ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the appeals c [...] s distortion.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the appeals c [...] s distortion.-, *the appeals c [...] s distortion.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา the appeals court today threw that case out saying ms. akre had no whistleblower claim against the station based on news distortion. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *the appeals court today threw that case out saying ms. akre had no whistleblower claim against the station based on news distortion.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Appeals Court today threw that case out saying Ms. Akre had no whistleblower claim against the station based on news distortion.วันนี้ศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่า คุณเอเครไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย whistle blower ที่จะฟ้องร้องสถานีว่าบิดเบือนข่าว The Corporation (2003)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

the ( DH AH0) appeals ( AH0 P IY1 L Z) court ( K AO1 R T) today ( T AH0 D EY1) threw ( TH R UW1) that ( DH AE1 T) case ( K EY1 S) out ( AW1 T) saying ( S EY1 IH0 NG) ms ( M IH1 Z). akre ( AE1 K ER0) had ( HH AE1 D) no ( N OW1) whistleblower ( W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0) claim against ( K L EY1 M AH0 G EH1 N S T) the ( DH AH0) station ( S T EY1 SH AH0 N) based on ( B EY1 S T AA1 N) news ( N UW1 Z) distortion ( D IH0 S T AO1 R SH AH0 N).

 


  

 
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
appeals
 • /AH0 P IY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /'əp'iːlz/ [OALD]
  [appeal]
 • การอุทธรณ์[Lex2]
 • ขออุทธรณ์[Lex2]
 • ความน่าสนใจ: ความเย้ายวน, ความดึงดูดใจ [Lex2]
 • คำขอร้อง[Lex2]
 • ดึงดูด: ทำให้สนใจ [Lex2]
 • ร้องขอ: อ้อนวอน [Lex2]
 • วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์ [LongdoEN]
 • (อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n. ###S. request, call) [Hope]
 • (vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ [Nontri]
 • /AH0 P IY1 L/ [CMU]
 • (v) /'əp'iːl/ [OALD]
court
 • คฤหาสน์[Lex2]
 • จีบ: เกี้ยวพาราสี [Lex2]
 • ถนนสายสั้นๆ[Lex2]
 • ที่เปิดโล่ง[Lex2]
 • ศาล: ศาลยุติธรรม, ที่ตัดสินความ [Lex2]
 • สนาม: สนามสำหรับเล่นกีฬา [Lex2]
 • สภา: คณะกรรมการบริหาร [Lex2]
 • เสี่ยง[Lex2]
 • (คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ) [Hope]
 • (n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ [Nontri]
 • /K AO1 R T/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːt/ [OALD]
today
 • วันนี้[Lex2]
 • ปัจจุบันนี้: ยุคนี้, สมัยนี้, ทุกวันนี้ [Lex2]
 • ที่อยู่ในสมัยปัจจุบัน: สมัยใหม่ [Lex2]
 • ในวันนี้[Lex2]
 • ในปัจจุบันนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ในยุคปัจจุบัน, ในสมัยนี้ [Lex2]
 • (ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ ###S. now,at present,pronto [Hope]
 • (adv) ทุกวันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้ [Nontri]
 • (n) วันนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้,สมัยนี้ [Nontri]
 • /T AH0 D EY1/ [CMU]
 • /T UW0 D EY1/ [CMU]
 • (n) /t'əd'ɛɪ/ [OALD]
threw
 • กริยาช่องที่ 2 ของ throw[Lex2]
 • (ธรู) vi.,vt. กริยาช่อง 2 ของ throw [Hope]
 • (vt) pt ของ throw [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (v) /thr'uː/ [OALD]
  [throw]
 • ขว้าง: โยน, ปา, ซัด [Lex2]
 • เหวี่ยง (แขน, คน ฯลฯ)[Lex2]
 • ทำให้ออกไปจาก: ไล่ออก, ทำให้หมดสถานภาพจาก [Lex2]
 • ส่อง (ไฟ): ฉาย, สาด (ไฟ) [Lex2]
 • ทำให้สับสน: ทำให้งง [Lex2]
 • จ้องมองอย่างฉับพลัน[Lex2]
 • ทำให้แปลกใจ[Lex2]
 • ระเบิดอารมณ์[Lex2]
 • ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ[Lex2]
 • เหวี่ยงหมัด[Lex2]
 • ทำให้เป็นรูป: ปั้นให้เป็นรูปร่าง [Lex2]
 • เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง[Lex2]
 • แกล้งแพ้ (โดยการติดสินบน): ตั้งใจให้แพ้ (โดยการติดสินบน) [Lex2]
 • ปั่นด้าย[Lex2]
 • การขว้าง: การโยน, การปา [Lex2]
 • ระยะทางที่ขว้างได้[Lex2]
 • คะแนนที่ได้จากการขว้าง[Lex2]
 • (โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง) [Hope]
 • (vt) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,ฟาด,ปา,ทอย,โยน,ผลัก [Nontri]
 • /TH R OW1/ [CMU]
 • (v) /thr'ɒu/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
case
 • คดี: ข้อคดี, คดีความ [Lex2]
 • คนที่ไม่ปกติ[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา[Lex2]
 • ปัญหา[Lex2]
 • เรื่องราว[Lex2]
 • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
 • เหตุผลสนับสนุน: ข้อสนับสนุน [Lex2]
 • กรอบ[Lex2]
 • กล่องเล็กๆ[Lex2]
 • จำนวนคู่หนึ่ง[Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ปลอกหมอน[Lex2]
 • ปูพื้น[Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • (เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู - [Hope]
 • (n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง [Nontri]
 • /K EY1 S/ [CMU]
 • (v) /k'ɛɪs/ [OALD]
out
 • ข้างนอก: ภายนอก [Lex2]
 • นอก: ภายนอก, ข้างนอก [Lex2]
 • ออก: เกิน, ข้าม [Lex2]
 • (เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป [Hope]
 • (adv) ออกไป,ข้างนอก,พันสมัย,ดับ(ไฟ),หมดสิ้น [Nontri]
 • /AW1 T/ [CMU]
 • (v) /'aut/ [OALD]
saying
 • สุภาษิต: คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า [Lex2]
 • (เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด) ###S. maxim [Hope]
 • (n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต [Nontri]
 • /S EY1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪɪŋ/ [OALD]
  [say]
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
ms
 • คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)[Lex2]
 • (มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง [Hope]
 • /M IH1 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ænjəskrɪpt/ [OALD]
 • (n) /m'ɪz/ [OALD]
akre
 • /AE1 K ER0/ [CMU]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
no
 • ไม่มี[Lex2]
 • ไม่: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ [Lex2]
 • (โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos [Hope]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (n) /n'ʌmbər/ [OALD]
 • (n) /n'ɒu/ [OALD]
whistleblower
 • /W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0/ [CMU]
 • /HH W IH1 S AH0 L B L OW2 ER0/ [CMU]
claim against
 • เรียกร้องให้จ่าย: อ้างสิทธิ์ให้จ่าย [Lex2]
station
 • สถานี: โรง, สถานีรถโดยสาร, สถานีรถไฟ, สถานีย่อย [Lex2]
 • |die, pl. Stationen| สถานีรถรางและรถไฟในเมือง เช่น U-Bahn-Station [LongdoDE]
 • (สเท'เชิน) n. สถานี,ที่ทำการ,สำนักงาน,สถานที่,ตำแหน่งหน้าที่,ฐานะ,แหล่งกำเนิด,แหล่งที่อยู่อาศัย,ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,จุดรังวัดปักเขต,เขตสำรวจ vt. ประจำ,ตั้งฐานปฎิบัติการ,ตั้งประจำ ###SW. stational adj. ###S. location [Hope]
 • (n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ [Nontri]
 • (vi) หยุด,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่,ยึดที่ [Nontri]
 • /S T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /st'ɛɪʃən/ [OALD]
based on
  [base on]
 • ตั้งอยู่บน: ยึดเป็นหลัก [Lex2]
news
 • ข่าว: หัวข้อข่าว, รายการข่าว, ข่าวคราว, กระแสข่าว [Lex2]
 • ข่าว [LongdoEN]
 • (นิวซ) n. ข่าว ###S. tidings [Hope]
 • (n) ข่าว,ข่าวสาร,เรื่องใหม่,ความรู้ใหม่,เรื่องแปลก [Nontri]
 • /N UW1 Z/ [CMU]
 • /N Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /nj'uːz/ [OALD]
distortion
 • การบิดเบือน: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก [Lex2]
 • (ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน,การผิดรูป,การผิดส่วน,สิ่งที่บิดเบือน,สิ่งทิ่ผิดรูป,สิ่งทิ่ผิดส่วน ###S. misrepresentation [Hope]
 • (n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน [Nontri]
 • /D IH0 S T AO1 R SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ɪst'ɔːʃən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top