ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take sides

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take sides-, *take sides*, take side
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take sides(idm) เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
take sides against(idm) ต่อสู้กับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. side against, side with

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But don't ever take sides with anyone against the family again.But don't ever take sides with anyone against the family again. The Godfather (1972)
Never take sides against the family again.อย่าเป็นศัตรู กับครอบครัวอีก ผมเข้าใจ จะให้ผมทำอะไร Chuck Versus the Colonel (2009)
Now, Agent Simmons, you would have us believe that it is in our best interest to formally take sides in this so-called alien civil war?ซิมมอน คุณทําให้เราเชื่อ ในสิ่งที่เราส่วนใหญ่สนใจ เรืองการเลือกข้างของสิ่งที่เรา เรียกว่าสงครามเอเลี่ยน Transformers: Dark of the Moon (2011)
I'm not asking you to take sides against your mother or even agree with my actions.พ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกเลือกฝ่าย หรือเห็นด้วยกับการกระทำของพ่อ Duress (2012)
Take sides in a war that you're already a part of.เพื่อเข้าร่วมสงครามที่เจ้าได้ถูกเชื่อมโยงให้มาเกี่ยว I, Frankenstein (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take sidesDon't always take sides with him.
take sidesHe tends to take sides with the weaker party.
take sidesI take sides with him.
take sidesI take sides with you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือหาง[theūhāng] (v) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support  FR: soutenir

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top