ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

single woman

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single woman-, *single woman*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
single womanหญิงโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
there are explanations that it represents women who are single single woman?พวกเขาเป็นตัวแทนที่อธิบายสิ่งเหล่านั้น ผู้หญิงที่เป็นโสด ผู้หญิงโสด? Sapuri (2006)
AND VICTIM 5 WAS A 28-YEAR-OLD SINGLE WOMAN,เหยื่อรายที่ห้า เป็นหญิงโสดอายุ28 Zoe's Reprise (2009)
That i like being the strong, single woman on her own,ว่าฉันชอบการเป็นหญิงโสดแข็งแกร่งที่อยู่ด้วยตัวเองได้ Bargaining (2009)
You're wondering why i'm so focused on a single womanคุณกำลังกังวลใจว่า ทำไมฉันจึงพุ่งประเด็นสนใจ ไปที่ผู้หญิงเพียงคนเดียว A Bright New Day (2009)
Why is he stripping in front of a single woman like that?ทำไมถึงได้กล้าเปลือยต่อหน้าสาวโสดอย่างนั้? Oh! My Lady (2010)
It's not like there's only a single woman you call your woman.มันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะ ที่เธอเรียกว่าเป็นผู้หญิงของเธอ Episode #1.15 (2010)
It's completely inappropriate for a single woman to entertain a man in private.การที่หญิงสาวโสด ไปอยู่ตามลำพังกับผู้ชาย เป็นเรื่องไม่เหมาะอย่างยิ่ง The Cohabitation Formulation (2011)
Penny, listen, I hope you're not doing this 'cause of you and me, because I have a girlfriend, and you're a single woman...เพนนี ฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้ เพราะเรื่องเธอกับฉันหรอกนะ เพราะฉันมีแฟนใหม่ แต่เธอยังโสด... The Skank Reflex Analysis (2011)
That's risky for a single woman, leaving a key out like that.นั่นเสี่ยงมากนะที่หญิงตัวคนเดียว จะทิ้งกุญแจไว้แบบนั้น Hope (2011)
Anything you want to do for the last ten minutes as a single woman?เธอมีเวลาเหลืออีก 10 นาที ก่อนจะกลายเป็นผู้หญิงมีสามีนะ มีอะไรที่คุณอยากจะทำอีก Episode #1.20 (2011)
Dorota told me it's your first official day as a single woman.โดโรต้าบอกฉันแล้ว ว่าวันนี้เธอเป็นโสดอย่างเป็นทางการ It Girl, Interrupted (2012)
Dorothy Mantooth was a hard-working single woman who raised seven children on her own and she remained sexually active till the day she died.โดโรธี Mantooth เป็น ผู้หญิงคนเดียวที่ทำงาน ที่ยกเจ็ดลูกกับเธอเอง และเธอยังคงใช้งานทางเพศ จนถึงวันที่เธอเสียชีวิต Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หญิงโสด[N] unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หญิงโสด[n. exp.] (ying sōt) EN: spinster ; unmarried woman ; single woman   FR: célibataire [f] ; femme célibataire [f] ; vieille fille [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top