หรือคุณหมายถึง solöd?
Search result for

soloed

(182 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soloed-, *soloed*, solo, soloe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soloed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soloed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solo[N] เพลงร้องเดี่ยว, Syn. aria, single part
solo[N] การแสดงเดี่ยว, See also: การบินเดี่ยว, การกระทำเพียงคนเดียว, Syn. solo flight, one-person show
solo[ADJ] ซึ่งทำเพียงคนเดียว
solo[ADV] เพียงลำพัง, See also: โดยลำพัง
solo[VI] ทำเพียงคนเดียว
solon[N] นักกฎหมายเก่งกาจ
soloist[N] นักร้องเดี่ยว
soloist[N] คนเล่นดนตรีชิ้นเดียว
Solomon[N] กษัตริย์อิสราเอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misology(มิสซอล'โลจี) n. ความไม่ไว้วางใจ,ความเกลียดความมีเหตุผล., See also: misologist n.
prednisolone(เพรดนี'โซโลน) n. ยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เป็น glucocorticoid ชนิดหนึ่ง
solo(โซ'โล) n. เพลงร้องเดี่ยว,เพลงบรรเลงเดี่ยว,การแสดงเดี่ยว,ลูกเดี่ยว,การเล่นไพ่คนเดียว,การบินเดี่ยว adj.,adv. เดี่ยว,โดดเดี่ยว,ไม่มีเพื่อน,เปลี่ยว,ลำพัง,อ้างว้าง vi. แสดงเดี่ยว,ร้องเดี่ยว,บรรเลงเดี่ยว pl. -solos,-soli
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
solo(n) การแสดงเดี่ยว,การบินเดี่ยว,เพลงร้องเดี่ยว
soloist(n) ศิลปินเดี่ยว,ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posologyวิทยาพิกัดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitology; nutriology; sitiology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glossologyวิทยาลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threpsology; nutriology; sitiology; sitologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutriology; sitiology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosology; nosonomy; nosotaxyวิทยาการจำแนกโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosologyพยาธิวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nosonomy; nosology; nosotaxyวิทยาการจำแนกโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nosotaxy; nosology; nosonomyวิทยาการจำแนกโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solo instrument musicดนตรีบรรเลงเดี่ยว [TU Subject Heading]
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอน [TU Subject Heading]
Methylprednisoloneเมธิย์ลเพร็ดนิโซโลน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fly solo (vt slang ) ทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียว, โสด
Solofancyผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ และ DotA ที่ใส่แว่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Solonius?Solonius? Party Favors (2010)
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
Fractured cheek, broken nose, left nut swinging solo.แก้มแตก จมูกหัก เหลือไข่โตงเตงไปมาอยู่ข้างเดียว Pilot (2008)
Who will play the solo Libertango, the first piece to start the second half?ใครที่จะเป็นคนเล่นโซโล่ ลิเบอแทงโก เป็นอันดับแรกเพือ่เริ่มการแสดงครึ่งหลัง Beethoven Virus (2008)
But you're saying that we leave him with a solo? Do you think that makes any sense?เธอยังมาบอกให้เราปล่อยเขาเล่นเดี่ยวนี่นะ เธอคิกว่ามันดีแล้วรึไง? Beethoven Virus (2008)
Right him down for the solo, Kang Gun Woo.ใส่ชื่อเขาเป็นคนเล่นเดี่ยว, คังกอนวู Beethoven Virus (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)
[Solo Kang Gun Woo][เดี่ยว คังกอนวู] Beethoven Virus (2008)
Who's going to do Libertango solo?ใครอยากจะมาเล่นโซโล่ Libertango บ้าง? Beethoven Virus (2008)
He will be doing the solo.เขากำลังจะมาเล่นเดี่ยวหน่ะ Beethoven Virus (2008)
I think there's an issue with the soloist.ผมว่าคงเป็นเรื่องคนเล่นเดี่ยวครับ Beethoven Virus (2008)
Sorry, I'm doing a solo from now on.เสียใจด้วย ฉันกำลังฉายเดี่ยวอยู่ตอนนี้ The Bank Job (2008)
Solomon Moretsi.โซโลมอล โมเรสซี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- This Solomon fellow.-โซโลมอลเพื่อนเกลอไง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
There we are. Solomon Moretsi.นั่นไง โซโลมอล โมเรสเซ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
What do you charge Mr Solomon Moretsi?นายคิดค่าธรรมเนียมคุณโชโลมอล โมเรสเซเท่าไหร่กัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The following week, May 17th of this year, surgery was performed at the Princess Marina Hospital in Gaborone and Mr Solomon Moretsi's damaged finger was amputated at the proximal phalangeal joint.ในช่วงเวลา ของวันที่17พฤษภาคมปีนี้ ได้ดำเนินการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลมารีน่าพริ้นเซส เมืองโกโบโรเน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The problem is, I called another insurance company, and last year on May 10th, also not a Wednesday, our friend Solomon lost his finger.ปัญหาก็คือ ฉันโทรหาบริษัทประกันภัยอื่นๆด้วย และปีที่แล้ววันที่10พฤษภาคม ไม่ใช่วันพุธอีกเช่นกัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Solomon Moretsi?คุณโซโลมอล โมเรสเซใช่ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Look, can you do this one solo?- นายจัดการเรื่องนี้คนเดียวได้มั้ย Pineapple Express (2008)
- No, I can't do this solo. Are you crazy?- ฉันทำคนเดียวไม่ได้ นายบ้าแล้วรึไง Pineapple Express (2008)
This is Captain Solo.นี่คือกัปตันโซโล Hell or High Water (2008)
The young soloist step down stage sings from La Bohème.นักร้องเดี่ยวสาว ก้าวลงบันไดสู่เวที ด้วยเพลง ลา บอร์เม่ Hachi: A Dog's Tale (2009)
There's no way this guy is working solo, so if we want to bust you out, we're gonna have to make a little noise up here at the corner.เป็นไปไม่ได้ที่หมอนี่จะทำงานคนเดียว ถ้านายจะสลัดให้หลุด เราคงต้องลงมือนิดหน่อย ตรงหัวมุม Duplicity (2009)
Come on, Dad. My solo's gonna end. Hurry, look.พ๋อฮะ ดูสิ ผมเล่นจะจบแล้ว เร็วสิพ่อ Orphan (2009)
No, man, I'm solo.ไม่มีหรอกพวก ฉันเป็นโสด Emotional Rescue (2009)
You've been soloflexing with your little slut?นายยังฝึกตัวต่อตัวอยู่กับนังนั่นอยู่ใช่มั๊ย? Death Takes a Holiday (2009)
You're talking me, solo, busting hump slinging shards.คุณเดินเข้ามาคุยกับผม ฉายเดี่ยว แม่งจะจับเข้าคุก Breakage (2009)
I guess going solo has really caught up with us lately, huh?ฉันว่าการฉายเดี่ยว เริ่มจะสร้างปัญหา ให้พวกเรา ในระยะหลังนี้ จริงไหม? Bulletproof (2009)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Andjust so we're clear, I want to clear up that hateful rumor... that I was the one who turned that closet case Sandy Ryerson in... because he gave Hank Saunders the solo I deserved.บอกไว้ก่อนนะคะ ที่ลือว่าฉัน... เป็นคนฟ้องเรื่อง แซนดี้ ไรเออรสัน เพราะเขาให้ แฮ้งค์ ชอนเดอร์ ร้องเดี่ยวแทนฉัน Pilot (2009)
Mr. Schuester, do you have any idea how ridiculous it is to give... the lead solo in "Sit Down, You're Rockin' the Boat" to a boy in a wheelchair?คุณชูสเตอร์ ไม่รู้สึกน่าขันเหรอคะ ที่ให้เด็กนั่งรถเข็น ร้องนำเพลง "นั่งลง นายทำให้เราโคลงเคลง" Pilot (2009)
Finn, you're going to take the solo. What?อะไรนะ? Showmance (2009)
No, I-I can't do the solo, Mr. Shue. I'm still learning... learning how to walk and sing at the same time.ผมทำไม่ได้ ผมยังฝึกเดินกับร้อง พร้อมๆกันอยู่ Showmance (2009)
Finn was worried about having to perform a solo at the pep assembly in front of his chromosomally-challenged friends.ฟินน์กังวลที่ต้องร้องนำ ต่อหน้าเพื่อนๆของเค้า Showmance (2009)
You're giving Quinn Fabray the solo?คุณให้ควินน์ ฟาเบรย์ ร้องนำ Showmance (2009)
That's my solo.- มันหน้าที่หนู Showmance (2009)
Solomon Okella from United Nations-- he's the man to get that thing done.โซโลมอน โอเคล่า จาก UN เขาเป็นคนที่จะทำให้เรื่องทั้งหมดนี้จบลง Killing Your Number (2009)
- That's not true. We may have to layer Santana Mercedes over Quinn's solo, but...- ไม่จริงหรอก คงต้องเพิ่มคอรัสให้ ซานทาน่ากับเมอร์เซดีส ให้ท่อนของควินน์... The Rhodes Not Taken (2009)
Mom wants Mrs. Gao to give Darb a solo.แม่อยากให้คุณนายเกา\\ให้เด็ปร้องเดี่ยว Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
No, I don't deserve a solo, okay?ไม่ค่ะ หนูไม่อยากร้องเดี่ยว\ตกลงไหมค่ะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Are you mad about the solo, Darb? I want you to be the best you can be.นี่ลูกโกรธเรื่องร้องเดี่ยว เหรอเด็ป\แม่ต้องการให้ลูกได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Okay, this is all up to you now. You wanted the solo, you wantedทีนี้อยู่ที่เธอล่ะ เธออยากร้องเดี่ยว Sectionals (2009)
Tina's doing the solo.- ใช่ ทีน่าเป็นคนร้องเดี่ยว Preggers (2009)
I think you're being unfair to Tina, who might've been happy about getting her first solo.- แต่ฉันว่าเธอไม่ยุติธรรมกับ ทีน่า ผู้ซึ่งดีใจมาก ที่จะได้เดี่ยวเป็นครั้งแรก Preggers (2009)
Oh, like me taking the solo away from Tina?- อย่างถ้าฉันไม่ให้ทีน่าร้องเดี่ยวงั้นเหรอ? Preggers (2009)
I-I can't give myself to someone who isn't... Brave enough to sing a solo.ฉันไม่ยอมให้คนที่... Mash-Up (2009)
You know, you never told me what you thought of my mash-up solo.เธอยังไม่ได้บอกเลย ว่าแมชอัพของฉันเป็นไง Mash-Up (2009)
I want to audition for the wicked solo. (murmured encouragement)ผมอยากออดิชั่นเพื่อร้องนำ Wheels (2009)
For the big solo.เรเชลจะดวลกับเคิร์ท Wheels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soloWhen he gets up on stage to sing one of his out-of-tune solo, I get so nervous for him that I get sweaty palms.
soloShe played the piano accompaniment for a violin solo.
soloThe concert began with a piano solo.
soloHe overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.
soloIn the absence of my travel partner I took several solo trips.
soloStanding solo in the sun.
soloLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
soloCharles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927.
soloNancy set out on a solo journey.
soloI plan to play a flute solo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดี่ยว[ADV] solo, See also: alone, Syn. เดียว, ลำพัง, คนเดียว, โดดเดี่ยว, โดด, ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว, ผู้เดียว, Example: เขาบินเดี่ยวไปอเมริกา, Thai definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย
เดี่ยว[V] play (musical instrument) solo, Syn. เล่น, บรรเลง, Example: เขาเคยแสดงฝีมือโดยเดี่ยวระนาดพร้อมกันถึง 5 ราง, Thai definition: แสดงฝีมือการเล่นดนตรีคนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adv.] (dīo = dio) EN: solo ; alone   FR: en solo ; seul ; tout seul
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine   FR: posologie [f]
แก่นโลกชั้นใน [n. exp.] (kaen lōk channai) EN: inner core   FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLO    S OW1 L OW2
SOLOS    S OW1 L OW0 Z
SOLOW    S AA1 L OW0
SOLON    S OW1 L AH0 N
SOLOFF    S AA1 L AO0 F
SOLOMOS    S AA1 L AH0 M OW0 S
SOLORIO    S OW0 L AO1 R IY0 OW0
ABSOLOM    AE1 B S AH0 L AH0 M
SOLOWAY    S OW1 L OW0 W EY2
SOLOMON    S AA1 L AH0 M AH0 N
SOLOMAN    S OW0 L OW0 M AE1 N
CONSOLO    K AA0 N S OW1 L OW0
SOLODAR    S AA1 L AH0 D ER0
SOLOIST    S OW1 L OW2 IH2 S T
SOLOISTS    S OW1 L OW2 IH2 S
SOLOISTS    S OW1 L OW2 IH2 S S
SOLOISTS    S OW1 L OW2 IH2 S T S
SOLOVIEV    S AA1 L OW0 V IY2 V
SOLORZANO    S OW0 L AO0 R Z AA1 N OW0
SOLOMON'S    S AA1 L AH0 M AH0 N Z
WESOLOWSKI    V EH0 S AH0 L AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solo    (n) (s ou1 l ou)
Solon    (n) (s ou1 l o n)
solos    (n) (s ou1 l ou z)
soloist    (n) (s ou1 l ou i s t)
soloists    (n) (s ou1 l ou i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleingang {m} [sport]solo run [Add to Longdo]
Posologie {f}; Dosierungskunde {f}posology [Add to Longdo]
Solist {m} | Solisten {pl}soloist | soloists [Add to Longdo]
Solo {n}solo [Add to Longdo]
Solo {n} [sport]solo attempt; solo run [Add to Longdo]
Solo {n}stand-alone [Add to Longdo]
Sologesang {n} [mus.]solo [Add to Longdo]
Solokonzert {n}concertino [Add to Longdo]
Solostimme {f} | Solostimmen {pl}solo part | solo parts [Add to Longdo]
Solotänzer {m}; Solotänzerin {f}principal dancer; soloist [Add to Longdo]
Vortrag {m}; Solovortrag {m}; Konzert {n} | Vorträge {pl}recital | recitals [Add to Longdo]
alleingehendsoloing [Add to Longdo]
ging alleinsoloed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
ソリスト(P);ソロイスト[, sorisuto (P); soroisuto] (n) soloist (fre [Add to Longdo]
ソロ[, soro] (n,adj-no) solo (ita [Add to Longdo]
ソロアルバム[, soroarubamu] (n) solo album [Add to Longdo]
ドラムソロ[, doramusoro] (n) drum solo [Add to Longdo]
ボーカルソロ[, bo-karusoro] (n) vocal solo [Add to Longdo]
マカロニペンギン[, makaronipengin] (n) macaroni penguin (Eudyptes chrysolophus) [Add to Longdo]
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger [Add to Longdo]
一人芝居;独り芝居[ひとりしばい, hitorishibai] (n,vs) one man show; performing solo; monodrama [Add to Longdo]
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
雅歌[がか, gaka] (n) Song of Solomon (book of the Bible); Song of Songs; Canticle of Canticles [Add to Longdo]
単走[たんそう, tansou] (n) first or solo run in a race (grand prix, horse race, etc.) [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] (n,adj-no) sole; independence; single; solo (flight); (P) [Add to Longdo]
単独飛行[たんどくひこう, tandokuhikou] (n) solo flight [Add to Longdo]
段物[だんもの, danmono] (n) musical (dramatic) piece in several acts; type of koto solo; lively type of shamisen song [Add to Longdo]
独演[どくえん, dokuen] (n,vs) solo; solo performance; (P) [Add to Longdo]
独演会[どくえんかい, dokuenkai] (n) (holding of) a solo recital or performance [Add to Longdo]
独吟[どくぎん, dokugin] (n,vs) vocal solo [Add to Longdo]
独参[どくさん, dokusan] (n) (See 問答) private interview with a Zen Master (lit. solo visit) [Add to Longdo]
独唱[どくしょう, dokushou] (n,vs) vocal solo; (P) [Add to Longdo]
独奏[どくそう, dokusou] (n,vs,adj-no) (instrumental) solo; recital; (P) [Add to Longdo]
独奏会[どくそうかい, dokusoukai] (n) solo recital [Add to Longdo]
独奏楽器[どくそうがっき, dokusougakki] (n) solo instrument [Add to Longdo]
独奏曲[どくそうきょく, dokusoukyoku] (n) solo (musical work) [Add to Longdo]
独奏者[どくそうしゃ, dokusousha] (n) soloist [Add to Longdo]
独走[どくそう, dokusou] (n,vs) (1) running alone; running solo; (2) having a large lead (over the others); being far ahead (of everyone else); (3) having one's own way; ignoring others' opinions and acting as one wishes; arbitrary action; (P) [Add to Longdo]
鼻科学[びかがく, bikagaku] (n) rhinology; nasology [Add to Longdo]
鳴子百合[なるこゆり;ナルコユリ, narukoyuri ; narukoyuri] (n) (uk) Solomon's seal; Polygonatum falcatum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所罗门[Suǒ luó mén, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Solomon (name) [Add to Longdo]
所罗门群岛[Suǒ luó mén qún dǎo, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Solomon Islands in southwest Pacific [Add to Longdo]
撒罗满[Sā luó mǎn, ㄙㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˇ, / 滿] Solomon (name) [Add to Longdo]
独唱[dú chàng, ㄉㄨˊ ㄔㄤˋ, / ] (in singing) solo; to solo [Add to Longdo]
独奏[dú zòu, ㄉㄨˊ ㄗㄡˋ, / ] solo [Add to Longdo]
索国[Suǒ Guó, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] Solomon Islands [Add to Longdo]
索罗门[Suǒ luó mén, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ, / ] Solomon (name); Solomon (Islands) [Add to Longdo]
雅歌[yǎ gē, ㄧㄚˇ ㄍㄜ, ] part of the Book of Songs 詩經|诗经; a song; a poem set to elegant music; a refined chant; the biblical Song of Solomon [Add to Longdo]
霍尼亚拉[huò ní yà lā, ㄏㄨㄛˋ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄚ, / ] Honiara (capital of Solomon Islands) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独吟[どくぎん, dokugin] Sologesang, Solovortrag [Add to Longdo]
独唱[どくしょう, dokushou] -Solo (Gesang) [Add to Longdo]
独奏[どくそう, dokusou] -Solo [Add to Longdo]
独演[どくえん, dokuen] Solo, Solovortrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top