ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smuggle out

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smuggle out-, *smuggle out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smuggle out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smuggle out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smuggle out[PHRV] ลักลอบนำออก, Ant. smuggle in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My sister was going to smuggle out... a sample of the virus they were developing.น้องสาวของฉันกำลังจะแอบเอาออกไปด้วย... ตัวอย่างของไวรัส พวกเขากำลังพัฒนา Resident Evil (2002)
Those sterilizing machines are too cumbersome to smuggle out of the hospital.เครื่องฆ่าเชื้อพวกนั้น รุ่มร่ามเกินไป ที่จะแอบเอาออกมาจากโรงพยาบาล Spilt Milk (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top