ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

standard,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -standard,-, *standard,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
standard, doubleมาตราเงินตราคู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, goldมาตราทองคำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, labourมาตรฐานแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard, living; standard of livingมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
業界規範[ぎょうかいきはん, gyoukaikihan] industry standard, industry norm [Add to Longdo]
標準的[ひょうじゅんてき, hyoujunteki] standard, standardized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheth \Sheth\, n.
   The part of a plow which projects downward beneath the beam,
   for holding the share and other working parts; -- also called
   {standard}, or {post}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standard \Stand"ard\, a.
   1. Being, affording, or according with, a standard for
    comparison and judgment; as, standard time; standard
    weights and measures; a standard authority as to nautical
    terms; standard gold or silver.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Having a recognized and permanent value; as,
    standard works in history; standard authors.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hort.)
    (a) Not supported by, or fastened to, a wall; as, standard
      fruit trees.
    (b) Not of the dwarf kind; as, a standard pear tree.
      [1913 Webster]
 
   {Standard candle}, {Standard gauge}. See under {Candle}, and
    {Gauge}.
 
   {Standard solution}. (Chem.) See {Standardized solution},
    under {Solution}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Standard \Stand"ard\ (-[~e]rd), n. [OF. estendart, F.
   ['e]tendard, probably fr. L. extendere to spread out, extend,
   but influenced by E. stand. See {Extend}.]
   1. A flag; colors; a banner; especially, a national or other
    ensign.
    [1913 Webster]
 
       His armies, in the following day,
       On those fair plains their standards proud display.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is established by authority as a rule for the
    measure of quantity, extent, value, or quality; esp., the
    original specimen weight or measure sanctioned by
    government, as the standard pound, gallon, or yard.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is established as a rule or model by authority,
    custom, or general consent; criterion; test.
    [1913 Webster]
 
       The court, which used to be the standard of
       propriety and correctness of speech. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       A disposition to preserve, and an ability to
       improve, taken together, would be my standard of a
       statesman.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Coinage) The proportion of weights of fine metal and
    alloy established by authority.
    [1913 Webster]
 
       By the present standard of the coinage, sixty-two
       shillings is coined out of one pound weight of
       silver.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hort.) A tree of natural size supported by its own stem,
    and not dwarfed by grafting on the stock of a smaller
    species nor trained upon a wall or trellis.
    [1913 Webster]
 
       In France part of their gardens is laid out for
       flowers, others for fruits; some standards, some
       against walls.            --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) The upper petal or banner of a papilionaceous
    corolla.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech. & Carp.) An upright support, as one of the poles of
    a scaffold; any upright in framing.
    [1913 Webster]
 
   8. (Shipbuilding) An inverted knee timber placed upon the
    deck instead of beneath it, with its vertical branch
    turned upward from that which lies horizontally.
    [1913 Webster]
 
   9. The sheth of a plow.
    [1913 Webster]
 
   10. A large drinking cup. --Greene.
     [1913 Webster]
 
   {Standard bearer}, an officer of an army, company, or troop,
    who bears a standard; -- commonly called color sergeantor
    color bearer; hence, the leader of any organization; as,
    the standard bearer of a political party.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Standard /ʃtandart/ 
  standard

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Standard... /ʃtandart/
  preset

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 standard /stɑ̃daʀ/ 
  normal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top