ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the output po [...] e at present.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the output po [...] e at present.-, *the output po [...] e at present.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

the ( DH AH0) output ( AW1 T P UH2 T) power ( P AW1 ER0) of ( AH1 V) a one ( AH0 W AH1 N) square ( S K W EH1 R) meter ( M IY1 T ER0) solar ( S OW1 L ER0) panel ( P AE1 N AH0 L) is about ( IH1 Z AH0 B AW1 T) one ( W AH1 N) watt ( W AA1 T), so ( S OW1) it is ( IH1 T IH1 Z) difficult ( D IH1 F AH0 K AH0 L T) to ( T UW1) use ( Y UW1 S) solar ( S OW1 L ER0) power ( P AW1 ER0) on ( AA1 N) a ( AH0) large ( L AA1 R JH) scale ( S K EY1 L) at present ( AE1 T P R EH1 Z AH0 N T).

 


  

 
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
output
 • ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้: ผลผลิต [Lex2]
 • ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ผลผลิต: ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์ [Lex2]
 • แสดงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางหน้าจอหรือเครื่องพิมพ์[Lex2]
 • (เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล,การผลิต,ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้,ข้อมูลที่ส่งออกมา [Hope]
 • (n) ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล [Nontri]
 • /AW1 T P UH2 T/ [CMU]
 • (n) /'autput/ [OALD]
power
 • พลังงาน: พลังงานกล [Lex2]
 • พลัง: กำลัง, แรง [Lex2]
 • อำนาจ: อานุภาพ, อิทธิพล [Lex2]
 • ความสามารถ: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ [Lex2]
 • ผู้มีอำนาจ: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ [Lex2]
 • ประเทศมหาอำนาจ[Lex2]
 • เลขยกกำลัง: เลขชี้กำลัง [Lex2]
 • เติมพลัง: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน [Lex2]
 • (เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, [Hope]
 • (n) กำลัง,อำนาจ,ความสามารถ,อานุภาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอำนาจ [Nontri]
 • /P AW1 ER0/ [CMU]
 • (v) /p'auər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a one
 • (เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Hope]
square
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส: จัตุรัส [Lex2]
 • แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[Lex2]
 • ลานกว้าง: ลานสี่เหลี่ยม [Lex2]
 • ตึกที่มีถนนสี่ด้าน[Lex2]
 • ผลที่ได้จากกำลังสอง: ผลคูณยกกำลังสอง [Lex2]
 • ไม้ฉากของช่างไม้[Lex2]
 • เป็นสี่เหลี่ยม: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • ยกกำลังสอง[Lex2]
 • ปรับให้ตรง: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง [Lex2]
 • อย่างตั้งฉาก[Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ): อย่างซื่อตรง [Lex2]
 • (สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง [Hope]
 • (adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ [Nontri]
 • /S K W EH1 R/ [CMU]
 • (v) /skw'ɛəʳr/ [OALD]
meter
 • หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร: เมตร [Lex2]
 • จังหวะในเพลง: ท่วงทำนอง [Lex2]
 • วัดมาตร: วัดมิเตอร์, วัดด้วยมิเตอร์ [Lex2]
 • อุปกรณ์[Lex2]
 • |der, pl. Meter| เมตร [LongdoDE]
 • (มี'เทอะ) n. =metre (ดู) ,เครื่องมือวัดหรือบันทึกโดยอัตโนมัติ ###S. cadence,measure,rhythm [Hope]
 • /M IY1 T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'iːtər/ [OALD]
solar
 • เกี่ยวกับดวงอาทิตย์[Lex2]
 • (โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ [Nontri]
 • /S OW1 L ER0/ [CMU]
 • (j) /s'ɒulər/ [OALD]
panel
 • แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง)[Lex2]
 • เบาะรองอานม้า[Lex2]
 • บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม): แผนการประกันสังคม [Lex2]
 • คณะผู้อภิปรายทางการเมือง[Lex2]
 • คณะลุกขุน[Lex2]
 • แผงควบคุมไฟฟ้า: แผงหน้าปัด [Lex2]
 • ดิ้นประดับบนชุดสตรี[Lex2]
 • ตกแต่ง: ประดับ, ใส่กรอบ [Lex2]
 • ใส่เบาะอานม้า[Lex2]
 • จัดให้มีคณะลูกขุน[Lex2]
 • (แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ ###SW. paneling n panelist n. [Hope]
 • (n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด [Nontri]
 • /P AE1 N AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'ænl/ [OALD]
is about
  [be about]
 • อยู่ใกล้ๆ: อยู่แถวนี้ [Lex2]
 • เยี่ยมเยียน: เดินทางไปแถวๆ [Lex2]
 • เกี่ยวข้องกับ[Lex2]
 • ทำ: แสดง, กระทำ [Lex2]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
watt
 • ์หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า (สัญลักษณ์คือ W): วัตต์ [Lex2]
 • (วอท) หน่วยกำลังไฟฟ้าเป็นเมตร-กิโลกรัม-วินาท'มีค่าเท่ากับหนึ่ง joule ต่อวินาทีและเท่ากับกำลังไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ที่ไหลผ่านความต่างศักย์หนึ่งโวลท์ [Hope]
 • (n) หน่วยกำลังไฟฟ้า,วัตต์ [Nontri]
 • /W AA1 T/ [CMU]
 • (n) /w'ɒt/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
it is
 • อักเสบ[Lex2]
difficult
 • ยาก: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก [Lex2]
 • (ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น ###S. hard ###A. easy [Hope]
 • (adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน [Nontri]
 • /D IH1 F AH0 K AH0 L T/ [CMU]
 • (j) /d'ɪfɪkəlt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
use
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
large
 • ใหญ่: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง [Lex2]
 • (ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย) ###SW. largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adj) ใหญ่โต,มหึมา [Nontri]
 • /L AA1 R JH/ [CMU]
 • (n) /l'aːʤ/ [OALD]
scale
 • ตราชั่ง: เครื่องชั่ง [Lex2]
 • สะเก็ด: เกล็ด [Lex2]
 • ตกสะเก็ด[Lex2]
 • เอาสะเก็ดออก: เอาเปลือกออก [Lex2]
 • อัตรา: ระดับ, ขนาด, ชั้น, มาตร, มาตราส่วนแผนที่ [Lex2]
 • ระบบการวัด[Lex2]
 • ประมาณ: ประเมิน, วัดขนาด [Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: เลื่อนขึ้น [Lex2]
 • ปีน ไต่ (เขา) [LongdoEN]
 • (n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน [Nontri]
 • (vi) ตกสะเก็ด [Nontri]
 • (vt) กะเทาะ,ขอดเกล็ด,ไต่ขึ้น,ปีน,วัด,ชั่ง [Nontri]
 • /S K EY1 L/ [CMU]
 • (v) /sk'ɛɪl/ [OALD]
at present
 • ขณะนี้: ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top