グリーンタフ[, guri-ntafu] (n) green tuff [Add to Longdo]
シクる;しくる[, shiku ru ; shikuru] (v5r) (sl) to fail; to stuff up [Add to Longdo]
スタッフ[, sutaffu] (n,adj-no) (1) staff; (2) stuff; (P) [Add to Longdo]
スタッフイット[, sutaffuitto] (n) {comp} Stuff It [Add to Longdo]
スタッフドエッグ[, sutaffudoeggu] (n) stuffed egg [Add to Longdo]
スタッフドオリーブ[, sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives [Add to Longdo]
タフト[, tafuto] (n) tuft [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ファルシ;ファルシー[, farushi ; farushi-] (n) stuffed food (e.g. eggs, tomatoes) (fre [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
一房の髪[ひとふさのかみ, hitofusanokami] (n) a tuft of hair [Add to Longdo]
稲魂;倉稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice) [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
詰め込む(P);つめ込む;詰込む[つめこむ, tsumekomu] (v5m,vt) to cram; to stuff; to jam; to squeeze; to compress; to pack; to crowd; (P) [Add to Longdo]
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding [Add to Longdo]
球威[きゅうい, kyuui] (n) (pitcher's) stuff; (P) [Add to Longdo]
凝灰岩[ぎょうかいがん, gyoukaigan] (n) tuff [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
金黒羽白[きんくろはじろ;キンクロハジロ, kinkurohajiro ; kinkurohajiro] (n) (uk) tufted duck (Aythya fuligula) [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
御食津神;御饌津神;三狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice) [Add to Longdo]
四角四面な人[しかくしめんなひと, shikakushimennahito] (n) prim (stuffy) person; squared-toed person [Add to Longdo]
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
賞味期間[しょうみきかん, shoumikikan] (n) best-before period (e.g. foodstuffs) [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] (v1,vi) to be stuffy; to moulder; to molder [Add to Longdo]
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P) [Add to Longdo]
食い合わせ;食い合せ;食合せ[くいあわせ, kuiawase] (n) (1) combination (e.g. of foodstuffs); (2) dovetailing; fitting together [Add to Longdo]
食い溜め[くいだめ, kuidame] (n,vs) stuff oneself with food [Add to Longdo]
食べ合わせ[たべあわせ, tabeawase] (n) (See 食い合せ) combination (e.g. of foodstuffs) [Add to Longdo]
食材[しょくざい, shokuzai] (n) (1) ingredient; (2) foodstuff [Add to Longdo]
食品[しょくひん, shokuhin] (n) commodity; foodstuff; (P) [Add to Longdo]
食物[しょくもつ, shokumotsu] (n,adj-no) food; foodstuff; (P) [Add to Longdo]
食料品[しょくりょうひん, shokuryouhin] (n) foodstuff; groceries; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P) [Add to Longdo]
人熱れ[ひといきれ, hitoikire] (n) body heat from several people in close quarters; stuffy air [Add to Longdo]
赤土[あかつち, akatsuchi] (n) red clay; tuff loam; dark-red paint [Add to Longdo]
息詰まり[いきづまり, ikidumari] (n) choking; stuffiness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饱私囊[zhōng bǎo sī náng, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ ㄙ ㄋㄤˊ, / ] to stuff one's pockets; to take bribes [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] tufts of hair [Add to Longdo]
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, / ] date of use (on foodstuffs); best before date [Add to Longdo]
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, ] filling material; stuffing; lining; filling [Add to Longdo]
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, ] steamed stuffed bun [Add to Longdo]
[sāi, ㄙㄞ, ] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian [Add to Longdo]
填堵[tián dǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄨˇ, ] to stuff; to cram into [Add to Longdo]
填塞[tián sè, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, ] stuff [Add to Longdo]
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, ] stuffing; filling material [Add to Longdo]
夹心[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, / ] to fill with stuffing (e.g. in cooking); stuffed [Add to Longdo]
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffed (of food); with filling [Add to Longdo]
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations [Add to Longdo]
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly [Add to Longdo]
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, / ] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [Add to Longdo]
有两下子[yǒu liǎng xià zi, ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, / ] have real skill; know one's stuff [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff [Add to Longdo]
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] thing; stuff; person [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] fill up; to stuff [Add to Longdo]
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, / ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]
石灰华[shí huī huā, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚ, / ] travertine (geol.); tufa (a type of banded marble) [Add to Longdo]
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff [Add to Longdo]
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals [Add to Longdo]
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, / ] skein; tuft; lock [Add to Longdo]
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] pig-gut (large intestine used as foodstuff) [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] half-grown beans; variant of 豏|馅, stuffing; force-meat [Add to Longdo]
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions [Add to Longdo]
饱私囊[bǎo sī náng, ㄅㄠˇ ㄙ ㄋㄤˊ, / ] to stuff one's pockets; to enrich oneself dishonestly [Add to Longdo]
饱餐[bǎo cān, ㄅㄠˇ ㄘㄢ, / ] to eat and eat; to stuff oneself [Add to Longdo]
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5] [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat [Add to Longdo]
馅儿[xiàn r, ㄒㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 餡|馅, stuffing; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5] [Add to Longdo]
高热量[gāo rè liàng, ㄍㄠ ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] high calorie (foodstuff); high heat content [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, ] tufts of hair on children [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] stuffed nose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタッフイット[すたっふいっと, sutaffuitto] Stuff It [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
号俸[ごうほう, gouhou] Gehaltstufe [Add to Longdo]
[だん, dan] Stufe, Treppe, Grad, Spalte, Kolumne [Add to Longdo]
段階[だんかい, dankai] Stufe, Stadium [Add to Longdo]
甲乙[こうおつ, kouotsu] A_und_B, Unterschied, Abstufung [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] Grad, Stufe, Umfang, Ausmass [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] Klasse, Grad, Stufe [Add to Longdo]
累進[るいしん, ruishin] stufenweise_Befoerderung [Add to Longdo]
西岸[せいがん, seigan] Westufer, Westkueste [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] stufenweise_Reduzierung, Abnahme [Add to Longdo]
[へい, hei] STUFEN (DES THRONS) [Add to Longdo]
階段[かいだん, kaidan] Treppe, Stufe, Leiter [Add to Longdo]
音程[おんてい, ontei] (Ton) Intervall, Tonstufe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top