ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spalters

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spalters-, *spalters*, spalter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spalters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spalters*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We don't have to get technical.- Keine Haarspaltereien. Bell Book and Candle (1958)
Serves as a cleaver and a knife."Sowohl als Küchenspalter als auch als Messer einsetzbar." Croesus (1960)
It's really splitting hairs since...Eigentlich Haarspalterei, denn... The Rabbit Is Me (1965)
Boy, that's really British hairsplitting.Mann, das ist britische Haarspalterei. King Rat (1965)
- Promise not to split hairs about it?Aber ohne Haarspaltereien! Asterix (1967)
- Don't argue with that hair-splitter.Diskutiere nicht mit diesem HaarspalterThe Emigrants (1971)
Don't get smart.Aber lassen wir die Haarspalterei. The Old Gun (1975)
The atomic skull crusher.Der atomare SchädelspalterMeatballs (1979)
- Don't quibble.Das ist Haarspalterei. The Whisky Priest (1982)
Vittorio, I'm not going to start worrying about politics.Vittorio, ich mache mir keine Sorgen um kirchenpolitische Haarspaltereien. The Scarlet and the Black (1983)
That's about the strangest one yet.Keine Haarspalterei. Amen... Send Money (1987)
Row, Thorfinn Skull-Splitter.Ans Ruder, Thorfinn SchädelspalterErik the Viking (1989)
If you wanted something easy why didn't you become a dental hygienist or a car rental person?Wenn Sie was Einfaches wollen warum sind Sie nicht Haarspalterin beim Frisör geworden? Look Who's Talking Too (1990)
Nonsense!Haarspalterei! Ghost in the Shell (1995)
I call that nitpicking!- Das ist Haarspalterei! Un air de famille (1996)
Hairsplitting.Haarspalterei. Dead Man Dating (1998)
Defeat? Genocide? Why quibble with semantics?Warum diese Haarspalterei? Living Witness (1998)
Don't split hairs with me because I've had it with you.Bloß keine Haarspaltereien. Ich hab die Nase voll von Ihnen. Isabella (1999)
Why quibble?Ist nur Haarspalterei. Meadowlands (1999)
The Klingons have resorted to legal quibbling?Die Klingonen greifen auf gesetzliche Haarspaltereien zurück? Chimera (1999)
Don't split hairs with me, Doctor.Lassen wir diese Haarspaltereien. The Dogs of War (1999)
Yes, well, if you want to split hairs, yes, of course. Obviously. Yes, yes!Also, wenn ihr auf Haarspalterei besteht, dann ja, natürlich. Josie and the Pussycats (2001)
Do we really have time forsemantics here?Haben wir etwa Zeit für Haarspalterei? Double Jeopardy (2001)
- That's pettifoggery!- Das ist doch Haarspalterei! Solino (2002)
- You say tomato and I say--- Das ist doch Haarspalterei... The Fifth Halliwell (2002)
I know the problems with you"Hör auf mit den Haarspaltereien! Chalte Chalte (2003)
- Let's find out.- Keine Haarspalterei. Release (2003)
- It's my cleaver.- Na, mein KüchenspalterThe Big One (2003)
Nice friend you are.Was bist du eigeitlich für 'i SpalterAutobahnraser (2004)
- Pedant.- HaarspalterUniversity of Laughs (2004)
Thus my requests and nit-picking.Daher meine Anforderungen und Haarspaltereien. University of Laughs (2004)
Pins and needles, needles and pins.Das sind nur Haarspaltereien. Marco Polo (2004)
- Don't split hairs.Keine Haarspalterei. Autopsy (2005)
You know, I'm not going to get into semantics with you.Ich laß mich mit dir nicht auf Haarspaltereien ein. Born to Run (2005)
I call it the gutter.Ich nenne es: "den Spalter." Cell Test (2005)
- Semantics. - No, it's not semantics.- Haarspalterei. The Da Vinci Code (2006)
You're interpreting facts to support your own conclusions.- Keine Haarspalterei. Sie interpretieren Fakten gemäß Ihren eigenen Folgerungen. The Da Vinci Code (2006)
I don't want to hear semantics.- Lassen Sie die Haarspaltereien. No Reason (2006)
You anti-semantic bastard.- Mein Freund, der AntihaarspalterNo Reason (2006)
I think we're splitting hairs here, rufus.Das ist Haarspalterei. Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Sir, I came here to ask for your blessing, not to quibble.Sir, ich bitte um ihren Segen und nicht um Haarspalterei. Episode #1.1 (2007)
I don't think inquiring about the prospects of a man who wants to marry my daughter is quibbling.Ich denke nicht, dass die Neugier über einen Mann der meine Tochter heiraten will, Haarspalterei ist. Episode #1.1 (2007)
Fungi are the molecular disassemblers, the organisms between life and death.Pilzkulturen sind die Molekularaufspalter der Natur. Organismen zwischen Leben und Tod. Mykologe, Autor, "Mycelium Running" The 11th Hour (2007)
Stop splitting hairs!- Das ist doch Haarspalterei! My Führer (2007)
But at least I've never had a bad hair day...Aber ich habe mich nie um Haarspaltereien gekümmert. White Night Wedding (2008)
That's a technicality.Haarspalterei! Chapter Eight: Pandora's Box (2008)
Nonsense!Haarspalterei! Ghost in the Shell 2.0 (2008)
- You're playing with words, Dolores.- Das ist doch Haarspalterei. OSS 117: Lost in Rio (2009)
Quibbles.- Haarspalterei. Wilson (2009)
It's more than technicality, you see.Und das ist keine Haarspalterei. Sherlock Holmes (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarspalter {m}hairsplitter; pettifogger [Add to Longdo]
Haarspalterei {f}hair-splitting [Add to Longdo]
Haarspalterei {f}; ein nomineller Unterschieda distinction without difference [Add to Longdo]
haarspalterisch; spitzfindig {adj}hair-splitting; hairsplitting [Add to Longdo]
Das ist Haarspalterei.That's splitting hairs. [Add to Longdo]
Keine Haarspalterei!Don't split hairs! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top