Search result for

toilés

(188 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toilés-, *toilés*, toilé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toilés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toilés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toilet[N] โถส้วม
toilet[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry[N] เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette[N] การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl[N] โถชักโครก
toilet roll[N] ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap[N] สบู่, See also: สบู่เหลว
toilet brush[N] แปรงขัดห้องน้ำ
toilet paper[N] กระดาษชำระ, See also: กระดาษอนามัย, Syn. tissue
toilet water[SL] เบียร์
toilet water[N] น้ำหอมอ่อนๆ, See also: น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ, Syn. eau de toilette
toilet powder[N] แป้งทาตัว, Syn. talcum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Men's toiletriesเครื่องใช้ในห้องน้ำสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Public toiletsห้องสุขา [TU Subject Heading]
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]
Baby Toiletriesผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเด็ก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ส้วม[N] lavatory, See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C, Example: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ, Count unit: ส้วม, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ห้องน้ำ[N] wash room, See also: bathroom, toilet, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ห้องอาบน้ำ, ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ห้องน้ำที่ดีควรจะมีช่องแสงสว่าง และช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้, Count unit: ห้อง
ห้องส้วม[N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
กุลี[N] coolie, See also: workman, laborer, labourer, toiler, Syn. จับกัง, กรรมกร, Example: ส่วนหนึ่งของชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนั้น เข้ามาขายแรงงานเป็นกุลี หรือกรรมการรับจ้างตามกิจการโรงสี เหมืองแร่, Thai definition: คนรับจ้างทำงานหนักมีหาบหามเป็นต้น
ไปทุ่ง[V] go to the toilet, See also: relieve oneself, defecate, go to stool, Example: ยายไปทุ่ง เดี๋ยวก็กลับมา, Thai definition: ไปขี้, ไปถ่ายอุจจาระ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
ถาน[N] monk's water closet, See also: monk's toilet, monk's latrine/lavatory, Syn. ส้วม, Thai definition: ส้วมของพระ
ถ่ายปัสสาวะ[V] urinate, See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss, Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา, Example: ชายผู้นั้นหันหน้าเข้าหากำแพง ถลกขากางเกงเพื่อถ่ายปัสสาวะ, Thai definition: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก[N] toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเรือ[n.] (bai reūa) EN: canvas ?   FR: toile [f] ?
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star   FR: branche d'une étoile [f]
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web   FR: tisser une toile
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body   FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaēk) EN: five-pointed star   FR: étoile à cinq branches [f]
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star   FR: étoile double [f]
ดาวเหนือ[n. prop.] (dāo Neūa) EN: North Star   FR: étoile du Nord [f]
ดาวนิวตรอน[n. exp.] (dāo niūtrøn) EN: neutron star   FR: étoile à neutrons [f]
ดาวแปรแสง[n. exp.] (dāo praē saēng) EN: variable star   FR: étoile variable [f]
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n. exp.] (dāo prakāiphreuk) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n. exp.] (dāo rung) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; celebrity ; film star ; movie star   FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดารา[n.] (dārā) EN: star   FR: étoile [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksadaēng) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpphayon) EN: movie star ; film star ; film celebrity   FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
ดอกจัน[n.] (døkjan) EN: asterisk ; star   FR: astérisque [m] ; étoile [f]
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
ดวงดาว[n.] (dūangdāo) EN: star   FR: étoile [f]
ดูดาว[v. exp.] (dū dāo) FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องสุขา[n.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W-C [mpl]
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite   FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[X] (kao-ī to khreūang paēng) EN: stool   FR: tabouret de toilette [m]
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels   FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต[n. exp.] (khreūakhāi Intoēnet) EN: Internet   FR: Internet [m] ; Net [m] ; la Toile [f]
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดมือ[n. exp.] (kradāt chet meū) EN: paper towel ; paper napkin ; paper handkerchief   FR: essuie-mains en papier [m] ; serviette de toilette en papier [f] ; serviette en papier [f] ; mouchoir en papier [m]
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
กระสอบ[n.] (krasøp) EN: bag ; sack ; gunny bag   FR: sac en grosse toile [m]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler   FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ลินิน[n.] (linin) EN: linen   FR: toile de lin [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
น้ำหอม[n.] (nāmhøm) EN: perfume ; cologne ; eau de Cologne   FR: parfum [m] ; eau de toilette [f] ; eau de Cologne [f]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāp din sī nāmtān khø lāi) EN: Spot-throated Babbler   FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกปากกบปักษ์ใต้[n. exp.] (nok pākkop pak tāi) EN: Gould's Frogmouth   FR: Podarge étoilé [m]
นกยางแดงใหญ่[n. exp.] (nok yāng daēng yai) EN: Great Bittern   FR: Butor étoilé [m] ; Butor d’Europe [m] ; Grand Butor [m]
แป้ง[n.] (paēng) EN: powder ; toilet   FR: poudre [f] ; poudre de riz [f]
แป้งผัดหน้า[n. exp.] (paēng phat nā) EN: face powder   FR: poudre de toilette [f]
ผ้าใบ[n.] (phābai) EN: canvas ; sailcloth   FR: canevas [m] ; grosse toile [f]
ผ้าเช็ดตัว[n.] (phāchet tūa) EN: towel   FR: serviette de bain [f] ; serviette de toilette [f]
ผ้าขนหนูเช็ดหน้า[n. exp.] (phākhonnū chet nā) EN: face cloth ; wash cloth (Am.)   FR: gant de toilette [m]
ผ้ากระสอบ[n. exp.] (phā krasøp) EN: sackcloth   FR: toile de jute [f]
ผ้าลินิน[n. exp.] (phā linin) FR: toile de lin [f] ; lin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOILED    T OY1 L D
TOILET    T OY1 L AH0 T
TOILETS    T OY1 L AH0 T S
TOILETRY    T OY1 L AH0 T R IY0
TOILETRIES    T OY1 L AH0 T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toiled    (v) (t oi1 l d)
toiler    (n) (t oi1 l @ r)
toilet    (n) (t oi1 l i t)
toilers    (n) (t oi1 l @ z)
toilets    (n) (t oi1 l i t s)
toilet-roll    (n) - (t oi1 l i t - r ou l)
toilet-paper    (n) - (t oi1 l i t - p ei p @ r)
toilet-rolls    (n) - (t oi1 l i t - r ou l z)
toilet-table    (n) - (t oi1 l i t - t ei b l)
toilet-papers    (n) - (t oi1 l i t - p ei p @ z)
toilet-powder    (n) - (t oi1 l i t - p au d @ r)
toilet-tables    (n) - (t oi1 l i t - t ei b l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
オードトワレ[, o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
シャワートイレ[, shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei [Add to Longdo]
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
トイレタリー[, toiretari-] (n) toiletry [Add to Longdo]
トイレット[, toiretto] (n) toilet; (P) [Add to Longdo]
トイレットケース[, toirettoke-su] (n) toilet case [Add to Longdo]
トイレットソープ[, toirettoso-pu] (n) toilet soap [Add to Longdo]
トイレットパウダー[, toirettopauda-] (n) toilet powder [Add to Longdo]
トイレットペーパー[, toirettope-pa-] (n) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
トワレ[, toware] (n) toilette [Add to Longdo]
トワレット[, towaretto] (n) toilette [Add to Longdo]
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
温水洗浄便座[おんすいせんじょうべんざ, onsuisenjoubenza] (n) bidet toilet; washlet [Add to Longdo]
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room [Add to Longdo]
化粧石鹸[けしょうせっけん, keshousekken] (n) toilet soap [Add to Longdo]
化粧道具[けしょうどうぐ, keshoudougu] (n) toilet set [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] (n) cosmetics; toilet articles [Add to Longdo]
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet [Add to Longdo]
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc. [Add to Longdo]
櫛笥;匣[くしげ, kushige] (n) (arch) toiletries case [Add to Longdo]
櫛箱;櫛匣[くしばこ, kushibako] (n) (See 櫛笥) comb box; toiletries case [Add to Longdo]
後架[こうか, kouka] (n) toilet [Add to Longdo]
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P) [Add to Longdo]
女便所[おんなべんじょ, onnabenjo] (n) women's toilet [Add to Longdo]
水洗トイレ[すいせんトイレ, suisen toire] (n) flush toilet [Add to Longdo]
水洗便所[すいせんべんじょ, suisenbenjo] (n) flush toilet [Add to Longdo]
西浄[せいじん;せいちん, seijin ; seichin] (n) toilet in a Zen temple [Add to Longdo]
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory [Add to Longdo]
男便所[おとこべんじょ, otokobenjo] (n) men's toilet [Add to Longdo]
低置[ていち, teichi] (n) low (toilet tank) [Add to Longdo]
東司[とうす, tousu] (n) (See 東浄) toilet in a Zen monastery [Add to Longdo]
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple [Add to Longdo]
排泄訓練[はいせつくんれん, haisetsukunren] (n) toilet training [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
便座[べんざ, benza] (n) toilet seat [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P) [Add to Longdo]
用を足す[ようをたす, youwotasu] (exp,v5s) (1) to take care of some business; to go on an errand; (2) to relieve oneself; to do one's business; to go to the toilet [Add to Longdo]
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor [Add to Longdo]
落し紙[おとしがみ, otoshigami] (n) toilet paper [Add to Longdo]
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress [Add to Longdo]
[かわや, kawaya] (n) privy; toilet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公共厕所[gōng gòng cè suǒ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] public toilet [Add to Longdo]
公厕[gōng cè, ㄍㄨㄥ ㄘㄜˋ, / ] public toilet [Add to Longdo]
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, ] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room [Add to Longdo]
告便[gào biàn, ㄍㄠˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] to ask to be excused; to ask leave to go to the toilet [Add to Longdo]
大小便[dà xiǎo biàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] using the toilet; urination and defecation [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] rest-room; toilet; lavatory [Add to Longdo]
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] toilet; lavatory [Add to Longdo]
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] flush toilet [Add to Longdo]
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet [Add to Longdo]
更衣[gēng yī, ㄍㄥ ㄧ, ] to change clothes; to go to the toilet (euphemism) [Add to Longdo]
更衣室[gēng yī shì, ㄍㄥ ㄧ ㄕˋ, ] change room; dressing room; locker room; toilet [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, ] variant of 妝|妆; toilet, make-up, dress up, adorn [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] to guard; to protect; to defend; abbr. for 衛生間|卫生间, toilet; surname Wei [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue [Add to Longdo]
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, / ] bathroom; toilet; WC [Add to Longdo]
解手[jiě shǒu, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄡˇ, ] to relieve oneself (i.e. use the toilet); to solve [Add to Longdo]
开裆裤[kāi dāng kù, ㄎㄞ ㄉㄤ ㄎㄨˋ, / ] open pants (for infants before toilet training) [Add to Longdo]
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, ] perfumed soap; toilet soap [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, ] toilet soap [Add to Longdo]
马子[mǎ zi, ㄇㄚˇ ㄗ˙, / ] same as 馬桶|马桶; toilet pan [Add to Longdo]
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] chamber pot; wooden pan used as toilet [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, / ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
洗面所[せんめんじょ, senmenjo] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top