ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sich bedanken

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sich bedanken-, *sich bedanken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sich bedanken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sich bedanken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They have come to thank you for your leniency.Sie wollen sich bedankenLe Bossu (1959)
Why am I wasting my breath?Der wird sich bedankenAccattone (1961)
Maybe he's saying thanks.Vielleicht will er sich bedankenSaint-Tropez Blues (1961)
You can thank me.Sie können sich bedankenThe Eye of the Monocle (1962)
You could thank us! Thank you, sir!- Sie könnten sich bedankenThe Eye of the Monocle (1962)
Yeah, he dropped by to thank me.Ja. Er wollte sich bedankenTokyo Drifter (1966)
Here comes the fella you should thank.Hier kommt der Mann, bei dem Sie sich bedanken sollten. Blackbeard's Ghost (1968)
But we don't know why you're thanking us, Olivia.Aber wir wissen nicht, warum Sie sich bedanken, Olivia. The Test (1976)
I thought you'd thank me.Ich dachte, Sie würden sich bedankenRepentance (1984)
He's gonna charm the feds to death.Die werden sich bedankenThe Rocketeer (1991)
Hey, you better thank him for saving your car.Hey, Sie sollten sich bedanken. Er hat Ihren Wagen gerettet. Split Decision (1991)
He said to thank you for not taking his memories away.Er möchte sich bedanken, dass Sie ihm seine Erinnerungen gelassen haben. RoboCop 3 (1993)
My employer sends his gratitude. A most unexpected benefit.Mein Auftraggeber möchte sich bedanken für diesen unerwarteten Vorzug. The Usual Suspects (1995)
Captain Sisko bet me that you would thank him for the rescue before you started complaining.Captain Sisko wettete, dass Sie sich bedanken, bevor Sie sich beschweren. The Way of the Warrior (1995)
I wasn't sure if he was getting a box ready for me or if he just wanted to say thanks for the business.Ich wusste nicht, ob er einen Sarg für mich vorbereitete, oder ob er sich bedanken wollte. Last Man Standing (1996)
He asked what he could do for me in return, and I said surprise me.Er wollte sich bedanken und ich sagte: ""Überrasch mich. "" Messages from Earth (1996)
You know, you still haven't said thank you.Sie wollten sich bedankenPearl Harbor (2001)
He said he was in your debt, and wanted to thank you.Er stand in lhrer Schuld und wollte sich bedankenMillennium Actress (2001)
- Calling to say thanks?- Ob die sich bedanken wollen? Sleeping Dogs (2002)
I'm the one who's supposed to be thanking you.Ich bin es, die sich bedanken muss. Ambiguous (2003)
She wanted to say thank you for taking care of me.Sie wollte sich bedanken. Weil ihr euch um mich gekümmert habt. Thirteen (2003)
He'd thank you himself.Sonst würde er sich bedankenSeabiscuit (2003)
- He's saying thank you.- Er will sich bedankenMr. Monk and the Panic Room (2004)
And besides, this way the people of Nettlestone can join us and say thank you.Und außerdem können die Menschen von Nettlestone mit uns feiern und sich bedankenA Good Day to Die (2007)
Well he can thank me himself once I've saved his life.Er kann sich bedanken, wenn ich sein Leben gerettet habe. Netherbeast Incorporated (2007)
He wanted to thank me.- Er wollte sich bedankenCounter Investigation (2007)
They revived him - but before he could thank them, he was bitten by a snake.Es gelang ihnen, Paulus wiederzubeleben. Doch bevor er sich bedanken konnte, wurde der Apostel von einer Schlange gebissen. The Lost Treasure of the Knights Templar III: The Mystery of the Snake Crown (2008)
Hey, Corey wanted to say thanks.Hey, Corey will sich bedankenHot Spot (2009)
Not that you are thanking me.Nicht, nicht, dass Sie sich bedanken müssten. Chuck Versus the Best Friend (2009)
Listen to this.Wir gewinnen. Er will sich bedankenChange of Plans (2009)
He wanted to thank you.Er wollte sich bedanken10 to 11 (2009)
She's here to thank you for saving her life.Sie möchte sich bedanken, dass Du ihr Leben gerettet hast. Pilot (2009)
Anybody would be lucky to have a father such as you.Jeder kann sich bedanken für einen Vater wie Sie. Hop (2011)
They want to thank us for helping them.Sie wollen sich bedankenChupacabra (2011)
These are from Sammy, as a way of saying thank you for bringing him home last week...Hallo. Die sind von Sammy. Er möchte sich bedanken, dass Sie ihn letzte Woche heimbrachten... Duplicity (2011)
You could 'thank' me.- Sie könnten sich bedankenPopulaire (2012)
Thank you for saving my life. And you, too, detective. No way.Das medizinische Wunder will sich bedankenThis Is How a Heart Breaks (2012)
Did you think she was going to smile and say thank you?Dachtest du etwa, sie würde lächeln und sich bedankenThe Wind Rises (2013)
Well, some of us would say thank you when someone else hunts down their breakfast for them.Nun, manche von uns würden sich bedanken, wenn jemand anders für sie das Frühstück erlegt. The Climb (2013)
And when I call Crowley to inform him that I've single-handedly caught the Winchesters, if he even answers my call, think I'll get a "Thank you"?Wenn ich Crowley anrufe, um ihm zu sagen, dass ich allein die Winchesters gefangen habe... Falls er antwortet, glaubst du, er wird sich bedankenCaptives (2014)
Well, they will thank me at their next wedding.Deine. Dann können sie sich bedankenA Good Run of Bad Luck (2014)
You know, thank you, kiss the ring.Er wollte sich bedankenThe King and I (2016)
It's him you should be grateful to.Bei ihm können Sie sich bedankenHeadshot (2016)
He will say thank you to whatever god sent you back to him.Er wird sich bedanken, egal, welcher Gott Sie zu ihm zurückschickt. Git Gone (2017)
He'll thank you personally.Er wird sich bedankenAntoine and Antoinette (1947)
A press agent eats a columnist's dirt and is expected to call it manna.Ein PR-Agent wird vom Kolumnisten getreten und soll sich bedankenSweet Smell of Success (1957)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich bedanken(vt) |bedankte sich, hat sich bedankt| (+ bei jmdm für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er hat sich bei mir für meinen Rat bedankt. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. danken,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich bedanken | bedankend | bedankt | bedankt sich | bedankte sichto thank | thanking | thanked | thanks | thanked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sich bedanken /ziçbədaŋkən/
   to thank

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top