ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solidly

S AA1 L AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solidly-, *solidly*, solid
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I just wept solidly for ten minutes.ฉันร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดอยู่ตั้ง 10 นาที Hope Springs (2003)
It's located solidly on the meridian of misery.ตรึงอยู่ ณ พิกัด เส้นแวงวังวนอันทนทุกข์ How to Train Your Dragon (2010)
You know how much damage I could do? I'm solidly built.คุณรู้ไหม ผมทำความเสียหายได้แค่ไหน ผมยิ่งแข็งแรงด้วยสิ Dreamy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solidlyWe are solidly behind you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่น(adv) securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai Definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่น[naen] (adv) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
เต็ม ๆ[tem-tem] (adv) EN: fully ; solidly ; in full ; completely

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLIDLY S AA1 L AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidly (a) sˈɒlɪdliː (s o1 l i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
solidarischsolidly united [Add to Longdo]
stabil gebautsolidly built; solid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっしり[gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
堅太り;固太り[かたぶとり, katabutori] (adj-na,n) solidly built person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidly \Sol"id*ly\, adv.
   In a solid manner; densely; compactly; firmly; truly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidly
   adv 1: as an undiversified whole; "the unions voted solidly for
       Roosevelt"
   2: with strength and soundness; "a solidly built house"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top