Search result for

songes

(451 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -songes-, *songes*, songe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา songes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *songes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
song[N] เพลง, See also: บทเพลง, บทกวี, Syn. melody, lyric
birdsong[N] เสียงร้องเป็นเพลงของนก
singsong[N] การร้องเพลง
songbird[N] นกที่มีเสียงเพราะเหมือนดนตรี, Syn. lark, nightingale
songbook[N] หนังสือเพลง
songlike[ADJ] เหมือนเพลง
songster[N] นักร้อง, Syn. singer, vocalist
songster[N] นกที่ร้องเพลงเพราะ, Syn. warbler
folk song[N] เพลงลูกทุ่ง, See also: เพลงพื้นบ้าน
part song[ADJ] เพลงเสียงประสาน, Syn. glee, mardigal
songsmith[N] นักแต่งเพลง, Syn. composer
swan-song[IDM] งานชิ้นสุดท้ายก่อนตาย, See also: บทสุดท้าย (ของนักเขียน, นักแสดง, นักดนตรีฯลฯ) ก่อนตาย
cradlesong[N] เพลงกล่อมเด็ก, Syn. lullaby, berceuse
songstress[N] นักร้องหญิง, Syn. songster, singer
songwriter[N] นักแต่งเพลง, Syn. composer
theme song[N] เพลงประจำของรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ
song thrush[N] นกพันธุ์ยุโรป
Samutsongkhram[N] จังหวัดสมุทรสงคราม
Samutsongkhram[N] สมุทรสงคราม
burden of a song[N] การร้องประสานเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก
folk songn. เพลงลูกทุ่ง,เพลงชาวบ้าน
part songn. เพลงเสียงประสาน
song(ซอง) n. เพลง,ดนตรีขับร้อง,สิ่งที่ร้อง,เสียงเพรียกร้องของนก แมลงหรืออื่น ๆ
song bookn. หนังสือเพลง,รวมเพลง
songbirdn. นกที่เพรียกร้อง
songfuladj. เต็มไปด้วยเพลง,เป็นทำนองเพลง., Syn. melodious
songsmith(ซอง'สมิธ) n. นักแต่งเพลง
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง
theme songn. ท่วงทำนองเพลงประจำของรายการภาพยนตร์หรือทีวีหรือวิทยุ ทำให้คนฟังจำได้

English-Thai: Nontri Dictionary
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย
singsong(n) เสียงทำนองเดียว,การร้องเพลงสวด
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
song๑. เพลงร้อง, เพลง๒. บทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk songเพลงชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Children's songsเพลงสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's songs, Japaneseเพลงญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Folk songsเพลงพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk songs, Thaiเพลงพื้นเมืองไทย [TU Subject Heading]
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]
Love songsเพลงรัก [TU Subject Heading]
Marching songsเพลงสวนสนาม [TU Subject Heading]
National songsเพลงชาติ [TU Subject Heading]
Political ballads and songsเพลงและบัลลัดทางการเมือง [TU Subject Heading]
Sacred songsเพลงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songs (High voice) with pianoเพลงทางศาสนา (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Sacred songs with string orchestraเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย [TU Subject Heading]
Sacred songs, Unaccompaniedเพลงทางศาสนาไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]
School songbooksหนังสือเพลงโรงเรียน [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Songsเพลง [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with pianoเพลง (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Songs and musicเพลงและดนตรี [TU Subject Heading]
Songs with orchestraเพลงประกอบวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Songs, Englishเพลงอังกฤษ [TU Subject Heading]
Songs, Thaiเพลงไทย [TU Subject Heading]
Songs, Unaccompaniedเพลงไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]
Students' songsเพลงของนักศึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Songs for Life (uniq ) เพลงเพื่อชีวิต
swansong (n) a farewell appearance or final act or pronouncement

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[SONG:เพลง: Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Song.- SongCrooklyn (1994)
And the "songs of the '80s" fakebook. I'm thinking wham!แล้วมาร้องเพลงยุค 80 กัน พ่อว่า สุดตรีน ไปเลย Chuck in Real Life (2008)
Oh! I love this song.โอว ฉันรักเพลงนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
And there was this song about cecil the caterpillar.และพวกนั้นเคยร้องเพลงเกี่ยวกับนังร่านซีซิล Pret-a-Poor-J (2008)
- Leave a tender moment is a good song.leave a tender moment เป็นเพลงที่ดี Birthmarks (2008)
- It's a great song.เพลงที่ดี.. Birthmarks (2008)
I assume you're the guy who was playing the song.ผมคิดว่า\ คุณคือชายคนที่เล่นเพลงเพลงนั้น Birthmarks (2008)
It was either this or put on Brian's Song, but I didn't have time to stop by Wilson's.เพราะถ้าไม่เป็นที่ตา ก็เป็นที่คลื่นสมอง ฉันไม่มีเวลา หยุดวิลสัน Lucky Thirteen (2008)
- We'd love to hear you sing... - Get a song track!งั้น เราก็น่าจะลองฟังคุณ จัง นัม ร้องเพลงให้เราฟังสักหน่อยนะ ฮงเด ดูใหม่ซิ Scandal Makers (2008)
What song did you like?งั้น เอ่อ เธอคิดว่าฉันเท่ห์ที่สุดเพลงไหนล่ะ Scandal Makers (2008)
The dress... Nice and old to suit the old song.อ่อ เธอนี่ชอบ เอ่อ เพลงโคตรเก่า คอนเซ็ปท์เก่าๆ Scandal Makers (2008)
Don't worry. I won't sing one of my songs.ผมไม่ได้ร้องแย่ชนาดนั้น เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับ Scandal Makers (2008)
Song three on my first album.งั้น เพลงที่สามในอัลบั้มพิเศษของฉันล่ะ เป็นไง Scandal Makers (2008)
Thank you. That was a lovely song.ค่ะ และนั่นก็เป็นบทเพลงน่ารักๆจากครอบครัว คิม มู กองฮวาค่ะ Scandal Makers (2008)
Those were only children songs.นั่นมันแค่เพลงเด็กๆ เท่านั่น Beethoven Virus (2008)
Do you know who composed this song?คุณทราบมั๊ยว่าใครแต่งเพลงนี้? Beethoven Virus (2008)
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี Beethoven Virus (2008)
The documents about the song interpretations?เอกสารทางเพลงหล่ะ? Beethoven Virus (2008)
We're just going round the pub, couple of pints and a sing song. Oh, fuck... Fuck it, what are you trying to do to me, eh?เราจะไปแค่ที่ผับ ดื่ม 2 ไพนท์ แล้วก็ร้องเพลง เฮ้ย พวกแกพยายามจะทำอะไรกัน The Bank Job (2008)
Sounds like lyrics from a cheesy pop song.เสียงมันราวกับจังหวะของเพลงป๊อบ Heartbreak Library (2008)
You want me to trot off, or should we sing a song?อยากให้ฉันวิ่งเล่น หรือร้องเพลงล่ะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And we have a great pop song for the end credits.และพวกเราก็จะมีเพลงป๊อบสุดแสนจะไพเราะสำหรับเครดิตตอนจบ Bolt (2008)
I raise my arms up there, and her birthday song starts.พอผมยกมือขึ้น เพลงวันเกิดของเธอจะดังขึ้น My Sassy Girl (2008)
What's your favorite song?นายชอบเพลงอะไรล่ะ? My Sassy Girl (2008)
That George Winston song. Pachelbel Canon?เพลงของจอร์จ วินสตัน 'แคนนอน' ของ พาเชลเบล? My Sassy Girl (2008)
Yeah, that song.ใช่ เพลงนั้นแหละ My Sassy Girl (2008)
- I like this song.-ฉันชอบเพลวนี้จัง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're walking towards the creepy music? Ge... This song rocks, dude.แกเดินไปหาดนตรีที่น่าขนลุกเหรอ เพลงนี้สุดยอดว่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Lyrics to this song.เนื้อเพลงของเพลงนี้ New York, I Love You (2008)
- You know his song "Mother"?คุณรู้จักเพลง "มาเธอร์" ไหม รู้สิ New York, I Love You (2008)
Why can't I write a song like "Mother"?ทำไมผมถึงเขียนเพลงอย่าง "มาเธอร์" ไม่ได้นะ New York, I Love You (2008)
[Man in singsong voice] Everybody clap your hands.ทุกคนปรบมือเร็ว New York, I Love You (2008)
While I do your calves, I'd like to sing a song by the greatest singer ever from Quebec, Miss Celine Dion.ระหว่างนวดขาให้คุณ ผมจะร้องเพลง ของสุดยอดนักร้องจากเมืองควิเบค\ คุณเซลีน ดีออน The Love Guru (2008)
It sort of became our song.จนมันกลายมาเป็นเหมือนคำของเรา The Love Guru (2008)
Yeah, we'll pick a great song for you.เราจะเลือกเพลงที่ดีที่สุดให้เธอ The House Bunny (2008)
Hear the song list, learn it all,ตั้งใจฟังบทเพลง ซึมซับมันเข้าไป The Forbidden Kingdom (2008)
A man is dying back on Song Mountain. I need the Elixir.มีคนกำลังจะตายที่เขาซ่ง ข้าอยากได้ยาอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
Robert Burns, who wrote that song, is Scotland's most famous poet.โรเบิร์ต เบิน ผู้แต่งเพลงนี้ เป็นกวีที่โด่งดังชาวสก๊อต Made of Honor (2008)
(Totoro theme song)(Totoro Theme SongPonyo (2008)
I love this song.ฉันชอบเพลงนี้จัง Doubt (2008)
Well, we all love the Christmas hymns, but it might be jolly to include a secular song.เอ่อ,พวกเราต่างก็ชอบเพลงสวดในเทศกาลคริสมาต์ แต่มันอาจครึกครื้นถ้ารวมเอาเพลงทั่วไปไว้ด้วย Doubt (2008)
What would be the point of a secular song?อะไรเป็นวัตถุประสงค์ของเพลงทางโลกล่ะ? Doubt (2008)
If the music were more somber, people would realize the images are disturbing and the song heretical.ถ้าใช้เพลงที่มีบรรยากาศเศร้า ผู้คนจะถูกโน้มน้าวและคล้อยตามอารมณ์ของเพลง Doubt (2008)
We should sing a song from the radio now and then.เราควรร้องเพลงที่ถ่ายทอดทางวิทยุจากนี้ไป Doubt (2008)
You know this song?ลูกรู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอ ? Taken (2008)
Listen, Kelsi always writes her best songs for Troy and Gabriella.ฟังนะ เคลซี่มักจะเขียน เพลงดีๆ ให้ทรอยกับกาเบรียลล่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
So you make certain we get those songs.และเธอต้องเอาเพลงพวกนั้นมา High School Musical 3: Senior Year (2008)
A song, most likely.เพลง เหมือนจะใช่นะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Did you get a copy of that song from Kelsi?ได้เพลงนั้นจากเคลซีมารึยัง High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
songI often heard her sing that song.
songThis song is familiar to us.
songThe song called up my childhood.
songHe likes to sing popular songs.
songWe introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.
songThis song sounds sad.
songHe wants to learn some English songs.
songTom closed his speech with a beautiful song.
songLet's sing a happy song.
songThis song is familiar to me.
songI haven't heard my mother sing a song.
songEveryone knew the song.
songAmerican songs were on the air.
songThis song is very popular in Japan.
songWe enjoyed singing songs at the party.
songNo animal builds beautiful churches, plays tennis, tells jokes, writes songs or visits the moon.
songI can't remember the tune of that song.
songThis song's name is "Only You".
songThis song is easy to learn.
songI heard her singing a song.
songIt's my favorite song.
songWe sang songs in chorus.
songThe song had a melody that went like this.
songI couple this song with his name.
songThey enjoyed singing songs.
songBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
songShe sang her sweet song with feeling.
songSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.
songHe can play all the songs of the Beatles on the piano.
songI didn't know the name of the birds that were singing such a merry song.
songI never hear that song without remembering my high school days.
songI don't like all of these folk songs.
songShe rendered the love song very well.
songLet's sing a song.
songThis song reminds me of my happy days.
songHis song were very popular with young people.
songThis is a song which is popular now.
songI like this love song.
songThat song reminds me of a famous movie actor.
songOur teacher began singing a song well.
songWe all felt embarrassed to sing a song in public.
songThis song is liked by many people.
songJane can sing some of the Japanese song.
songCan you sing this song?
songThe sailors sang merry songs.
songShe sang the song with tears running down her cheeks.
songThere are a lot of beautiful songs on these record.
songIs this your favorite song?
songThe song always reminds of my childhood.
songWe want to learn some Spanish songs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงกรานต์[N] SongKran, Syn. วันสงกรานต์
ร้องเพลง[V] sing, See also: sing a song, Syn. ขับร้อง, ร้อง, Ant. ฟังเพลง, Example: บรรดาหลานๆ ร่วมกันร้องเพลงเพื่ออวยพรให้คุณปู่เป็นรายการสุดท้าย, Thai definition: เปล่งเสียงเป็นคำร้องและทำนองต่างๆ
เพลงลูกทุ่ง[N] folk song, Ant. เพลงลูกกรุง, Example: ปัจจุบันนี้ ความนิยมในเพลงลูกทุ่งเริ่มเข้าแทนที่การละเล่นพื้นบ้านแล้ว, Count unit: เพลง
เพลงไทยเดิม[N] old-style Thai song, See also: traditional Thai song, Example: หากรู้จักเพลงไทยเดิม จะร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ดี, Count unit: เพลง
เพลงไทยสากล[N] new-style Thai song, See also: modern Thai song, Example: เพลงไทยสากลในปัจจุบันนี้เป็นไทยเฉพาะเนื้อเพลง ส่วนทำนองก็ยังคงเป็นของฝรั่ง, Count unit: เพลง
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
เพลงสากล[N] Western song, See also: modern song, Count unit: เพลง
สงกรานต์[N] Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[N] Prince of Songkla University, Example: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
ขับร้อง[V] sing, See also: sing a song, Syn. ร้องเพลง, ร้อง, Example: หล่อนหัดขับร้องมาตั้งแต่เด็ก หวังว่าสักวันจะเป็นนักร้องให้ได้, Thai definition: เปล่งเสียงออกมาเป็นทำนองต่างๆ
พัดชา[N] melody, See also: a Thai song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
เพลงชาวบ้าน[N] folk song, Example: ผมชอบท่วงทำนองและเนื้อหาของเพลงชาวบ้าน ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี, Count unit: เพลง
ลมพัดชายเขา[N] name of a Thai classical song, Syn. เพลงลมพัดชายเขา, Count unit: บท, ท่อน, ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ลำนำ[N] song, See also: rhythm, Example: เขาได้จัดพิมพ์ลำนำแห่งลำน้ำโขงแจกในงานศพของพี่สาว, Count unit: บท, Thai definition: บทกลอนหรือบทเพลงที่เป็นทำนอง ใช้ขับร้อง
ลูกบท[N] chorus song, Thai definition: เพลงย่อยที่ร้องหรือบรรเลงต่อเพลงใหญ่
สงขลา[N] Songkhla, Syn. จังหวัดสงขลา, Example: เขาเป็นนักการเมืองหนุ่มโสดจากสงขลาซึ่งเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
สมุทรสงคราม[N] Samut Songkhram, Syn. จังหวัดสมุทรสงคราม, Example: โรงเรียนพาไปแวะที่อุทยาน ร. 2 จังหวัดสมุทรสงคราม, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคกลาง
อีแซว[N] Thai folk song, Syn. เพลงอีแซว, Example: ครูสอนอีแซวให้ฉันกะจะให้เป็นแม่เพลงเมืองสุพรรณ, Thai definition: เพลงไทย
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตุ้งติ้ง[N] name of classical Thai song, Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ, Count unit: เพลง, บท, ท่อน, Thai definition: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
เต่าทอง[N] kind of Thai song, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
แต่งเพลง[V] compose a song, See also: write a song or music, Syn. เขียนเพลง, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำภาพยนตร์การ์ตูน ช่วยแต่งเพลง ช่วยเขียนรูป
ฉ่อย[N] kind of Thai folk song, Example: เธอกำลังหัดร้องเพลงฉ่อย, Thai definition: ชื่อเพลงสำหรับว่าแก้กันระหว่างชายกับหญิง เป็นเพลงที่นิยมว่าปากเปล่าโดยอาศัยปฏิภาณเป็นสำคัญ เมื่อว่าจบบทแล้ว ลูกคู่จะรับพร้อมกันว่า ชา ฉา ชา ฉาด ชา หน่อยแม่
ทะเลบ้า[N] name of a Thai classical song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ทะแยสามชั้น[N] name of Thai classical song, Example: วงดนตรีบรรเลงเพลงทะแยสามชั้น, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสำหรับร้องรับในวงมโหรีปี่พาทย์
ทวาย[N] name of classical Thai song, Example: ครูสอนเขาบรรเลงเพลงทวาย, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
บทเพลง[N] song, See also: lyrics, Syn. เพลง, Example: บทเพลงของวงดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมอยู่, Count unit: เพลง, บท, Thai definition: คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
ร้องส่ง[V] sing with instrumental accompaniment, See also: sing a song alternatively with music, Thai definition: ร้องเพลงให้เครื่องดนตรีรับ
ช้างประสานงา[N] name of Thai song, Example: วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงช้างประสานงา, Thai definition: ชื่อเพลงบทละคร
มโนห์รา[N] form of folk-dance in the south of Thailand, See also: kind of song and dance in southern part of Thailand, Syn. โนรา, มโนราห์, Example: งานนมัสการพระธาตุมีมโนราห์ประชันกันหลายโรง, Count unit: เรื่อง, คณะ, Thai definition: ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่ารำอย่างเดียวกับละครชาตรี
มหาชัย[N] name of Thai tune, See also: guesting song, Example: นักดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัยเพื่อเป็นการให้เกียรติประธานในพิธี, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง ใช้บรรเลงในงานเกี่ยวกับเกียรติยศของบุคคลที่มาเป็นประธานในงาน
เชิด[N] name of Thai folk song, Syn. เพลงเชิด, Example: เมื่อเด็กๆ ผมหัดตีระนาดแต่เพลงเชิด, Thai definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่เกี่ยวกับอาการเยื้องกรายและการเดินของตัวละครในนาฏกรรมไทย ใช้ในการเดินทางไกล
เชิดฉิ่ง[N] kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงขับร้องชนิดหนึ่งคล้ายเพลงเชิด
ซ้อง[V] sing in unison, See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim, Syn. แซ่ซ้อง, สรรเสริญ, Example: ประชาชนพากันซ้องสรรเสริญเขา
เซ่นเหล้า[N] kind of Thai song, Example: เขาเล่นเพลงทำนองเซ่นเหล้า, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
การแต่งเพลง[N] composing a song, See also: writing a music, Example: เขาเรียนการแต่งเพลงจากนักร้องชื่อดัง
คลื่นกระทบฝั่ง[N] name of the Thai classical song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
ต้น[N] name of Thai song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า ต้น เช่น ต้นเพลงฉิ่ง ต้นเพลงยาว ต้นเพลงรำ. (ดึกดำบรรพ์)
ตระ[N] name of Thai song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
เถา[N] series of traditional Thai songs, Syn. เพลงเถา, Example: หลวงวิจิตรวาทการนำเพลง ”รักเมืองไทย” มาแต่งเป็นเพลงเถาให้พวกลูกศิษย์บรรเลง, Thai definition: เพลงมโหรีปี่พาทย์ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่มีอัตราลดหลั่นกันลงไปเป็นลำดับไม่ต่ำกว่า 3 ขั้น และบรรเลงติดต่อกันไปไม่ขาดระยะจนจบ
ธรณีกันแสง[N] name of Thai classical song, Count unit: เพลง
ธรณีร้องไห้[N] name of Thai classical song, Syn. นางตานีร้องไห้
นักแต่งเพลง[N] songwriter, See also: composer, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง
นักร้อง[N] singer, See also: songster, Example: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ
เสียงเพลง[N] song, See also: music, sound of a song, Syn. เพลง, เสียงดนตรี, Example: เวลาเหงาๆ เขาจะอาศัยเสียงเพลงกับละครวิทยุช่วยคลายเหงา
เห่[N] kind of Thai tune, See also: boat song, song accompanying the paddling of a boat, Syn. เพลงเห่, เพลงเห่เรือ, Example: ผู้ขับร้องกำลังซ้อมร้องเพลงเห่, Count unit: เพลง, Thai definition: ทำนองที่ใช้ร้องเมื่อเวลาพายเรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตราชลมารค
โฟล์คซอง[N] folksong, Syn. ดนตรีลูกทุ่ง, Example: ที่ไนท์บาซาร์มีการแสดงต่างๆ ในทุกค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นโฟล์คซอง ฟ้อนต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
บุญส่ง เลขะกุล[n. prop.] (Bunsong Lekhakun) EN: Boonsong Lekagul   FR: Boonsong Lekagul
ฉลองสงกรานต์ [v. exp.] (chaløng Songkrān) FR: célébrer le Songkran
เชิด[n.] (choēt) EN: name of Thai folk song   
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ดนตรีลูกทุ่ง[n. exp.] (dontrī lūkthung) EN: folksong   
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song   FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
จังหวัดสมุทรสงคราม[n. prop.] (Jangwat Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram province   FR: province de Samut Songkhram [f]
จังหวัดสงขลา[n. prop.] (Jangwat Songkhlā) EN: Songkhla province   FR: province de Songkhla [f]
จระเข้หางยาว [n. exp.] (jørakhē hāng yāo) EN: [classical Thai song]   
การร้องเพลง[n.] (kān røng phlēng) EN: song ; singing   FR: chanson [f] ; chant [m]
การแต่งเพลง [n. exp.] (kān taeng phlēng) EN: composing a song ; writing a music ; composition   FR: composition musicale [f]
คำโกหก[n.] (kham kōhok) EN: lie   FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
คำมุสา[n.] (kham musā) EN: lie ; falsehood   FR: mensonge [m]
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate   FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดถึง[v. exp.] (khit theung) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
เครื่องจับเท็จ[n. exp.] (khreūang jap thet) EN: lie detector   FR: détecteur de mensonges [m]
ความฝัน[n.] (khwām fan) EN: dream   FR: rêve [m] ; songe [m] (litt.)
ความเท็จ[n.] (khwām thet) FR: mensonge [m] ; contrevérité [f]
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[n. exp.] (krarøk lāk sī Mø Bunsung) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel   
ลำนำ[n.] (lamnam) EN: song ; rhythm   FR: chanson [f]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[org.] (Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin) EN: Prince of Songkla University   FR: université Prince de Songkhla [f]
มุสา[adj.] (musā) EN: wrong ; false   FR: mensonger ; fallacieux ; faux
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth   FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
นางสิบสอง[n. exp.] (Nāng Sip-søng) EN: Nang Sibsong ; Nang Sib Song   
นึกถึง[v. exp.] (neuk theung) EN: think of ; remember ; regard ; call to mind   FR: penser à ; se souvenir de ; songer à
งานสงกรานต์[n. exp.] (ngān Songkrān) EN: Songkran Festival   FR: fête du Songkran [f]
งูลายสอหมอบุญส่ง[n. exp.] (ngū lāisø Mø Bunsong) EN: Boonsong's Keelback   
นกกินแมลงนักร้อง[n. exp.] (nok kin malaēng nakrøng) EN: song-babbler   
เพลง [n.] (phlēng) EN: song ; tune ; musical composition ; piece of music ; musical score   FR: chanson [f] ; mélodie [f] ; air [m] ; morceau [m] ; chant [m] ; composition musicale [f]
เพลงชาวบ้าน[n. exp.] (phlēng chāobān) EN: folk song   FR: chanson populaire [f] ; chanson folklorique [f]
เพลงโคราช[n. exp.] (phlēng Khōrāt) EN: khorat folk song   
เพลงลูกทุ่ง[n. exp.] (phlēng lūkthung) EN: folk song ; country music ; hillbilly music   
เพลงเพื่อชีวิต[n. exp.] (phlēng pheūa chīwit) EN: songs for life ; modern Thai folk music   FR: chanson lyrique [f]
เพลงพื้นบ้าน[n. exp.] (phlēng pheūnbān) EN: folk song   
เพลงปลุกใจ[n. exp.] (phlēng plukjai) EN: soul-stirring song ; arousing song ; stirring song   
เพลงสากล[n. exp.] (phlēng sākon) EN: Western song ; Western-style music ; modern song ; popular song ; popular music   
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric   
เพลงไทยเดิม[n. exp.] (phlēng Thai doēm) EN: old-style Thai song ; traditional Thai song   FR: musique classique thaïe [f]
เพลงไทยสากล[n. exp.] (phlēng Thai sākon) EN: new-style Thai song ; modern Thai song   FR: chanson Thaïe contemporaine [f]
พูดเท็จ[v.] (phūt thet) EN: lie ; tell a lie ; tell a falsehood   FR: mentir ; dire des mensonges
ราชประสงค์[n. prop.] (Rātchaprasong) EN: Ratchaprasong ; Rajprasong   FR: Ratchaprasong
สมุทรสงคราม[n. prop.] (Samut Songkhrām) EN: Samut Songkhram (Central)   FR: Samut Songkhram (Centre)
เซ่นเหล้า[n.] (senlao) EN: kind of Thai song   

CMU English Pronouncing Dictionary
SONG    S AO1 NG
SONGS    S AO1 NG Z
SONGY    S AA1 N JH IY0
WYSONG    W IH1 S AO0 NG
SONGER    S AO1 NG ER0
SUSONG    S AH1 S AO0 NG
SONG'S    S AO1 NG Z
HYSONG    HH AY1 S AO2 NG
TSONGAS    T S AO1 NG G AH0 S
HUSSONG    HH AH1 S AO2 NG
TSONGAS    S AO1 NG G AH0 S
HISSONG    HH IH1 S AO2 NG
TSONGAS'    S AO1 NG G AH0 S
TSONGAS'    T S AO1 NG G AH0 S
BIRDSONG    B ER1 D S AO2 NG
SONGBIRD    S AO1 NG B ER2 D
FOGLESONG    F AA1 G AH0 L S AO0 NG
VOGELSONG    V AA1 G AH0 L S AO0 NG
SONGBIRDS    S AO1 NG B ER2 D Z
PLAINSONG    P L EY1 N S AO2 NG
BOGELSONG    B AA1 G AH0 L S AO0 NG
TSONGAS'S    T S AO1 NG G AH0 S AH0 Z
TSONGAS'S    S AO1 NG G AH0 S AH0 Z
SONGWRITER    S AO1 NG R AY2 T ER0
SONGWRITING    S AO1 NG R AY2 T IH0 NG
SONGWRITERS    S AO1 NG R AY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
song    (n) (s o1 ng)
songs    (n) (s o1 ng z)
evensong    (n) (ii1 v n s o ng)
folksong    (n) (f ou1 k s o ng)
singsong    (n) (s i1 ng s o ng)
songbird    (n) (s o1 ng b @@ d)
songbook    (n) (s o1 ng b u k)
songster    (n) (s o1 ng s t @ r)
evensongs    (n) (ii1 v n s o ng z)
folksongs    (n) (f ou1 k s o ng z)
love-song    (n) - (l uh1 v - s o ng)
part-song    (n) - (p aa1 t - s o ng)
singsongs    (n) (s i1 ng s o ng z)
songbirds    (n) (s o1 ng b @@ d z)
songbooks    (n) (s o1 ng b u k s)
songsters    (n) (s o1 ng s t @ z)
swan-song    (n) - (s w o1 n - s o ng)
love-songs    (n) - (l uh1 v - s o ng z)
part-songs    (n) - (p aa1 t - s o ng z)
songstress    (n) (s o1 ng s t r i s)
swan-songs    (n) - (s w o1 n - s o ng z)
songstresses    (n) (s o1 ng s t r i s i z)
drinking-song    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng)
drinking-songs    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendandacht {f}evensong [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl} | Butterbrot {n} | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]
Gesang {m}song [Add to Longdo]
Gesang {m}; Lied {n}song [Add to Longdo]
Gesangbuch {n}song book; choir book [Add to Longdo]
Kampflied {n}battle song [Add to Longdo]
Kriegslied {n}; Kampflied {n}battle song [Add to Longdo]
Liebeslied {n}love song [Add to Longdo]
Lied {n}; Song {m} | Lieder {pl}song | songs [Add to Longdo]
Liederabend {m}; Matinee {f}song recital; lieder recital [Add to Longdo]
Liederbuch {n}songbook [Add to Longdo]
Minnegesang {m}; Minnesang {m} [mus.]minnesong [Add to Longdo]
Sänger {m} | Sänger {pl}songster | songsters [Add to Longdo]
Sängerin {f}songstress [Add to Longdo]
Schlager {m} [mus.]pop song [Add to Longdo]
Schnulze {f}schmaltzy song [Add to Longdo]
Schwanengesang {m} | Schwanengesänge {pl}swan song | swan songs [Add to Longdo]
Singfest {n}songfest [Add to Longdo]
Singsang {m}singsong [Add to Longdo]
Singvogel {m} [ornith.] | Singvögel {pl}songbird; singing bird | songbirds; singing birds [Add to Longdo]
Spottlied {n} | Spottlieder {pl}satirical song | satirical songs [Add to Longdo]
Texter {m} (Lied-)songwriter [Add to Longdo]
Titelsong {m}; Erkennungslied {n}theme song [Add to Longdo]
Trinklied {n}drinking song [Add to Longdo]
Volkslied {n}; Folksong {m}folk song [Add to Longdo]
Walgesänge {pl}whale songs; whale love songs [Add to Longdo]
Wanderlied {n}hiking song; wandering song [Add to Longdo]
Wiegenlied {n}cradle song [Add to Longdo]
eintönig sprechendsingsonging [Add to Longdo]
um einen Spottpreisfor a song [Add to Longdo]
Nelsongelbkehlchen {n} [ornith.]Hooded Yellowthroat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おけさ節[おけさぶし, okesabushi] (n) okesa song [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
アニソン[, anison] (n) (abbr) anime song [Add to Longdo]
アニメソング[, animesongu] (n) anime song [Add to Longdo]
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover") [Add to Longdo]
コマーシャルソング[, koma-sharusongu] (n) commercial song [Add to Longdo]
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle [Add to Longdo]
コミックソング[, komikkusongu] (n) comic song [Add to Longdo]
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song [Add to Longdo]
サビ;さび[, sabi ; sabi] (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi [Add to Longdo]
シンガーソングライター[, shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P) [Add to Longdo]
ジャズソング[, jazusongu] (n) jazz song [Add to Longdo]
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
ソング[, songu] (n) song; (P) [Add to Longdo]
ソングポスト[, songuposuto] (n) song post [Add to Longdo]
タイトルチューン[, taitoruchu-n] (n) title song (of a RECORD) (wasei [Add to Longdo]
チクルス;ツィクルス[, chikurusu ; tsuikurusu] (n) cycle (e.g. of songs) (ger [Add to Longdo]
チョソングル;チョソンクル[, chosonguru ; chosonkuru] (n) (See ハングル) hangul script (North Korean name) (kor [Add to Longdo]
テーマソング[, te-masongu] (n) Theme song; (P) [Add to Longdo]
トムソンガゼル[, tomusongazeru] (n) Thomson's gazelle [Add to Longdo]
バムバム[, bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P) [Add to Longdo]
ヒットソング[, hittosongu] (n) hit song [Add to Longdo]
フォーク(P);ホーク(P)[, fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P) [Add to Longdo]
フォークソング[, fo-kusongu] (n) folk song; (P) [Add to Longdo]
フルコーラス[, furuko-rasu] (n) whole song (wasei [Add to Longdo]
プロテストソング[, purotesutosongu] (n) protest song [Add to Longdo]
ポピュラーソング[, popyura-songu] (n) popular song [Add to Longdo]
マイフェイバリットソング[, maifeibarittosongu] (exp) my favourite song [Add to Longdo]
ミンネザング[, minnezangu] (n) minnesang (12th-14th century German love song) (ger [Add to Longdo]
メッセージソング[, messe-jisongu] (n) message song [Add to Longdo]
ラブソング[, rabusongu] (n) love song; (P) [Add to Longdo]
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger [Add to Longdo]
ワークソング[, wa-kusongu] (n) work song [Add to Longdo]
亜鳴禽類[あめいきんるい, ameikinrui] (n,adj-no) suboscines (songbirds of suborder Tyranni) [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible) [Add to Longdo]
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song [Add to Longdo]
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song [Add to Longdo]
愛唱歌[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song [Add to Longdo]
愛唱曲[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song [Add to Longdo]
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
遺詠[いえい, iei] (n) posthumous song or poem [Add to Longdo]
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] (n) poem; song; (Buddh.) pilgrim's song [Add to Longdo]
応援歌[おうえんか, ouenka] (n) rooters' song [Add to Longdo]
音曲[おんぎょく, ongyoku] (n) songs with samisen accompaniment; musical performance [Add to Longdo]
音頭[おんど, ondo] (n) (1) (See 音頭を取る・おんどをとる) leading a group of people; someone who leads others into a song by singing the leading notes; (2) workmen's songs; marching songs; (P) [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) [Add to Longdo]
歌い女[うたいめ, utaime] (n) (See 芸者) woman who entertains customers with song and dance [Add to Longdo]
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] thirty six initial consants of Song phonetic theory [Add to Longdo]
三苏[Sān Sū, ㄙㄢ ㄙㄨ, / ] the Three Su father and sons; refers to northern Song literati Su Xun 蘇洵|苏洵, Su Shi 蘇軾|苏轼 and Su Zhe 蘇轍|苏辙 [Add to Longdo]
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, ] don't bother to see me out [Add to Longdo]
不送气[bù sòng qì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
中岳[zhōng yuè, ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ, / ] Mt Song 嵩山 in Henan, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
乾安[Qián ān, ㄑㄧㄢˊ ㄢ, ] Qian'an county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
乾安县[Qián ān xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄢ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian'an county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
五经[Wǔ Jīng, ˇ ㄐㄧㄥ, / ] the Five Classics of Confucianism - namely the Book of Songs 詩經|诗经, the Book of History 書經|书经, the Classic of Rites 禮記|礼记, the Book of Changes 易經|易经, and the Spring and Autumn annals 春秋 [Add to Longdo]
亚松森[Yà sōng sēn, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ, / ] Asunción (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
亚松森[yà sōng sēn, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ, / ] Asuncion (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font [Add to Longdo]
伐柯[fá kē, ㄈㄚˊ ㄎㄜ, ] (cf. Book of Songs) How to fashion an ax handle? You need an ax; fig. to follow a principle; fig. to act as match-maker [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer [Add to Longdo]
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, ] recommend (for admission to school) [Add to Longdo]
俞文豹[Yú Wén bào, ㄩˊ ㄨㄣˊ ㄅㄠˋ, ] Yu Wenbao (lived around 1240), prolific Song dynasty poet [Add to Longdo]
传唱[chuán chàng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄤˋ, / ] (of a song) to pass from person to person [Add to Longdo]
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty [Add to Longdo]
传真发送[chuán zhēn fā sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, / ] fax transmission [Add to Longdo]
传诵[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] widely known; on everyone's lips [Add to Longdo]
传送[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to convey; to deliver [Add to Longdo]
传送带[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, / ] conveyor belt [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
传颂[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to eulogize; to pass on praise [Add to Longdo]
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls [Add to Longdo]
先天下之忧而忧,后天下之乐而乐[xiān tiān xià zhī yōu ér yōu, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄓ ㄧㄡ ㄦˊ ㄧㄡ, hou4 tian1 xia4 zhi1 le4 er2 le4, / ] The first concern is affairs of state, enjoying the pleasure comes later. Quotation from essay On Yueyang Tower 岳陽樓記|岳阳楼记 by Song writer Fan Zhongyan 範仲淹|范仲淹 [Add to Longdo]
光发送器[guāng fā sòng qì, ㄍㄨㄤ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] optical transmitter [Add to Longdo]
克里斯蒂安松[Kè lǐ sī dì ān sōng, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄢ ㄙㄨㄥ, ] Kristiansund (city in Norway) [Add to Longdo]
两宋[Liǎng Sòng, ㄌㄧㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] the Song dynasty (960-1279); refers to the Northern (960-1127) and Southern Song (1128-1279) [Add to Longdo]
六朝[liù cháo, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ, ] the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈 [Add to Longdo]
六经[liù jīng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ, / ] Six Classics, namely Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Book of Rites 儀禮|仪礼, the lost Book of Music 樂經|乐经, Book of Changes 周易|周易, Spring and Autumn Annals 春秋|春秋 [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] icicle [Add to Longdo]
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] triumphal hymn; victory song; paean [Add to Longdo]
分送[fēn sòng, ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ, ] send; distribute [Add to Longdo]
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] criminal procedure [Add to Longdo]
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge [Add to Longdo]
前郭尔罗斯蒙古族自治县[Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú zì zhì xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄦˇ ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
前郭县[Qián guō xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄒㄧㄢˋ, / ] Qian Gorlos Mongol autonomous county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
前郭镇[Qián guō zhèn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄓㄣˋ, / ] Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin [Add to Longdo]
刘宋[Liú Sòng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] Song of the Southern dynasties 南朝宋 (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]
刘宋时代[Liú Sòng shí dài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]
刘裕[Liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420, reigned as Emperor Wudi of Song 宋武帝 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尊厳[そんげん, songen] Wuerde, Erhabenheit [Add to Longdo]
損害[そんがい, songai] Schaden, Verlust [Add to Longdo]
損害賠償[そんがいばいしょう, songaibaishou] Schadenersatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top