Search result for

sheet flood e [...] entrated wash

(1 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheet flood e [...] entrated wash-, *sheet flood e [...] entrated wash*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheet flood erosion; rain wash; sheet erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sheet ( SH IY1 T) flood ( F L AH1 D) erosion ( IH0 R OW1 ZH AH0 N); rain ( R EY1 N) wash ( W AA1 SH); sheet ( SH IY1 T) erosion ( IH0 R OW1 ZH AH0 N); slope ( S L OW1 P) wash ( W AA1 SH); surface ( S ER1 F AH0 S) wash ( W AA1 SH); unconcentrated wash ( W AA1 SH)

 


  

 
sheet
 • ผ้าปูที่นอน[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (เช่น แผ่นกระดาษ, แผ่นเหล็ก, แผ่นแก้ว)[Lex2]
 • หนังสือพิมพ์[Lex2]
 • (ชีท) n. ผ้าปูที่นอน,ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่,ผ้าคลุมศพ,แผ่นกระดาษ,หน้าหนังสือ,ยกหนังสือ,แผ่น,แผ่นบันทึก,แผ่นใหญ่,ผืน,ผืนใหญ่,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกว้างขวาง,แผ่นหินผา. vt. คลุม,ปกคลุม,ปูผ้า,กางออก,ขยายออก,ห่อด้วยแผ่นหรือผืนใหญ่ [Hope]
 • (n) แผ่นกระดาษ,ผ้าปูที่นอน,แผ่น,สิ่งตีพิมพ์,ผ้าตราสัง [Nontri]
 • /SH IY1 T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
flood
 • น้ำท่วม: อุทกภัย [Lex2]
 • ท่วม: ไหลบ่า, เจิ่ง, นอง, ล้น, เอ่อท้น [Lex2]
 • ไหลบ่า: ไหลล้น, ท่วม [Lex2]
 • เต็มไปด้วย: มากมายไปด้วย [Lex2]
 • หลั่งไหล[Lex2]
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • (ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า. ###SW. floodable adj. flooder n. คำที่มี [Hope]
 • (n) น้ำท่วม,อุทกภัย,น้ำนอง,น้ำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ท่วม,เจิ่ง,ไหลบ่า,ขึ้น,นอง [Nontri]
 • /F L AH1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
erosion
 • การกัดกร่อน: การกัดเซาะ, การกร่อน [Lex2]
 • (อิโร\'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ ###S. wear [Hope]
 • (n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ [Nontri]
 • /IH0 R OW1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
rain
 • ฝน: น้ำฝน [Lex2]
 • ฤดูฝน: หน้าฝน [Lex2]
 • ฝนตก[Lex2]
 • ตกลงมาเหมือนฝนเท: ไหลหลั่งราวกับฝน, ตกลงมาราวกับห่าฝน [Lex2]
 • (เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย) ###SW. rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง [Hope]
 • (n) ฝน [Nontri]
 • (vi) โปรยปราย,ฝนตก [Nontri]
 • /R EY1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
wash
 • ล้างออกไป: ซัก, ล้าง, ซักล้าง, ชะล้าง [Lex2]
 • สามารถซักได้ (โดยไม่หดและสีไม่ตก)[Lex2]
 • ทำความสะอาดโดยการเลีย[Lex2]
 • ทำให้เปียกชื้น (ทางวรรณคดี)[Lex2]
 • ทำให้บริสุทธิ์ (โดยแยกสิ่งที่ไม่ดีออก)[Lex2]
 • แยกแร่[Lex2]
 • การชำระล้าง: การล้าง, การซักล้าง [Lex2]
 • เสื้อผ้าที่ต้องซัก[Lex2]
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับผิว[Lex2]
 • การไหลของน้ำ[Lex2]
 • (วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า) [Hope]
 • (n) การซัก,การล้าง,ยาสระผม,น้ำยาบ้วนปาก [Nontri]
 • (vt) ล้าง,สระ,ซัก,กลั้ว,ทำให้สะอาด [Nontri]
 • /W AA1 SH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
slope
 • พื้นที่ลาดเอียง: ที่ลาด, ที่เอียง, สิ่งที่ลาดเอียง [Lex2]
 • ลาดเอียง: เอียงลง [Lex2]
 • ทำให้ลาดเอียง[Lex2]
 • (สโลพ) vi. เอียง,ลาด,ทแยง. vt. ทำให้เอียงลาด,ทแยง,ทำให้มีระดับเอียง. n.. พื้นเอียง,พื้นลาด,ส่วนที่เอียงลาด,การเอียง,การลาด,การทแยง,จำนวนองศาของมุมเอียง, slopes เนินเขา,บ่อเอียง,ท่าสะพายปืน ###S. incline,slant [Hope]
 • (n) เนินลาด,ทางลาด,พื้นลาด,พื้นเอียง [Nontri]
 • (vi) เอียง,ลาดขึ้น,ทแยง [Nontri]
 • /S L OW1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
surface
 • ผิวหน้า: ผิวภายนอก, ด้านนอก [Lex2]
 • พื้นดินหรือพื้นน้ำ: พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ [Lex2]
 • พื้นผิวที่เป็นของแข็ง: บริเวณที่ราบแข็ง [Lex2]
 • ลักษณะภายนอก: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ [Lex2]
 • เกี่ยวกับพื้นผิว: เกี่ยวกับผิวภายนอก [Lex2]
 • ผิวเผิน: ตื้นๆ [Lex2]
 • ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล[Lex2]
 • โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว: ปรากฏบนพื้นผิว [Lex2]
 • เป็นที่ปรากฏ: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย [Lex2]
 • เคลือบผิว: คลุมผิว, ปกคลุมผิว [Lex2]
 • ทำให้เกลี้ยงเกลา: ทำให้มัน, ขัดมัน [Lex2]
 • (เซอ\'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า ###SW. surfacer n. [Hope]
 • (n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน [Nontri]
 • /S ER1 F AH0 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Seher, sehe, seht, schert, sähet, Heer, See, Sehen, Set, sehen, sehnt, stete, Scheit, scheel, scheut, siedet, sähest, Speer, Beet, Heft, Schere, Seen, Sees, Sekt, hebt, hegt, hext, seit, sehr, Ehe, Schnee, eher, sieht, steht, Shell, siebt, siegt, speit, sätet, säßet, Ähre, Hefe, Hexe, sähe, Segen, her, Stehen, stehen, Ehebett, He, Schemen, Sh, Wehe, scheren, scheuen, Heben, Helen, Sahne, Seele, Seren, Sohle, Spree, Steve, Szene, Sühne, Theke, These, heben, hegen, hexen, scheu, sehnen, Ahle, Ehre, Show, Fee, Heu, SED, Sex, Tee, hie, sei, sie, spe, Sonett, Spesen, Spleen, Themen, sieben Flops, Flop, Flohs, Fluid, floss, Floh, Floß, Fond, Ford, Lord, flog, floh, Fjord, Flora, Fluor, Lloyd, blond, flogt, floht, flott, flocht, Fladen Erosion, Erosionen, Kerosin, Version, Emotion, Eros, rosig, Erotik, ersinnen Rain, Raine, Rains, ran, Hain, Main, RAID, Ruin, rein, Ar, raunen, a, r, Ära, IRA, da, ja, mA wasch, was, wach, Waschen, waschen, wachen Seher, sehe, seht, schert, sähet, Heer, See, Sehen, Set, sehen, sehnt, stete, Scheit, scheel, scheut, siedet, sähest, Speer, Beet, Heft, Schere, Seen, Sees, Sekt, hebt, hegt, hext, seit, sehr, Ehe, Schnee, eher, sieht, steht, Shell, siebt, siegt, speit, sätet, säßet, Ähre, Hefe, Hexe, sähe, Segen, her, Stehen, stehen, Ehebett, He, Schemen, Sh, Wehe, scheren, scheuen, Heben, Helen, Sahne, Seele, Seren, Sohle, Spree, Steve, Szene, Sühne, Theke, These, heben, hegen, hexen, scheu, sehnen, Ahle, Ehre, Show, Fee, Heu, SED, Sex, Tee, hie, sei, sie, spe, Sonett, Spesen, Spleen, Themen, sieben Erosion, Erosionen, Kerosin, Version, Emotion, Eros, rosig, Erotik, ersinnen Stolpe, Sole, saloppe, Skopje, Slip, Solde, solle, spe, Kloppe, klopfe, salopp, stopfe, Sippe, Slips, Suppe, Flop, Lore, Lose, Lote, Lupe, Pope, Shop, Soge, Soße, lobe, lose, lote, Solo, Spore, Alpen, Clone, Flops, Klops, Shops, Slawe, Stopp, bloße, klone, klopf, stoße, Silo, sollen, Alp, Solon, Sold, Soli, StPO, so, Stopfen, klopfen, stopfen, Spot, Oslo, Salon, loben, loten, Clip, Sepp, Show, Slowene, Klo, Lob, Lok, Los, Lot, PLO, Pop, SAP, SOS, Sao, Sog, Top, log, los, sog, Klonen, Slogan, Stoßen, Tropen, klonen, stoßen, Blog, Clou, Floh, Floß, Kloß, Plot, SMTP, Slum, Smog, Snob, Stoß, bloß, flog, floh wasch, was, wach, Waschen, waschen, wachen surfe, surfte, Sulfate, Surfer, surfen, Sulfat wasch, was, wach, Waschen, waschen, wachen wasch, was, wach, Waschen, waschen, wachen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
set, zée, siée, suée, zées, suées, semer, semé, sexe, sème, sève, séné, huée, sets, osée, se, seulet, usée, semés, sexes, sèmes, sèves, sénés, huées, cet, osées, saïte, ses, usées, bée, fée, née, rée, réé, sec, sel, sep, sue, sué, tee * érosion, érosions, rosions, d'érosion, l'érosion, d'érosions ra in, ra-in, raina, raine, rainé, tain, rani, rai, drain, grain, train, radin, rapin, ravin, rais, rein, bain, gain, jaïn, main, nain, pain, raid, raie, rail, raïa, sain, vain, zain cash, rash, rashs, ah, as, kwas, sas, bah, bas, cas, jas, las, mas, pas, ras, tas, vas, watt, crash, flash, smash, hase, hast, NASA, basa, base, basé, casa, case, casé, jasa, jase, jasé, nase, rasa, rase, rasé, vase, bath, bush, math, rush, d'as, l'as, m'as, n'as, t'as set, zée, siée, suée, zées, suées, semer, semé, sexe, sème, sève, séné, huée, sets, osée, se, seulet, usée, semés, sexes, sèmes, sèves, sénés, huées, cet, osées, saïte, ses, usées, bée, fée, née, rée, réé, sec, sel, sep, sue, sué, tee érosion, érosions, rosions, d'érosion, l'érosion, d'érosions salope, salopé, clope, saloper, salopes, salopés, l'ope, clopes, stoppe, stoppé, lobe, lobé, globe, snobe, snobé cash, rash, rashs, ah, as, kwas, sas, bah, bas, cas, jas, las, mas, pas, ras, tas, vas, watt, crash, flash, smash, hase, hast, NASA, basa, base, basé, casa, case, casé, jasa, jase, jasé, nase, rasa, rase, rasé, vase, bath, bush, math, rush, d'as, l'as, m'as, n'as, t'as * cash, rash, rashs, ah, as, kwas, sas, bah, bas, cas, jas, las, mas, pas, ras, tas, vas, watt, crash, flash, smash, hase, hast, NASA, basa, base, basé, casa, case, casé, jasa, jase, jasé, nase, rasa, rase, rasé, vase, bath, bush, math, rush, d'as, l'as, m'as, n'as, t'as cash, rash, rashs, ah, as, kwas, sas, bah, bas, cas, jas, las, mas, pas, ras, tas, vas, watt, crash, flash, smash, hase, hast, NASA, basa, base, basé, casa, case, casé, jasa, jase, jasé, nase, rasa, rase, rasé, vase, bath, bush, math, rush, d'as, l'as, m'as, n'as, t'as

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top