ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

single man

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single man-, *single man*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Married woman, single man, scandalous affair.หญิงแต่งงานแล้วกับหนุ่มโสด คนนินทาได้ Punchline (1988)
can do nothing... to save a single man from death.แต่ไม่อาจ ช่วยคนคนเดียวให้พ้นจากความตาย Milarepa (2006)
That a single man in possession of a good fortune"ว่าผู้ชายโสดที่มีเงินมากมาย" Becoming Jane (2007)
Even if I don't have a single man leftถึงจะเหลือข้าเป็นคนสุดท้าย Three Kingdoms (2008)
And no one single man can win that war, Not even if they strap nukes on him.ไม่มีใครชนะสงคราม ด้วยตัวคนเดียว ต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์ Mash-Up (2009)
And, as of about some time ago, I am officially a single man.และ ในฐานะที่ประมาณ... ...ซักพักที่ผ่านมา ผมประกาศโสดอย่างเป็นทางการ Burlesque (2010)
Marcus, you were raised by a single man who dates girls I went to high school with.มันยาวกว่า,ใส่ซะ Our Family Wedding (2010)
Do you know what it means to ask for a ride in a car with no one other than a single man?คุณรู้ไม๊ว่าหมายความว่าอะไร ที่คุณขอขึ้นรถผู้ชาย Episode #1.6 (2010)
Morbidly obese, the undisguised halitosis of a single man living on his own.สุขภาพย่ำแย่ เป็นโรคอ้วน เหม็น อยู่ตัวคนเดียว A Scandal in Belgravia (2012)
A single man placed upon its crest would have clear view for many miles in all direction.คนเดียว วางอยู่บนยอด ล่วงหน้าโรมันเห็นได้อย่างง่ายดาย Chosen Path (2012)
A single man carried by swift purpose could return with reinforcements...ชายเพียงคนเดียว ที่ดำเนินการโดยวัตถุประสงค์รวดเร็ว จะกลับมา มีการเพิ่มกำลัง ... Empty Hands (2012)
Let these men not fall here tonight in the honor of a single man, but in the arena before all of Capua!ปล่อยให้คนเหล่านี้ไม่ได้ ตกอยู่ที่นี่คืนนี้ ในเกียรติของชายคนเดียว แต่ในเวที ก่อนที่ทั้งหมดของปัว! Empty Hands (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
single manThe class is too large to be taught by a single man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายโสด[N] bachelor, See also: single man, Syn. หนุ่มโสด, คนโสด, คนไม่มีลูกไม่มีเมีย, Ant. หญิงโสด, Example: ชายโสดมีอิสระเสรีภาพในการติดต่อเกี่ยวข้องกับหญิง หรือเที่ยวนัดกับหญิงหลายคนได้, Count unit: คน, Thai definition: ชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top