ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shovel in

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shovel in-, *shovel in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shovel in[PHRV] แซะด้วยพลั่วหรือเสียม, See also: ตักด้วยพลั่วหรือเสียม, เซาะด้วยพลั่วหรือเสียม
shovel into[PHRV] เจาะหรือขุดด้วยพลั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll shovel in just enough earth to cover me. Tomorrow, a casket is lowered onto me.เอาดินกลบศพฉันให้แค่พอมิด วันพรุ่งนี้ เอาโลงศพมาฝังเหนือฉันอีกที Mr. Brooks (2007)
He threw the shovel in here and said he was gonna bury me.เขาโยนพลั่วที่น และบอกว่าเขากำลังจะฝังฉัน. The Call (2013)
Uh, if you happen to find Mike mulligan's steam shovel in there,เอ่อ ถ้าเธอเจอหนังสือเครื่องจักร ของไมค์ มัลลิแกนในนั้น Dead to Me (2013)
There's a shovel in the backseat.มีพลั่วอยู่ที่เบาะหลัง Mors Praematura (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shovel in
   v 1: earn large sums of money; "Since she accepted the new
      position, she has been raking it in" [syn: {rake in},
      {shovel in}]
   2: eat a large amount of food quickly; "The children gobbled
     down most of the birthday cake" [syn: {garbage down}, {gobble
     up}, {shovel in}, {bolt down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top