Search result for

shoppings

(289 entries)
(3.2727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shoppings-, *shoppings*, shopping
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา shoppings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *shoppings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopper[N] ผู้เดินซื้อของตามร้าน, See also: ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน, Syn. customer, purchaser
shopper[N] หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
grasshopper[N] ตั๊กแตน, Syn. katydid
grasshopper[N] เครื่องดื่มค็อกเทลชนิดหนึ่ง
grasshopper[N] เครื่องบินเล็ก, See also: เครื่องบินเล็กและเบา
shopping bag[N] ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย
shopping mall[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping arcade[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping center[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
shopping centre[N] ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
window-shopping[IDM] นิสัยของการชอบเดินดูสินค้าแต่ไม่ซื้อ
knee-high to a grasshopper[IDM] ไม่สูงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
shopping(ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน,สรรพสินค้าในร้าน,ของทั้งหมดที่ซื้อ,การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า
shopping centern. ศูนย์การค้า
shopping centren. ศูนย์การค้า
shopping malln. ร้านสรรพสินค้าที่เข้าได้เฉพาะคน (ไม่มีบริเวณจอดรถ)

English-Thai: Nontri Dictionary
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน
shopper(n) ลูกค้า,คนซื้อของ
shopping(n) การชอปปิ้ง,การเดินซื้อของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teleshoppingการเลือกซื้อทางไกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
teleshoppingการเลือกซื้อทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Shoppingการซื้อของ [TU Subject Heading]
Shopping centersศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Teleshoppingเทเลช้อปปิ้ง [TU Subject Heading]
Teleshopping equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทเลช้อปปิ้ง [TU Subject Heading]
Doctor Shoppingไปพบแพทย์หลายๆท่าน [การแพทย์]
Grasshoppersตั๊กแตน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What? You mean to tell me you take orders from a grasshopper?คุณหมายถึงจะบอกฉัน ว่าคุณใช้คำสั่ง Pinocchio (1940)
Grasshopper?ตั๊กแตน? Pinocchio (1940)
It wouldn't hurt you to take orders from your grasshopp--มันจะไม่เจ็บให้คุณสามารถใช้ คำสั่ง Pinocchio (1940)
All the shopping malls are closed.-ร้านค้าเจ๊งหมดแล้วทุกร้านด้วยนะ Day of the Dead (1985)
I guess a more experienced shopper could've gotten more for your seven cents.โทษที เวิร์น ฉันว่านักช๊อปที่มี ประสบการณ์มากกว่าคงซื้อได้มากกว่า สำหรับ เจ็ดเซ็นต์ของนายว่ะ Stand by Me (1986)
I look like a large, unmade bed with a shopping bag attached.ผมมองเหมือนที่มีขนาดใหญ่มีเตียงนอนที่มีกระเป๋าช้อปปิ้งที่แนบมา The Russia House (1990)
They're preparing a shopping list for Dante.พวกเขากำลังเตรียมรายการช้อปปิ้งสำหรับ Dante The Russia House (1990)
This is it. The shopping list.นี้มันคือ รายการช้อปปิ้ง The Russia House (1990)
Sir, the shopping list...เซอร์รายการช้อปปิ้ง ... The Russia House (1990)
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
They wanted the shopping list."พวกเขาต้องการรายการช้อปปิ้ง". The Russia House (1990)
Rumour has it that the shopping list was really a brilliant deception, planted on the Russians by our clever Russell, who also started the rumour.ข่าวลือมีว่ารายการช้อปปิ้งเป็นเรื่องหลอกลวงสดใส ปลูกในรัสเซียโดยรัสเซลฉลาดของเรา ที่ก็เริ่มมีข่าวลือ The Russia House (1990)
I wanted to go shopping. Can I get some money?ฉันอยากไปช็อปปิ้ง ขอเงินหน่อยได้ไหม Goodfellas (1990)
Let's go shopping.ไปช็อปปิ้งกัน Goodfellas (1990)
What, were you guys grocery shopping?อะไรเนี่ย พวกแกเปิดร้านของชำกันรึไง Goodfellas (1990)
I went to Bal Harbor, did a little shopping.ไปช้อปปิ้งมา The Bodyguard (1992)
And while you're at it, you can do the rest of the shopping as well.แล้วถ้าจะไป ก็ซื้อของอย่างอื่นมาด้วย The Cement Garden (1993)
I'm going grocery shopping. You want some milk?ฉันจะไปซื้อของที่ร้านโชวห่วย อยากได้นมหรือเปล่า Léon: The Professional (1994)
I'll clean your place. I'll do the shopping.ฉันจะทำความสะอาด ฉันจะไปซื้อของ Léon: The Professional (1994)
Go shopping alone, like before.ไปซื้อของคนเดียวเหมือนเมื่อก่อน Léon: The Professional (1994)
I just went shopping and I came back, and they were everywhere.ฉันแค่ไปซื้อของ พอกลับมา พวกมันก็เต็มไปหมด Léon: The Professional (1994)
When Bonnie goes shopping, she buys shit.เมื่อบอนนี่จะไปช้อปปิ้งที่เธอซื้ออึ Pulp Fiction (1994)
Well, we were in the city shopping, and your mom said you work here and it's true.ก็เรามาช้อปปิ้งในเมือง แม่เธอบอกว่าเธอทำงานที่นี้ แล้วมันก็จริง The One with George Stephanopoulos (1994)
I blew off the rest of the afternoon. I went shopping.ฉันเลยไม่ไปทำงานบ่าย ไปช็อปปิ้งแทน The One with the East German Laundry Detergent (1994)
With the streets full of shoppers and kids, police and armed robbers...ขณะที่ถนนเต็มไปด้วยผู้คน Heat (1995)
You look wonderful. Let's go shopping.คุณมองที่ยอดเยี่ยม ลองไปช้อปปิ้ง The Birdcage (1996)
You said it, Mr Grasshopper.นายพูดเอง คุณตั๊กแตน James and the Giant Peach (1996)
Thanks, Mr Grasshopper.ขอบใจ คุณตั๊กแตน James and the Giant Peach (1996)
Or do all grasshoppers play music?หรือว่าพวกตั๊กแตนล้วนเล่นดนตรี? James and the Giant Peach (1996)
All grasshoppers try.พวกตั๊กแตนล้วนพยายาม James and the Giant Peach (1996)
Mr Grasshopper?คุณตั๊กแตน? James and the Giant Peach (1996)
Me and Miss Spider and the centipede and the old green grasshopper.นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น! ผมและคุณแมงมุมและคุณตะขาบ แล้วคุณตั๊กแตน James and the Giant Peach (1996)
- Old green grasshopper.- หวัดดี James and the Giant Peach (1996)
Sophie wants to take us shopping for the ballet.โซฟีจะพาเราไปช็อปปิ้ง สำหรับบัลเล่ย์ Anastasia (1997)
Shopping in Paris. Can you believe it?ช็อปปิ้งในปารีส เชื่อมั้ย? Anastasia (1997)
It was a grasshopper, and it grazed your foot.มันแค่ตั๊กแตน แล้วมันก็ข่วนเท้าคุณเบาๆ Dark Harbor (1998)
Want to go shopping?จะไปซื้อของน่ะ? April Story (1998)
Robots don't go shopping.หุ่นยนต์ไม่ต้องซื้อของ Bicentennial Man (1999)
Hey, Sakura, will you go shopping with me after we're done?นี่ ซากุระ หลังจากเสร็จไอ้นี่ เราไปช๊อปปิ้งด้วยกันมั้ย? Street Fighter Alpha (1999)
Maybe I could do the shopping for you.ฉันจ่ายตลาดให้ Woman on Top (2000)
Well, that's what you see at a toy store... and you must think you're in a toy store because... you're here shopping for an infant named Jeb.นั่นเป็นสิ่งที่คุณเห็นในร้านขายของเล่น คุณคงคิดว่าที่นี่เป็นร้านขายของเล่น เพราะคุณมาซื้อของเล่นให้ทารกชื่อเจ๊บ Unbreakable (2000)
While the wives were out shopping.เราคุยกันถึงธุรกิจนี้ ..ว่าจะปล่อยเงินกู้ด้วยกัน Rock Star (2001)
I have to go shopping!ตายแล้ว ฉันต้องไปช้อปปิ้ง Legally Blonde (2001)
Excuse me. I have some shopping to do.โทษนะ ขอไปช้อปก่อน Legally Blonde (2001)
Seems I couldn't stop shopping.คงเหมือนตอนที่ฉันหยุดช๊อปปิ้งไม่ได้ Platonic Sex (2001)
I know. I got it at the same store. I've been going on a shopping spree.ก็ฉันซื้อมาจากร้านเดียวกันนั่นแหละ ตอนที่ออกไปช็อปกระจายน่ะ X-Ray (2001)
Six more shopping days.Six more shopping days. Maid in Manhattan (2002)
Yes, I was shopping in the hoodนั้นสิ บังเอิญมาซื้อของแถวนี้ Infernal Affairs (2002)
Christmas shopping, never easy or pleasant. Are you gonna get me something?คุณกำลังจะเตรียมบางอย่าง สำหรับฉันหรือเปล่า Love Actually (2003)
Going shopping?จะไปช็อปปิ้งเหรอ Swimming Pool (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shoppA grasshopper and many ants lived in a field.
shoppAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
shoppA new shopping mall opened on the edge of town.
shoppAs I didn't have time to go shopping today, I had to do with a sandwich for dinner.
shoppAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
shoppAt the car wash next to the shopping mall.
shoppA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
shoppCan you do some shopping for me?
shoppCome to that, I'd like to do some shopping too.
shoppCould you put it in a shopping bag for me?
shoppDid you check all the items on the shopping list?
shoppDo you go shopping everyday?
shoppEvery now and then they went shopping together.
shoppEveryone, it seemed, was anxious to get his Christmas shopping done early this year.
shoppHaving read the book, she went shopping.
shoppHe mentioned to me that he would go shopping in Shibuya.
shoppHer mother has gone shopping.
shoppHe was deceived by the late night television shopping network and paid high prices.
shoppHe went shopping at a department store.
shoppHoney, will you go shopping for me?
shoppHow many times a week do you go shopping at a supermarket?
shoppHow soon are you going shopping?
shoppI blew my whole bonus on shopping and travel.
shoppI did some shopping for Christmas on my way home.
shoppI dislike shopping every day but I must do so.
shoppI'd like to do shopping on Fifth Avenue in New York.
shoppI don't have any clothes to go shopping for clothes.
shoppI don't like being asked to go shopping.
shoppI go shopping every other day.
shoppI had my umbrella taken while I was shopping.
shoppI had to do all the housework, but I wish I had gone to the movies or shopping.
shoppI have some shopping to do.
shoppI have to go shopping.
shoppI indulged in some duty-free shopping at the airport.
shoppI left my baby in her care and went shopping.
shoppI like shopping in used-book stores and in used-clothing shops.
shoppI'll be going shopping in the latter part of the week.
shoppI'll do the shopping for you.
shoppI'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.
shoppI'll look after the children while you go shopping.
shoppI'm going shopping at the supermarket.
shoppI'm going shopping tomorrow.
shoppIn contrast to her, her husband didn't seem to be enjoying the shopping.
shoppI put the shopping bag on the table with a thud.
shoppI said that it didn't go shopping with her.
shoppI shopped around for my computer and ended up paying $200 less than David.
shoppI stayed at the hotel, but the others went shopping.
shoppIt being rainy today, let's cancel our shopping.
shoppI told her once and for all that I would not go shopping with her.
shoppIt went to shopping with the friend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ศูนย์การค้าเกือบทุกแห่งจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ศูนย์การค้า[N] mall, See also: shopping mall, Thai definition: อาคารที่รวมร้านค้าต่างๆ ไว้
ห้างสรรพสินค้า[N] department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า
ลูกค้า[N] customer, See also: client, shopper, purchaser, regular, Syn. ผู้ซื้อ, Ant. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย, Example: อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
จ่ายกับข้าว[V] shop for food, See also: buy food, do the shopping, Syn. จ่ายตลาด, Example: น้องไปช่วยแม่จ่ายกับข้าวที่ตลาดหน้าปากซอย, Thai definition: ซื้อสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาปรุงเป็นกับข้าว เช่น ผักสด เนื้อหมู เป็นต้น
ปาทังกา[N] patanga, See also: a species of grasshoppers, locust, Syn. ตั๊กแตนปาทังกา, Example: ตั๊กแตนปาทังกาเป็นศัตรอันดับหนึ่งของต้นข้าวโพด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตั๊กแตนชนิด Patanga succincta ในวงศ์ Acrididae ตัวยาว 6 - 7 เซนติเมตร กว้าง 7 - 8 มิลลิเมตร สีแตกต่างกันไปเป็นสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ แดงปนเขียว มีแถบสีครีมทอดจากหน้าไปสันหลังปล้องอกจนถึงปีก ใต้ตามีแถบสีครีมยาวเรียวรูปดาบ ปีกมีรอยจุดและรอยด่างกระจายทั่วไป
ผู้บริโภค[N] consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ตั๊กแตน[N] grasshopper, See also: mantis, Example: พวกเด็กๆ วิ่งไล่จับตั๊กแตนกันอย่างสนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้
ซื้อของ[V] shop for, See also: do shopping, go shopping, Syn. จ่ายของ, จับจ่าย, ซื้อ, Ant. ขายของ, Example: แม่ครัวไปซื้อของที่ตลาด
กระเป๋า[N] bag, See also: pocket, shopping bag, Example: กระเป๋ามีหลายแบบ เช่น กระเป๋าถือของผู้หญิง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าเอกสาร, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้รูปคล้ายถุงหรือกระเพาะสำหรับใส่สิ่งของต่างๆ มีฝาปิดเปิดได้ มีหูสำหรับหิ้วหรือสะพาย
จ่ายตลาด[V] go marketing, See also: do marketing, do shopping, Syn. จ่ายกับข้าว, ซื้อกับข้าว, Example: ฉันชอบไปจ่ายตลาดกับคุณแม่ในวันเสาร์อาทิตย์, Thai definition: ไปซื้อกับข้าวที่ตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อปปิ้ง[n.] (chǿpping) EN: shopping   FR: shopping [m] (anglic.)
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing   FR: acheter de la nourriture ; faire son/le marché
จ่ายของ[v. exp.] (jāi khøng) EN: go shopping   FR: faire ses courses ; faire des/ses emplettes
จ่ายตลาด[v. exp.] (jāi talāt) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping   FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel   FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
กราสฮอปเปอร์[TM] (Krāshøppoē) EN: Grasshopper   FR: Grasshopper
แมงมัน[n.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมงโหย่งโหย[n.] (maēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
แมลงมัน[n.] (malaēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
แมลงโหย่งโหย[n.] (malaēng yōnghōi) EN: Longhorn Grasshopper   
มอลล์[n.] (møl) EN: mall ; shopping mall   FR: centre commercial [m] ; galeries commerciales [fpl]
นักซื้อ[n.] (nakseū) EN: shopper   FR: acheteur [m]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
ซื้อของ[v. exp.] (seū khøng) EN: buy things ; shop for sth ; go shopping   FR: faire des achats ; faire des emplettes
ศูนย์การค้า[n. exp.] (sūnkānkhā) EN: shopping center ; trade center ; shopping mall ; mall   FR: centre commercial [m]
ตั๊กแตน[n.] (takkataēn) EN: grasshopper   FR: sauterelle [f]
ตั๊กแตนอีค่วง[n. exp.] (takkataēn ikhūang) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนอีโม่[n. exp.] (takkataēn īmō) EN: Spur-throated Grasshopper   
ตั๊กแตนอีแท่ด[n. exp.] (takkataēn īthaēt) EN: Band-wing Grasshopper   
ตั๊กแตนโม[n. exp.] (takkataēn mō) EN: Spur-throated Grasshopper   
ตั๊กแตนหน้าแหลม[n. exp.] (takkataēn nā laēm) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนง้าว[n. exp.] (takkataēn ngāo) EN: Slant-faced Grasshopper   
ตั๊กแตนหนวดยาว[n.] (takkataēn nūat yāo) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper   
ถุงช้อปปิ้ง[n. exp.] (thung chǿpping) EN: shopping bag   FR: cabas [m] ; sac à provisions [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOPPE    SH AA1 P
SHOPPED    SH AA1 P T
SHOPPER    SH AA1 P ER0
SHOPPES    SH AA1 P S
SHOPPING    SH AA1 P IH0 NG
SHOPPERS    SH AA1 P ER0 Z
SHOPPER'S    SH AA1 P ER0 Z
SHOPPERS'    SH AA1 P ER0 Z
SHOPPING'S    SH AA1 P IH0 NG Z
GRASSHOPPER    G R AE1 S HH AA2 P ER0
GRASSHOPPERS    G R AE1 S HH AA2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopped    (v) (sh o1 p t)
shopper    (n) (sh o1 p @ r)
shoppers    (n) (sh o1 p @ z)
shopping    (v) (sh o1 p i ng)
grasshopper    (n) (g r aa1 s h o p @ r)
grasshoppers    (n) (g r aa1 s h o p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkäufer {m} | Einkäufer {pl}shopper | shoppers [Add to Longdo]
Erledigung {f} von Einkäufenshopping [Add to Longdo]
Einkaufsbummel {m} | einen Einkaufsbummel machenshopping spree | to go on a shopping spree [Add to Longdo]
Einkaufskorb {m}shopping basket [Add to Longdo]
Einkaufsmöglichkeiten {pl}shopping facilities [Add to Longdo]
Einkaufstasche {f} | Einkaufstaschen {pl}shopping bag | shopping bags [Add to Longdo]
Einkaufsviertel {n}shopping area [Add to Longdo]
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley [Add to Longdo]
Einkaufszentrum {n}mall; shopping mall [Am.] [Add to Longdo]
Einkaufszentrum {n} | Einkaufszentren {pl}shopping centre; shopping center | shopping centres; shopping centers [Add to Longdo]
Großeinkauf {m}shopping spree; spending spree [Add to Longdo]
Heuschrecke {f}grasshopper; hopper [Add to Longdo]
Kaufstraße {f} | Kaufstraßen {pl}shopping street | shopping streets [Add to Longdo]
Reihe {f} Geschäfte; Reihe Lädenshopping parade [Add to Longdo]
Schaufensterbummel {m} | einen Schaufensterbummel machenwindow-shopping | to go window-shopping [Add to Longdo]
Teleshopping {n}; Einkaufen via Fernseherteleshopping [Add to Longdo]
einkaufen | einkaufendto shop | shopping [Add to Longdo]
einkaufen gehento go shopping [Add to Longdo]
kaufte einshopped [Add to Longdo]
Ich ging einkaufen.I went shopping. [Add to Longdo]
Feldschwirl {m} [ornith.]Grasshopper Warbler (Locustella naevia) [Add to Longdo]
Streifenschwirl {f} [ornith.]Pallas' Grasshopper Warbler (Locustella certhiola) [Add to Longdo]
Heuschreckenteesa [ornith.]Grasshopper Buzzard Eagle [Add to Longdo]
Sachalinschwirl {m} [ornith.]Stepanyan's Grasshopper Warbler [Add to Longdo]
Riesenschwirl {m} [ornith.]Gray's Grasshopper Warbler [Add to Longdo]
Middendorffschwirl {m} [ornith.]Middendorff's Grasshopper Warbler [Add to Longdo]
Pleskeschwirl {m} [ornith.]Styan's Grasshopper Warbler [Add to Longdo]
Heuschreckenammer {f} [ornith.]Grasshopper Sparrow [Add to Longdo]
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
アーケード街[アーケードがい, a-ke-do gai] (n) shopping arcade [Add to Longdo]
アーチビショップ[, a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop [Add to Longdo]
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop [Add to Longdo]
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
インターネットショッピング[, inta-nettoshoppingu] (n) {comp} Internet shopping [Add to Longdo]
ウィンドウショッピング;ウインドーショッピング;ウィンドーショッピング[, uindoushoppingu ; uindo-shoppingu ; uindo-shoppingu] (n,vs) window-gazing; window-shopping [Add to Longdo]
オープンショップ[, o-punshoppu] (n) open shop [Add to Longdo]
オープンショップ制[オープンショップせい, o-punshoppu sei] (n) (ant [Add to Longdo]
オンラインショッピング[, onrainshoppingu] (n) online shopping [Add to Longdo]
オンラインショッピングカート[, onrainshoppinguka-to] (n) {comp} online shopping carts [Add to Longdo]
オンラインショッピングサイト[, onrainshoppingusaito] (n) online shopping site [Add to Longdo]
オンラインショップ[, onrainshoppu] (n) {comp} online shop [Add to Longdo]
カタログショッピング[, katarogushoppingu] (n) catalog shopping; catalogue shopping [Add to Longdo]
ガンショップ[, ganshoppu] (n) gun shop [Add to Longdo]
ギフトショップ[, gifutoshoppu] (n) gift shop [Add to Longdo]
クローズドショップ[, kuro-zudoshoppu] (n) closed shop [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
グラスホッパー[, gurasuhoppa-] (n) grasshopper [Add to Longdo]
コーヒーショップ[, ko-hi-shoppu] (n) coffee shop; (P) [Add to Longdo]
ショッピング(P);ショッピッング(ik)[, shoppingu (P); shoppitsungu (ik)] (n,vs) shopping; (P) [Add to Longdo]
ショッピングカート[, shoppinguka-to] (n) shopping cart [Add to Longdo]
ショッピングセンター[, shoppingusenta-] (n) shopping centre; shopping center; mall [Add to Longdo]
ショッピングバッグ[, shoppingubaggu] (n) shopping bag [Add to Longdo]
ショッピングバッグレディー[, shoppingubagguredei-] (n) shopping bag lady [Add to Longdo]
ショッピングモール[, shoppingumo-ru] (n) shopping mall [Add to Longdo]
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district [Add to Longdo]
ショップ[, shoppu] (n) shop; (P) [Add to Longdo]
ショップガール[, shoppuga-ru] (n) shopgirl [Add to Longdo]
ショプインショップ[, shopuinshoppu] (n) shop in shop [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[, jabawa-kushoppu] (n) {comp} JavaWorkshop [Add to Longdo]
スーベニアショップ[, su-beniashoppu] (n) souvenir shop [Add to Longdo]
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P) [Add to Longdo]
テレショップ[, tereshoppu] (n) (abbr) television shopping [Add to Longdo]
テレビショッピング[, terebishoppingu] (n) home shopping network (wasei [Add to Longdo]
テレホンショッピング[, terehonshoppingu] (n) phone shopping [Add to Longdo]
ディスカウントショップ[, deisukauntoshoppu] (n) discount shop [Add to Longdo]
デューティーフリーショップ[, deyu-tei-furi-shoppu] (n) duty-free shop [Add to Longdo]
デリカショップ[, derikashoppu] (n) (abbr) delicatessen shop [Add to Longdo]
ドルショップ[, dorushoppu] (n) dollar shop [Add to Longdo]
パイロットショップ[, pairottoshoppu] (n) (See アンテナショップ) shop used for testing sales of new products (wasei [Add to Longdo]
パソコンショップ[, pasokonshoppu] (n) {comp} (See パソコン) computer shop; PC shop; (P) [Add to Longdo]
ビショップ[, bishoppu] (n) bishop [Add to Longdo]
ビデオショップ[, bideoshoppu] (n) video shop [Add to Longdo]
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
プロショップ[, puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, ] grasshopper chirp; mosquito buzz [Add to Longdo]
徐家汇[Xú jiā huì, ㄒㄩˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄟˋ, / ] Xujiahui shopping area in Shanghai [Add to Longdo]
王府井[Wáng fǔ jǐng, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ ㄐㄧㄥˇ, ] Wangfujing neighborhood of central Beijing, famous for shopping [Add to Longdo]
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, ] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] grasshopper [Add to Longdo]
蚱蜢[zhà měng, ㄓㄚˋ ㄇㄥˇ, ] grasshopper [Add to Longdo]
蚱虫[zhà chóng, ㄓㄚˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] grasshopper [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] anxious; grasshopper; a cricket [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] grasshopper [Add to Longdo]
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, ] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts) [Add to Longdo]
[mà, ㄇㄚˋ, / ] grasshopper [Add to Longdo]
蚂蚱[mà zhà, ㄇㄚˋ ㄓㄚˋ, / ] grasshopper [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] (grasshopper); Gompsocleis mikado [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, / ] small green cicada or frog (meaning unclear, possibly onomat.); see 蟈蟈|蝈蝈 long-horned grasshopper [Add to Longdo]
蝈螽[guō zhōng, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ, / ] insect of the Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets); Gampsocleis sinensis [Add to Longdo]
蝈螽属[guō zhōng shǔ, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄕㄨˇ, / ] Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets) [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] grasshopper; midge; sandfly [Add to Longdo]
血拼[xué pīn, ㄒㄩㄝˊ ㄆㄧㄣ, ] shopping (loan) [Add to Longdo]
买东西[mǎi dōng xi, ㄇㄞˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] to go shopping [Add to Longdo]
购物[gòu wù, ㄍㄡˋ ˋ, / ] shopping [Add to Longdo]
购物中心[gòu wù zhōng xīn, ㄍㄡˋ ˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shopping center [Add to Longdo]
购物大厦[gòu wù dà shà, ㄍㄡˋ ˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] shopping mall [Add to Longdo]
购物袋[gòu wù dài, ㄍㄡˋ ˋ ㄉㄞˋ, / ] shopping bag [Add to Longdo]
购物车[gòu wù chē, ㄍㄡˋ ˋ ㄔㄜ, / ] shopping cart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top