ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tahi

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tahi-, *tahi*
Possible hiragana form: たひ
Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tahi (n ) สิ่งสกปรก, ปุ๋ย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tahiti[N] เกาะตาฮิติทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tahiti.ตาฮีติ Many Heads, One Tale (2015)
Maybe Tahiti, Mexico.บางทีตาฮิติ, เม็กซิโก Pulp Fiction (1994)
I don't know. Tahiti maybe. He's got a timeshare there.ฉันไม่รู้ บางทีตาฮิติ เขามีมี Cars (2006)
oh,that reminds me. here are my notes on the features and the tahiti shoot.โอ้ ฉันเพิ่งนึกออก นี่โน๊ตของฉัน เกี่ยวกับพวกเนื้อหาหลักและงานถ่ายที่ทาฮิติ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Lefroy, there's a Tahitian Love Fest on at White's.นี่เลอฟรอย ที่ไวท์สน่ะ มีเทศกาลแห่งความรักด้วยนะ Becoming Jane (2007)
Wh-wh-wh-what is a Tahitian Love Fest?มัน มัน คืออะไรเหรอ เทศกาลแห่งความรักเนี่ย Becoming Jane (2007)
And this all ends with a three-story hut in Tahiti, right?และทุกอย่างมันจบ พร้อมกับกระท่อม 3 หลังในตาฮิติ ใช่มั๊ย ? Deal or No Deal (2008)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
- Tahitian pancakes.ตาฮิเตียน แพนเค้ก Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Uh, I will try those tahitian pancakes,อ่า ,ฉันจะลองตาฮิเตียนแพนเค้กนั่นนะ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
The tahitian pancakes here are really good.แพนเค้นที่นี่เยี่ยมทีเดียว Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
take a trip to Tahiti. I really don't care. Oh, listen.เดินทางไปตาฮิติ ฉันไม่สนหรอก ฟังนะ The Coffee Cup (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tahiHe abandoned his family and went to live in Tahiti.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-aen Paēsifik) EN: Pacific Swallow   FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
สัตหีบ[n. prop.] (Sattahīp) EN: Sattahip   FR: Sattahip
ยอ[n.] (yø) EN: Indian Mulberry ; Great morinda ; Morinda citrifolia ; Mengkudu (Malaysia) ; beach mulberry ; Tahitian noni ; cheese fruit ; noni   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAHITI    T AH0 HH IY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tahiti    (n) tˈaːhˈiːtiː (t aa1 h ii1 t ii)
Tahitian    (n) tˈaːhˈiːʃən (t aa1 h ii1 sh @ n)
Tahitians    (n) tˈaːhˈiːʃənz (t aa1 h ii1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tahitisturmvogel {m} [ornith.]Tahiti Petrel [Add to Longdo]
Tahititaube {f} [ornith.]Society Is Ground Dove [Add to Longdo]
Tahitifruchttaube {f} [ornith.]Grey-green Fruti Dove [Add to Longdo]
Tahitisalangane {f} [ornith.]Tahitian Swiftlet [Add to Longdo]
Tahitiliest [ornith.]Tahitian Kingfisher [Add to Longdo]
Tahitimonarch {m} [ornith.]Society Is Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
たった一人;たった1人;たった独り[たったひとり, tattahitori] (n) (See たった) just one person; only one [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
タヒチバタフライフィッシュ[, tahichibatafuraifisshu] (n) Tahiti butterflyfish (Chaetodon trichrous); Tahitian butterflyfish [Add to Longdo]
猿田彦[さるたひこ;さるだひこ;さるたびこ;さるだびこ(ok), sarutahiko ; sarudahiko ; sarutabiko ; sarudabiko (ok)] (n) Sarutahiko (Shinto god); Sarudahiko; Sarutabiko; Sarudabiko [Add to Longdo]
下左[したひだり, shitahidari] (n) lower left (corner) [Add to Longdo]
下紐[したひも, shitahimo] (n) undersash; belt [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (n) songstress; diva; (P) [Add to Longdo]
虐げられた人人;虐げられた人々[しいたげられたひとびと, shiitageraretahitobito] (n) the oppressed; downtrodden people [Add to Longdo]
許可された人[きょかされたひと, kyokasaretahito] (n) admittee; licensee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
要素型引数[ようそがたひきすう, yousogatahikisuu] element type parameter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top