Search result for

the beam plac [...] to the eaves

(1 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the beam plac [...] to the eaves-, *the beam plac [...] to the eaves*, the beam placed from the triangular and of the roof to the eave
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเข้[N] rafter, See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves, Syn. ไม้ยึดเสาเรือน, เสาเขื่อน

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) beam ( B IY1 M) placed ( P L EY1 S T) from ( F R AH1 M, F ER0 M) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) triangular ( T R AY0 AE1 NG G Y AH0 L ER0) and ( AE1 N D, AH0 N D) of ( AH1 V, AH0 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) roof ( R UW1 F) to ( T UW1, T IH0, T AH0) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) eaves ( IY1 V Z)

 


  

 
beam
 • ลำแสง: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ [Lex2]
 • คานรับน้ำหนัก: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน [Lex2]
 • รอยยิ้มกว้าง: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ [Lex2]
 • ยิ้มกว้าง[Lex2]
 • แผ่รังสี[Lex2]
 • ส่งสัญญาณวิทยุ[Lex2]
 • (บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี [Hope]
 • (n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว [Nontri]
 • (vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม [Nontri]
 • /B IY1 M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
placed
 • /P L EY1 S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [place]
 • สถานที่: ทำเล, บริเวณ [Lex2]
 • ที่อยู่อาศัย: สถานที่พัก, ถิ่นฐาน, ถิ่นที่อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่ง: จุด [Lex2]
 • ประเด็น[Lex2]
 • ที่นั่ง: เก้าอี้นั่ง [Lex2]
 • บทบาท[Lex2]
 • โอกาสในการเรียน[Lex2]
 • ตำแหน่งในทีม[Lex2]
 • อันดับในการแข่งขัน[Lex2]
 • ถนน (ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อถนนสายสั้นๆ)[Lex2]
 • วางไว้ในตำแหน่ง[Lex2]
 • แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • จำได้: ระลึกได้ [Lex2]
 • จัดหาที่อยู่ให้: หาที่อยู่ที่เหมาะสม [Lex2]
 • เข้าอันดับ: อยู่ในอันดับที่ [Lex2]
 • (เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ [Hope]
 • /P L EY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
triangular
 • เป็นรูปสามเหลี่ยม[Lex2]
 • มีจำนวนสาม[Lex2]
 • ที่เป็นสามเท่า[Lex2]
 • (ไทรแอง\'กิวละ) adj. สามเหลี่ยม,สามมุม ###SW. triangularityn. ###S. three-cornered [Hope]
 • (adj) เป็นรูปสามเหลี่ยม,มีสามมุม,สามเส้า [Nontri]
 • /T R AY0 AE1 NG G Y AH0 L ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
roof
 • หลังคา[Lex2]
 • ส่วนบน[Lex2]
 • เพดานปาก[Lex2]
 • มุงหลังคา[Lex2]
 • (รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs [Hope]
 • (n) เพดาน,หลังคา [Nontri]
 • (vt) ปิดคลุม,มุงหลังคา,ครอบ [Nontri]
 • /R UW1 F/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
eaves
 • ชายคาของบ้าน[Lex2]
 • (อีฟวซ) n. ชายคา,ชายคาบ้าน. ###SW. eaved adj. ดูeaves [Hope]
 • (n) ชายคา [Nontri]
 • /IY1 V Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test bekam, Bea, Beas, Team, beim, Beatmen, beatmen Placebo, plagend, planend, plage, plane, Planen, Planer, Planet, Player, plagen, planen Form, fromm, Fron, ROM, Rom, froh, fror, Formen, formen, Aromen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Andy, AMD, ans, ad, an, Band, Hand, Land, Rand, Sand, Tand, Wand, band, fand, wand, ARD, BND, und, Angst, angst, Ahnden, ahnden ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Rolf, doof, Topf, ORF, Rio, Kropf, Tropf, Rolfs, Rotor, doofe, sooft, Kopf, Reif, Riff, Tool, Torf, Zopf, reif, rief, Hof, RAF, ROM, Rom, Ruf, Zoo, roh, rot, ruf, Boom, Boot, Dorf, Golf, Moor, Moos, Pool, ROMs, Ralf, Robe, Rock, Rohr, Roms, Rose, Rost, Roth, Wolf, Xoff, Zoff, Zoos, cool, raff, roch, rode, rohe, rosa, rote, soff, zoom, oft, Robin, soft, Roden, roden, Roman, tropfen, Reifen, Roggen, reifen, rupfen, Ralph, offen, rufen, Hoffen, boomen, booten, hoffen, raffen, robust, rosten, rotten, rotzen, zoomen Tod, Tom, Ton, Top, Tor, tot, o, t, Co, Po, TV, eo, so, tu, wo, Trost, Rost, Ost, Toast, toben, tosen, Kost, Most, Post, Test Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test Eva, Evas, braves, naives, EDV, Erbes, Rades, Rates, Wales, rares, raues, EADS, Eies, Beates, Vase, reales, Aales, Aases, Bades, Baues, Davis, Davos, Eides, Eises, Elkes, Endes, Erzes, Faxes, Gases, Haies, Havel, James, Javas, Maßes, Safes, Tages, Tales, bares, eines, enges, fades, gares, laues, laxes, nahes, vages, Rabe, Wabe, EWS, was, es, Base, Hase, Nase, Oase, Etage, Java, Larve, Lava, Malve, Salve, Ebbe, Eibe, Elbe, Erbe, Gabe, Wade, Ware, habe, AEG, ade, Aas, Ehe, Eis, Ems, Gas, SAS, las, Agave, Beate, Bea, Dame, Ecke, Egge, Ehre, Elfe, Elke, Elle, Ende, Enge, Ente, Erde, Erle, Eule, Gaze, Lage, Laie, Made, Name, Pate

Similar FRENCH words suggested by aspell:
thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé béa, béas, béat, béât, béai, beau placets, places, placés, place, placé, placer, placet, placez, placée, placers, placées, placent, placeur froc, fréon, front, faon, fion, frocs thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé triangulât, triangula, triangulas, triangulant, triangulai, trianguler * off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé rouf, prof, roi, loofa, robot, rois, rotor, roufs, rocou, rond, soif, rhô, Roy, bof, lof, off, rob, roc, rot, réf, rôt, zoo, brook, groom, robs, rocs, roll, rots, rôts, zoos, boom, conf, cool, foot, golf, look, pool, roba, robe, robé, rock, roda, rode, rodé, rosa, rose, rosi, rosé, rota, rote, roté, rôda, rôde, rôdé, rôle, rôti, zoom toc, toi, ton, top, tôt, do, ho, go, no, , ta, te, tu, , t'a, t'y thé, thés, te, , rhé, , tee, tue, tué, ohé élavés, épaves, raves, haves, havés, hâves, baves, bavés, caves, cavés, gaves, gavés, laves, lavés, paves, pavés, élavé, épave, rave, Avé, sanves, aveu, have, havé, hâve, bave, bavé, cave, cavé, gave, gavé, lave, lavé, pave, pavé, oeuvés, haver, D'avé, L'avé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top