ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take a lot of

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take a lot of-, *take a lot of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take a lot of nerve[SL] ต้องมีความกล้า, See also: ไม่ครั่นคร้าม, ไม่กลัว
take a lot of nerve[SL] หยาบคายมาก, See also: มารยาททราม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is going to take a lot of courage, considering our, um, complicated history, and all the emotions involved, so... um, I'm-I'm just gonna say it.นี้ต้องใช้ความกล้าอย่างมาก พิจารณาตัวเรา เรื่องราวอันซับซ้อน และอารมณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น... Wonder-ful (2013)
That you'll take a lot of pictures.ว่าเธอจะถ่ายรูปเยอะๆ Safe Haven (2013)
Listen, I don't want to take a lot of your time.ฟังนะ ฉันไม่อยากจะกวนคุณนานหรอก The Return (2012)
You take a lot of pictures of yourself.คุณถ่ายรูปเพียบเลยนะ Maniac (2012)
But it doesn't take a lot of strength to pull a trigger.แต่มันไม่ต้องใช้แรงมากเลย ที่จะเหนี่ยวไก True Genius (2012)
I take a lot of crap from a lot of people, but I refuse to take it from Sebastian the Criminal Chipmunk, so I've been sitting here for the last hour, making a list of ways to get back at him.ฉันได้รับสิ่งที่เลวร้ายจากผู้คนมากมาย แต่ฉันก็ปฏิเสธที่จะใช้มัน กับเซบาสเตียน อาชญากรชิบมั้งค์ตัวกระจ้อย แล้วฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้มาตั้งเเต่ชั่วโมงที่เเล้ว Michael (2012)
Built to take a lot of hits, but never dishing out any real punishment.สร้างขึ้นมาเพื่อโดนต่อย ไม่ได้ให้ไปต่อยเค้า Real Steel (2011)
That is gonna take a lot of time, and we're all out of time.นั่นจะยิ่งใช้เวลามากขึ้น และเราก็ไม่เหลือเวลาแล้ว Glass Houses (2011)
It'll take a lot of power, and it might damage a few systems, but I'm guessing the shuttle doesn't survive this plan anyway.นั่นมันใช้พลังงานเยอะทีเดียวนะ และอาจเกิดความเสียหายกับระบบบางส่วนด้วย แต่ฉันก็ได้แค่เดาว่า Gauntlet (2011)
Now that's going to take a lot of time and energy to crack.นั่นทำให้เราต้องใช้เวลาและพลังเวทย์มากขึ้น The Sorcerer's Apprentice (2010)
You know that. - That would take a lot of flooding.-นั่นมันต้องใช้น้ำเยอะมากทีเดียวนะ Shutter Island (2010)
He thinks it could be mind control, but modifying the bio-chips would take a lot of trial and error.เขาคิดว่ามันเป็น การควบคุมจิต แต่การพัฒนาไบโอชิป คงใช้การทดลองมาก และมีโอกาสพลาดง่าย Dream Logic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take a lot ofIf you want to succeed, you have to take a lot of risks.
take a lot ofMy public duties take a lot of time.
take a lot ofThe cost apart, the building will take a lot of time.
take a lot ofThe new machine will take a lot of room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองใจ[V] take a lot of trouble, See also: lose courage, give a lot of care, Syn. เหนื่อยใจ, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume gas ; consume petrol ; take a lot of gas ; take a lot of petrol   FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กินเวลา[v. exp.] (kin wēlā) EN: take time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time   FR: prendre du temps
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care   
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of   

Japanese-English: EDICT Dictionary
手が掛かる;手がかかる[てがかかる, tegakakaru] (exp,v5r) to take a lot of dealing with; to be a handful [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top