ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tip off

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tip off-, *tip off*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll tip off the DJ.ฉันจะไปเตือนดีเจ Chuck Versus the Cougars (2008)
Which will tip off miguel and put laguerta in his crosshairs.ซึ่งจะทำให้มิเกลยั๊วะมากและ ทำให้ลากัวร์ต้าร์ตกเป็นเป้าของเขา I Had a Dream (2008)
But if he does tip off Yates, we could be walking into an angry whiteout.เราคงจะเดินเข้าไปข้างในอย่างเมฆหมอกที่ฉุนเฉียว Fun Town (2008)
There's a tip off that the fake Woo-wang-jeong-sin-hwan (wines) are being smuggling into our countryลักลอบนำเข้าจากประเทศอื่นนี่นา Iljimae (2008)
I can tip off Jimmy with a look.ฉันส่งสัญญานให้จิมมี่รู้ตัวก่อนได้ The Culling (2009)
Edmund, Do you think if we keep sailing to the end of the world, we just... tip off the edge?เอ็ดมันด์ พี่คิดว่าถ้าเราล่องเรือไป จนสุดโลกแล้วเราจะ... ตกขอบไปไหม? The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Look, you can't blow the lab. It'll tip off Kalume.ฟังนะ คุณจะระเบิดห้องทดลองไม่ได้ มันจะทำให้คาลูเมรู้ตัว Girl's Best Friend (2011)
It might tip off who you really are.มันอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอเป็นอะไรจริงๆ Masked (2011)
Absolutely. We don't want to tip off Todd.และเเน่นอนเราไม่อยากให้ทอด์ดหนไปไหน. Bears in the Desert (2012)
Then that might tip off the real unsub.นั่นอาจทำให้อันซับตัวจริงหนีไป Brothers Hotchner (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tip off
      v 1: give insider information or advise to; "He tipped off the
           police about the terrorist plot" [syn: {tip off}, {tip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top