Search result for

smileys

(61 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smileys-, *smileys*, smiley
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา smileys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *smileys*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Smiley face.Smiley-Gesicht. I Know Who You Are (2017)
Thank you for carving a smiley face in my grilled cheese sandwich.ขอบคุณที่ทำหน้ายิ้ม บนแซนด์วิชกริลล์ชีสของผมฮะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
- Okay, I gotta ask, what's with the ear-to-ear, smiley?โอเค ฉันคงต้องถามแล้วล่ะ อะไรทำให้เธอยิ้มปากฉีกแบบนี้? Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I mean, "June 6 at the Plaza," smiley face? What's next, hearts over her I's?วันที่ 6 มิ.ย.ที่พลาซากับรูปหน้ายิ้ม ต่อไปจะใส่รูปหัวใจที่จุดตัวไอรึไง Bride Wars (2009)
Oh, them smiley ones-- they always give me the willies.โอ้ พวกเขายิ้มครั้งนึง มันมักทำให้ผมกลัว The Death of the Queen Bee (2010)
I got french toast with a whipped cream smiley face.พ่อได้กินขนมปังปิ้งแบบฝรั่งเศส ที่มีวิปครีมเป็นหน้ารูปยิ้ม Under the Gun (2010)
Add a smiley face and a heart what name should I write?เพิ่มรูปยิ้ม และหัวใจ ให้ใครเอ่ยบอกชื่อครับ Love in Disguise (2010)
Mr. Smiley face.พ่อหนุ่มยิ้มหวานนนนน It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Cleveland clinic sent you a whole bunch of smiley faces.คลีฟแลนด์คลีนิกส่งสไมลี่มาเพียบเลย Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
You drew a smiley face.คุณวาดหน้ายิ้ม Kryptonite (2011)
Yeah, I always just thought he was a big, smiley doofus.แต่ครูคิดผิด Choke (2012)
Yes. Kind of smiley.อ่อใช่ มันแทบประกายออกมาเลยละ Crazy (2012)
This damn lady with these smiley face stickers.นี่ผู้หญิงแช่งกับเหล่าน สติกเกอร์หน้ายิ้ม. Nurse 3D (2013)
There are no smiley face people here.ไม่ม คนหน้ายิ้มที่นี่. Nurse 3D (2013)
I hate these smiley face people.ฉันเกลียด ยิ้มเหล่านี้ต้องเผชิญกับคน. Nurse 3D (2013)
What's... See, no, honey, I'm not really the smiley face type.ดูไม่, น้ำผึ้ง, ฉันไม่ได จริงๆชนิดหน้ายิ้ม. Nurse 3D (2013)
Hey, you got any more of those smiley face stickers?เฮ้คุณได้อีกต่อไป ของผู้ที่มีสติกเกอร์หน้ายิ้ม Nurse 3D (2013)
Sticking her smiley little face into places it shouldn't be.ติดใบหน้าน้อยของเธอยิ้ม ในสถานที่ที่มันไม่ควรจะ. Nurse 3D (2013)
They got it listed under "Smiley Face Bitch."พวกเขาได้รับมัน อยู่ภายใต้ ยิ้มใบหน้านัง. Nurse 3D (2013)
What's got you all smiley?ยิ้มอะไรเหรอ? Burned (2013)
[Phone beeps] What have you got there, smiley?มีอะไรเหรอ สไมล์ลี่? Pizza Box (2013)
You know, I asked Talbot what it meant, the smiley face.คุณรู้ไหม ผมถามทัลบ็อต ว่ามันหมายถึงอะไร หน้ายิ้ม The Red Barn (2013)
What about you over there, smiley?แล้วเธอตรงนั้นว่าไงล่ะ American Gothic (2013)
Any punk killer who wants to fool with you can paint a smiley face on the wall.ฆาตกรไร้สาระทีพยายามเล่นเกมส์กับนาย ชอบเขียนหน้ายิ้มที่ข้างฝา Red John's Rules (2013)
She doesn't have to be all laughing and smiley.เธอไม่จำเป็นต้อง หัวเราะ หรือยิ้่มอะไรทั้งหมดนั่น Win Some, Lose Some (2013)
Shut up, Smiley! Shut up. Smiley, down.หุบปาก สไมล์ลีย์ หุบปาก สไมล์ลีย์ หมอบลง Of Mice and Men (1992)
- Shut up, Smiley.- หุบปากได้แล้ว สไมล์ลีย์ Of Mice and Men (1992)
Smile. You're at Mr. Smiley's.ยิ้มค่ะ คุณถึงร้านมิสเตอร์สไมล์ลีย์แล้ว American Beauty (1999)
I'd like the Big Barn Burger, Smiley Fries and an orange soda.ขอเบอร์เกอร์ใหญ่ มันฝรั่งทอด กับน้ำส้มโซดา American Beauty (1999)
Smile. You're at Mr. Smiley's. That'll be 4.98, please.ยิ้มค่ะ คุณถึงร้านมิสเตอร์สไมล์ลีย์ ทั้งหมด 4.98 เหรียญค่ะ American Beauty (1999)
- Would you like some Smiley sauce?-รับสไมล์ลีย์ซอสมั้ยคะ American Beauty (1999)
I need that Super Smiley with cheese ASAP!ขอซูปเปอร์สไมล์ลีย์กับชีส American Beauty (1999)
I'll have a Double Smiley sandwich,ขอดับเบิ้ลสไมล์ลีย์แซนด์วิช American Beauty (1999)
I'm flattered. Smile! You're at Mr. Smiley's!ยิ้มครับ คุณอยู่ที่มิสเตอร์สไมล์ลีย์ American Beauty (1999)
I want you to be happy. Would you like Smiley Sauce with that?ผมอยากให้คุณรู้สึกดี รับสไมล์ลีย์ซอสเพิ่มมั้ยครับ American Beauty (1999)
I asked for clean, athletic, smiley. She sent dirty, tired and paunchy.ฉันให้หาแบบนักกีฬาสะอาดสะอ้าน ดันส่งพุงพลุ้ยสกปรกไป The Devil Wears Prada (2006)
I'm sure one of his smiley face tats is for a dead witness.ฉันเเน่ใจว่าเขาจะยิ้มเเฉ่งพอใจ ที่ได้เป็นคนฆ่าพยาน The Revelator (2008)
All right, smiley.Okay, SmileyA Pocketful of Steele (1984)
Happy face!SmileyRepo Man (1984)
This is Major Smiley of the US Air Force.Hier spricht Major Smiley von der U.S. Air Force. Iron Eagle (1986)
A little hoedown town called Smiley.Ein Kaff namens SmileyJack in the Box (1987)
This is Smiley, Arkansas, isn't it?Ich bin in Smiley, Arkansas, oder? Jack in the Box (1987)
A little hoedown town called Smiley.- Pete. - Ein Kaff namens SmileyJack in the Box (1987)
"What on earth brought a man about town like Jack Dalton to Smiley, Arkansas?"Was, zum Teufel, brachte Jack Dalton in ein Dorf namens Smiley in Arkansas? Jack in the Box (1987)
You know, your friend Dalton, he had a penchant for getting in trouble here.Ihr Freund Dalton hatte so eine Art, sich hier in Smiley Ärger aufzuhalsen. Jack in the Box (1987)
If you stick around long enough you may notice that most of the citizens in Smiley have this redneck view of things.Wenn Sie 'ne Weile hier sind, werden Sie merken, dass die meisten Einwohner in Smiley echte Rednecks sind. Jack in the Box (1987)
Welcome to Smiley, boy.Willkommen in SmileyJack in the Box (1987)
Smiley, Buck, you cheap sons of bitches.Smiley, Buck, ihr elenden Drecksäcke. Two Moon Junction (1988)
That's good, Smiley.Stimmt, SmileyTwo Moon Junction (1988)
- What happened, Smiley?- Was passiert ist, SmileyThe Challenge (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smiley'Don't worry. I'm doing fine. :-) ' "Eh ... smiley-face?"

CMU English Pronouncing Dictionary
SMILEY    S M AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Smiley    (n) (s m ai1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スマイリー[, sumairi-] (n) {comp} smiley (face made up of characters); emoticon [Add to Longdo]
スマイリーフェイス[, sumairi-feisu] (n) {comp} smiley faces [Add to Longdo]
スマイリーマーク[, sumairi-ma-ku] (n) {comp} smiley mark [Add to Longdo]
スマイルマーク[, sumairuma-ku] (n) {comp} smiley (wasei [Add to Longdo]
フェイスマーク[, feisuma-ku] (n) {comp} smiley (wasei [Add to Longdo]
顔文字[かおもじ, kaomoji] (n) smiley (face made up of characters); emoticon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated [Add to Longdo]
笑脸[xiào liǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] smiling face; smiley :) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top