ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to hang out

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to hang out-, *to hang out*
English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to hang out at the Magumba Bar.ผมเคยไปเที่ยวที่บาร์มากุมบ้าเป็นประจำ Airplane! (1980)
I had left to hang out with him, drinking and laughing like we always used to.ผมจะเหลือเวลาอีกสักเท่าไหร่... . ...ที่ผมกับเพื่อน จะได้ดื่มกัน Christmas in August (1998)
My precious daughter is not going to hang out with a hooliganลูกสาวที่มีค่าของฉันจะไม่ออกไปเที่ยว กับนักเลงเด็ดขาด GTO (1999)
You and Pete used to hang out with him in grade school.ลูกกับพีทเคยไปเล่นด้วยกันไม่ใช่หรอ ตอนอยู่ชั้นประถมน่ะ Metamorphosis (2001)
We used to hang out and dream about being on the force together.... และความฝันเกี่ยวกับการเป็นแรงร่วมกัน Showtime (2002)
I left Elton's and a hefty number of half-naked chicks with their mouths open in order to hang out with you at Christmas.ฉันออกจากบ้านเอลตัน จอห์น ตอนที่สาวๆกึ่งเปลือยเต็มไปหมด พร้อมจะนอนกับเราในคืนคริสต์มาส Love Actually (2003)
I told you not to hang out with him!บอกแล้วไงไม่ให้ไปกับไอ้หมอนั่นอีก Uninvited (2003)
Right, You need to hang out and flirt with the shy guy with the nice-smelling sweat,ใช่สิ แม่ต้องออกไปจีบหนุ่มขี้อาย ที่มีกลิ่นเหงื่อหอมฉุย Shall We Dance (2004)
I just think that it would be, like, a fun little experiment if you were to hang out with them and then tell us everything that they say.ชั้นแค่คิดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องน่าสนุก ออกไปเที่ยวกับยัยพวกนั้น แล้วมาบอกพวกเราว่าคุยอะไรกัน Mean Girls (2004)
Like, if I would blow her off to hang out with Kyle, she'd be like, "Why didn't you call me back?"แบบ... เหมือนฉันจะทิ้งเธอ /N แล้วไปสนไคลี่แทน หล่อนก็จะแบบว่า "ทำไมไม่โทรกลับหาฉันบ้างละ" Mean Girls (2004)
She wants to hang out with me tonight, but she told me not to tell you.หล่อนอยากไปเที่ยวกับชั้น คืนนี้ แต่หล่อนไม่ให้ชั้นบอกเธอ Mean Girls (2004)
-I'm just going to hang out with my cousin.- ฉันมีนัดเที่ยวกับลูกพี่ลูกน้องฉันแล้วว่ะ Primer (2004)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厮混[sī hùn, ㄙ ㄏㄨㄣˋ, / ] to hang out together with (derog.); to mix with, #56,261 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aushängen | aushängendto hang out | hanging out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旗を出す[はたをだす, hatawodasu] (exp,v5s) to hang out a flag [Add to Longdo]
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P) [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
巣食う(ateji);巣くう[すくう, sukuu] (v5u,vi) (1) to build (a nest); to nest; (2) to haunt (a place); to hang out (somewhere) [Add to Longdo]
屯す[とんす, tonsu] (v5s,vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location) [Add to Longdo]
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s,vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location) [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]
連む[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to go with (a companion); to hang out with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hang \Hang\, v. i.
   1. To be suspended or fastened to some elevated point without
    support from below; to dangle; to float; to rest; to
    remain; to stay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be fastened in such a manner as to allow of free motion
    on the point or points of suspension.
    [1913 Webster]
 
   3. To die or be put to death by suspension from the neck.
    [R.] "Sir Balaam hangs." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold for support; to depend; to cling; -- usually with
    on or upon; as, this question hangs on a single point.
    "Two infants hanging on her neck." --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   5. To be, or be like, a suspended weight.
    [1913 Webster]
 
       Life hangs upon me, and becomes a burden. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To hover; to impend; to appear threateningly; -- usually
    with over; as, evils hang over the country.
    [1913 Webster]
 
   7. To lean or incline; to incline downward.
    [1913 Webster]
 
       To decide which way hung the victory. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His neck obliquely o'er his shoulder hung. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   8. To slope down; as, hanging grounds.
    [1913 Webster]
 
   9. To be undetermined or uncertain; to be in suspense; to
    linger; to be delayed.
    [1913 Webster]
 
       A noble stroke he lifted high,
       Which hung not, but so swift with tempest fell
       On the proud crest of Satan.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. (Cricket, Tennis, etc.) Of a ball: To rebound
     unexpectedly or unusually slowly, due to backward spin on
     the ball or imperfections of ground.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. (Baseball) to fail to curve, break, or drop as intended;
     -- said of pitches, such as curve balls or sliders.
     [PJC]
 
   12. (Computers) to cease to operate normally and remain
     suspended in some state without performing useful work;
     -- said of computer programs, computers, or individual
     processes within a program; as, when using Windows 3.1,
     my system would hang and need rebooting several times a
     day.
 
   Note: this situation could be caused by bugs within an
      operating system or within a program, or
      incompatibility between programs or between programs
      and the hardware.
      [PJC]
 
   {To hang around}, to loiter idly about.
 
   {To hang back}, to hesitate; to falter; to be reluctant. "If
    any one among you hangs back." --Jowett (Thucyd.).
 
   {To hang by the eyelids}.
     (a) To hang by a very slight hold or tenure.
     (b) To be in an unfinished condition; to be left
       incomplete.
 
   {To hang in doubt}, to be in suspense.
 
   {To hang on} (with the emphasis on the preposition), to keep
    hold; to hold fast; to stick; to be persistent, as a
    disease.
 
   {To hang on the lips} {To hang on the words}, etc., to be
    charmed by eloquence.
 
   {To hang out}.
     (a) To be hung out so as to be displayed; to project.
     (b) To be unyielding; as, the juryman hangs out against
       an agreement; to hold out. [Colloq.]
     (c) to loiter or lounge around a particular place; as,
       teenageers tend to hang out at the mall these days.
       
 
   {To hang over}.
     (a) To project at the top.
     (b) To impend over.
 
   {To hang to}, to cling.
 
   {To hang together}.
     (a) To remain united; to stand by one another. "We are
       all of a piece; we hang together." --Dryden.
     (b) To be self-consistent; as, the story does not hang
       together. [Colloq.]
 
   {To hang upon}.
     (a) To regard with passionate affection.
     (b) (Mil.) To hover around; as, to hang upon the flanks
       of a retreating enemy.
       [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top