Search result for

tubé

(112 entries)
(1.3231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tubé-, *tubé*
English-Thai: Longdo Dictionary
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
test tube(n) หลอดทดลอง, หลอดแก้วใส่สารเคมี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tube[N] หลอด
tube[N] ท่อ
tube[N] ทางใต้ดิน
tube[VT] ส่งผ่านหลอดหรือท่อ
tuber[N] หัวใต้ดินของพืช
tubercle[N] ตุ่มเล็กๆ
tuberous[ADJ] เกี่ยวกับหัวใต้ดินของพืช
tuberous[ADJ] คล้ายหน่อ
tuberous[ADJ] ที่มีหัวใต้ดิน
tubercule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tube(ทูบ) n.,vt. (จัดให้มี) หลอด,ท่อ,หลอดวิทยุ,ยางในของรถยนต์,ลำกล้อง,กระบอก,อุโมงค์,ทางกลวง,โพรง,อวัยวะกลวง,โทรทัศน์,ทางรถไฟ,ทางรถไฟใต้ดิน., Syn. passage,duct,pipe,channel
tuber(ทู'เบอะ) n. หัวใต้ดินของพืช,หน่อไม้,หน่อใต้ดินของพืชบางชนิด,ส่วนที่ยื่นออกเป็นปุ่มมผู้สร้างท่อหรือหลอด,สิ่งที่ป็นท่อหรือหลอด, See also: tuberoid adj.
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
tubercular(ทิวเบอ'คิวละ) adj. เกี่ยวกับวัณโรค,เป็นปุ่มเล็ก ๆ ,เป็นตุ่มเล็ก ๆ n. ผู้ที่เป็นวัณโรค.
tuberculosis(ทูเบอ'คิวโลซิส) n. วัณโรค, Syn. TB,pulmonary phthisis
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
blowtuben. หลอดเป่ากระสุนอาวุธเหล่าเป่า
cathode ray tubeหลอดภาพใช้ตัวย่อว่า CRT หมายถึงหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลเป็นตัวหนังสือ หรือภาพ
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
protuberancy(-ซี) n.= protuberance (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
tube(n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน
tubercle(n) ตุ่มหูด
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tuberculosis(n) วัณโรค,ฝีในท้อง
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tube๑. ท่อ๒. หลอด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tube cutting blowpipeคันตัดท่อ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tube feedingการให้อาหารทางสาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube insulationฉนวนรูปท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tube, auditory; tube, eustachian; tube, pharyngotympanicท่อหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, drainageท่อระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, duodenalท่อสวนลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, endotrachealหลอดสอดคาท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, eustachian; tube, auditory; tube, pharyngotympanicท่อหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube, fallopian; oviduct; salpinx uterina; tube, uterineท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tube feetทิวบ์ฟีท, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็ก มีอยู่จำนวนมากทางด้านท้องของสัตว์จำพวกดาวทะเล  อวัยวะนี้ยืดและหดได้ ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและจับอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tuberculinทุเบอร์คุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tuberculin testการทดสอบทุเบอร์คุลิน [TU Subject Heading]
Tuberculosisวัณโรค [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Gastrointestinalวัณโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Multidrug-resistantวัณโรคดื้อยา [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Osteoarticularวัณโรคกระดูกและข้อ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Pulmonaryวัณโรคปอด [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Renalวัณโรคไต [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Spinalวัณโรคกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tube dressชุดเกาะอก
tuberose (n ) ดอกซ่อนกลิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอด[N] straw (for drinking), See also: tube, Example: หล่อนยกแก้วชาดำเย็นขึ้นดูดน้ำหวานจากหลอด, Count unit: หลอด, Thai definition: ของกลมยาวขนาดเล็กที่มีรูตลอด
ฝีในท้อง[N] tuberculosis, Syn. วัณโรค, โรคฝีในท้อง, Example: ฝีในท้องมักจะพบในเด็ก, คนแก่, คนที่เป็นโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเอสแอสอีที่ต้องกินยาเพร็ดนิโซโลนอยู่นานๆ, Thai definition: วัณโรคที่เกิดในทรวงอกหรือในช่องท้อง
วัณโรค[N] tuberculosis, See also: T.B., Syn. ฝีในท้อง, Example: เขาป่วยเป็นวัณโรค แต่เขาตายด้วยโรคแทรกซ้อน, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งเกิดที่ปอดเป็นต้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมไปตามลำดับ
กล้องสลัด[N] arming object, See also: tube to eject weapon, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ใส่อาวุธซัดไป
ถุงสำเร็จ[N] tube skirt, See also: ready-made Thai-styled salong, Example: ในเทศกาลสงกรานต์แม่จะซื้อถุงสำเร็จไปฝากยายทุกครั้ง, Thai definition: กระโปรงผู้หญิงที่ตัดเย็บแบบผ้านุ่งป้าย
ท่อ[N] tube, See also: pipe, Example: การสำลักในระยะแรกคลอด เกิดจากความผิดปกติของหลอดลมที่มีท่อต่อกับหลอดอาหาร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
กระบอก[ADJ] tube-shaped, Example: เราเอาภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตหลายๆ รูปให้เด็กดู เช่น รูปทรงกระบอก รูปวงแหวน รูปปีรามิด รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม และอื่นๆ, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นทรงแบบกระบอก
กระบอก[N] bamboo flask, See also: tube-shaped container, bamboo canteen, Example: เด็กๆ รินน้ำใส่กระบอกแล้วดื่ม, Count unit: กระบอก, Thai definition: ไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อน, ของอื่นๆ ที่มีรูปคล้ายคลึงเช่นนั้น
จุ๊บ[N] tube, See also: container, Count unit: อัน, Thai definition: หลอดสำหรับรับของไหลเช่นลมหรือไอน้ำเป็นต้นให้ผ่านเข้าไป
ดอกมะตาด[N] kind of fireworks with various colors, See also: tube-packaged fireworks, Syn. ดอกไม้ตาด, Count unit: อัน, Thai definition: ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง ทำด้วยกระบอกไม้บรรจุดินปืน จุดมีสีต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
ไฟนีออน[n.] (fai nīøn) EN: neon light   FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
ฝีในท้อง[n.] (fīnaithøng) EN: tuberculosis   FR: tuberculose [f]
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
กะพ้อ[n.] (kaphø) EN: water tube   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUBE    T UW1 B
TUBE    T Y UW1 B
TUBES    T UW1 B Z
TUBERVILLE    T UW1 B ER0 V IH2 L
TUBERCULOSIS    T AH0 B ER2 K Y AH0 L OW1 S AH0 S
TUBERCULOSIS    T UW0 B ER2 K Y AH0 L OW1 S AH0 S
TUBERCULOSIS    T UW0 B ER2 K Y UW0 L OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tube    (n) (t y uu1 b)
tuber    (n) (t y uu1 b @ r)
tubes    (n) (t y uu1 b z)
tubers    (n) (t y uu1 b @ z)
tubeless    (j) (t y uu1 b l @ s)
tube-well    (n) - (t y uu1 b - w e l)
tube-wells    (n) - (t y uu1 b - w e l z)
tubercular    (j) (t y uu1 b @@1 k y u l @ r)
tuberculous    (j) (t y uu1 b @@1 k y u l @ s)
tuberculosis    (n) (t y uu1 b @@2 k y u l ou1 s i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
ようつべ[, youtsube] (n) (sl) YouTube (Internet video-sharing web site) [Add to Longdo]
イメージ管[イメージかん, ime-ji kan] (n) image tube [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, / ] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 夜香木 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, / ] tuberculosis [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] tube; cylinder [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] tube; cylinder [Add to Longdo]
管子[guǎn zi, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙, ] tube; pipe; drinking straw [Add to Longdo]
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; consumption; nodule [Add to Longdo]
结核杆菌[jié hé gǎn jūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] tubercle bacillus [Add to Longdo]
结核病[jié hé bìng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] tuberculosis [Add to Longdo]
结核菌素[jié hé jùn sù, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, / ] tubercule bacillus [Add to Longdo]
肺结核[fèi jié hé, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; TB [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブラウン管[ブラウンかん, buraun kan] cathode-ray tube (CRT) [Add to Longdo]
陰極線管[いんきょくせんかん, inkyokusenkan] cathode-ray tube, CRT [Add to Longdo]
蓄積管[ちくせきかん, chikusekikan] storage tube [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結核[けっかく, kekkaku] Tuberkulose (TBC) [Add to Longdo]
肺結核[はいけっかく, haikekkaku] Tuberkulose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top