ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tattering

T AE1 T ER0   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tattering-, *tattering*, tatter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tattering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tattering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tatter[N] ผ้าขี้ริ้ว, See also: ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง, เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด, Syn. rag, shred
tattered[ADJ] ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. old, ragged
tatterdemalion[N] คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว, See also: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง, คนแต่งตัวปอนๆ, Syn. slob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatter(vt) ฉีกขาด,ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว 1408 (2007)
Natural fibers like cotton would have decomposed to dust or tatters in say, I don't know, four months.เส้นใยตามธรรมชาติ อย่างผ้าฝ้ายคงจะย่อยสลาย กลายเป็นฝุ่นหรือผ้าขี้ริ้วไปแล้ว น่าสักจะ ไม่แน่ใจนัก ราว 4 เดือนได้ The Bones That Weren't (2010)
You're not wearing an evening gown, and carrying such a tattered branded bag to this place.คุณไม่ได้ใส่ชุดราตรี แล้วก็... คุณมาที่นี่ กับกระเป๋าเก่าๆขาดๆ Episode #1.5 (2010)
No, man. His wings are tattered. My wings are brand new.ไม่หรอกครับ ปีกเขามันผ้าขี้ริ้วแล้ว ปีกผมสิใหม่เอี่ยม Tooth Fairy (2010)
I saw what you two were looking at this morning-- the tattered box, old photographs.ฉันเห็นสิ่งที่เธอสองคนกำลังดูเมื่อเช้านะ กล่องรุ่งริ่ง ที่มีรูปเก่าๆ Petty in Pink (2011)
♪ I'm in tatters ♪ชันนั้นฉีกขาดเป็นชิ้นๆ Supply and Demand (2011)
[Horn honking] ♪ I'm in tatters ♪ชันฉีกเป้นชิ้นๆ Supply and Demand (2011)
Look, your reputation reflects directly on me, and frankly, this book leaves yours in tatters.ฟังนะ กิตติศัพท์ของคุณ ก็มีผลต่อฉันโดยตรง และบอกตรงๆนะ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ฉันลืมไปเลย Memoirs of an Invisible Dan (2011)
We must ride like thundering waves under the tattered battle flag of my father.เราต้องบุก ให้เหมือนคลื่นยักษ์ถล่ม ภายใต้ธงสัญลักษณ์ของบิดาข้า Snow White and the Huntsman (2012)
And here I was prepared to kick your tattered ass.และฉันก็เตรียมเตะเธอแล้ว There's Bo Place Like Home (2013)
Why am I waasting your time with all this worthless titter-tatter?ทำไมผมต้องให้คุณฟังเรื่องนินทาไร้สาระนี้ This Beautiful Fantastic (2016)
Your undertaker annoys me.Der Leichenbestatter nervt mich. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Kay's husband was a broadcaster with the BBC.Kays Mann war Berichterstatter bei der BBC. Another Time, Another Place (1958)
Great Scott, there's the undertaker.Guter Gott, da ist der LeichenbestatterThe Sheriff of Fractured Jaw (1958)
I read about that cemetery business.Ich habe über diese Bestatter gelesen. Plan 9 from Outer Space (1959)
Get a job as a war correspondent.Als KriegsberichterstatterBeloved Infidel (1959)
I'm an interior decorator and I often work at home.Ich bin Innenausstatterin und arbeite viel zu Hause. Pillow Talk (1959)
No, I'm an interior decorator.Nein, ich bin Innenausstatterin. Pillow Talk (1959)
- I'm a decorator, you're a client.- Ich bin Ausstatterin, Sie Klient. Pillow Talk (1959)
Mr. Bookman, i've done Everything but phon e Your own u n dertaker.Mr. Bookman, ich habe alles getan, außer Ihren Bestatter anzurufen. One for the Angels (1959)
I've known many soldiers, Mrs. Fremont, and war correspondents... and news photographers, such as your husband.Ich habe viele Soldaten gekannt, und viele Kriegsberichterstatter und Fotografen, wie Ihren Mann. Exodus (1960)
You're a Union war correspondent.Sie sind Kriegsberichterstatter der Unionstruppen. Mysterious Island (1961)
I'm a civilian.Ich bin KriegsberichterstatterMysterious Island (1961)
You specialise in war news, don't you?Sie sind Kriegsberichterstatter, nicht wahr? Mysterious Island (1961)
A good question, Mr. War Correspondent.Eine gute Frage, Herr KriegsberichterstatterMysterious Island (1961)
On a cruise, the passengers don't want the doctor giving everybody the undertaker's look.Auf einer Kreuzfahrt wollen die Passagiere den Schiffsarzt nicht herumlaufen sehen, der sie mit Leichenbestattermiene mustert. Carry on Cruising (1962)
- Coroner.- BestatterThe Man Who Shot Liberty Valance (1962)
The mortician, the gravedigger and me.Der Leichenbestatter, der Totengräber und ich. Ride the High Country (1962)
I started out thinking he was an old mossback but I changed my mind.Erst dachte ich, er ist ein alter Tattergreis, aber ich hab's mir überlegt. Ride the High Country (1962)
The other night I met a man who thought I was too good for this, and you know what he does? - He's a mortician.Neulich traf ich einen der meinte, ich wäre zu gut für so etwas - und er war BestatterIrma la Douce (1963)
"From our correspondent: Unimaginable massacres in East Africa."Unser Berichterstatter schreibt über die unglaublichen Massaker in Ostafrika. Band of Outsiders (1964)
Mrs. Peel, have you ever heard of booking funerals in advance?Mrs. Peel, haben Sie schon von einem Bestatter gehört, der Beisetzungen Monate im voraus bucht? The Gravediggers (1965)
That stupid so-and-so!Diesen Tattergreis! Chimes at Midnight (1965)
This table ends with you .Der Bestatter wird es fertig machen. Color Me Blood Red (1965)
The admiral wants you to meet our war correspondents.Der Admiral sagt, Sie sollen mit den Kriegsberichterstattern reden. In Harm's Way (1965)
Before they rearranged the building, a door opened on the funeral home,Vor dem Umbau führte eine Tür zum BestatterCloportes (1965)
She was a war correspondent and has had a pretty adventurous life.Sie war Kriegsberichterstatterin und führte ein abenteuerliches Leben. The Man-Eater of Wameru (1966)
If there's justice in the world, that money will go to the undertaker.Denn wenn es Gerechtigkeit gibt, dann kriegt es ein BestatterThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
First, the house of Erronius, a befuddled old man, abroad now in search of his children, stolen in infancy by pirates.Das erste Haus gehört Erronius, einem tatterigen Greis. Er sucht im Ausland seine Kinder, die von Piraten entführt wurden. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
No, I'm funeral and a proud!- Ich bin LeichenbestatterDeath of a Bureaucrat (1966)
Tomorrow, first thing, talk to the undertaker, to see if in the morning it already ...Morgen früh spreche ich mit dem Bestatter. - Vielleicht kann der ja gleich... Death of a Bureaucrat (1966)
Property man?- AusstatterThe Top Secret Top Coat (1967)
- Who? - Our decorator. He comes in through the window once a week.Unser Ausstatter, er kommt durchs Fenster. Barefoot in the Park (1967)
I'm an undertaker.LeichenbestatterBonnie and Clyde (1967)
Now to Agents' Outfitting. Ah.Jetzt zum AgentenausstatterCasino Royale (1967)
Yes, Mr Preston. I contacted the local undertaker, a very excellent man.Ja, Mr. Preston, ich habe mich mit dem Bestatter in Verbindung gesetzt. The Mummy's Shroud (1967)
-I got them at the undertaker's.-Vom LeichenbestatterWaterhole #3 (1967)
An undertaker needs a corpse, right?Ein Bestatter eine Leiche, oder? Hot Millions (1968)
Hurry up!Komm schon, Tattergreis! Kill! (1968)
That shouldn't be too steep to get that body off the slab in the county morgue and ship it to Vegas.Das sollte nicht zu viel sein... die Leiche vom Bestatter nach Vegas zu verschiffen. Lady in Cement (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatterA tattered flag which continues to flutter in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะรุงพะรัง[ADV] disheveled, See also: disorderly, tattered, Syn. รุงรัง, Example: ในมือของพ่อพรานมีผงชูรส กะปิ ปลาแห้งกับปลาเค็มพะรุงพะรัง, Thai definition: ปะปนกันจนรุงรัง
รุ่งริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
หลุดลุ่ย[V] be tattered, See also: be worn - out, be ragged, Syn. คลายตัว, ขาดกระจาย, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี, Example: ผู้เฒ่าเดินกระเซอะกระเซิงเสื้อผ้าหลุดลุ่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged   FR: être débraillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTER T AE1 T ER0
TATTERS T AE1 T ER0 Z
TATTERED T AE1 T ER0 D
TATTERSALL T AE1 T ER0 S AH0 L
HOCHSTATTER HH AA1 K S T AH0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tatter (n) tˈætər (t a1 t @ r)
tatters (n) tˈætəz (t a1 t @ z)
tattered (j) tˈætəd (t a1 t @ d)
tatterdemalion (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳn (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n)
tatterdemalions (n) tˌætədəmˈɛɪlɪəʳnz (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碎片[suì piàn, ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, ] chip; fragment; splinter; tatter, #9,276 [Add to Longdo]
[, ㄌㄩˇ, / ] soiled; tattered, #77,642 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichterstatter {m}; Referent {m} | Berichterstatter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Bestatter {m} | Bestatter {pl}mortician | morticians [Add to Longdo]
Herrenausstatter {m}haberdasher [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m}mortician [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m} | Leichenbestatter {pl}undertaker | undertakers [Add to Longdo]
Raumausstatter {m}; Raumausstatterin {f}interior decorator [Add to Longdo]
Referent {m}; Berichterstatter {m} (Parlament)referee [Add to Longdo]
Sonderberichterstatter {m}special correspondent [Add to Longdo]
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer [Add to Longdo]
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman [Add to Longdo]
ruiniert; ramponierttattered [Add to Longdo]
tattrig; tatterig {adj}doddery [Add to Longdo]
verlotterter Kerl; heruntergekommener Menschtatterdemalion [Add to Longdo]
zerfetzen; zerlumpen | zerfetzend; zerlumpend | zerfetzt; zerlumptto tatter | tattering | tattered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
襤褸;藍褸[ぼろ;らんる(襤褸), boro ; ranru ( boro )] (n,pref) rag; scrap; tattered clothes; fault (esp. in a pretense, pretence); defect; run-down or junky [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top